Kategorie

Jak ustalić ekwiwalent za urlop, jeżeli pracownik był wynagradzany stawką godzinową i akordowo

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Jeden z naszych pracowników wynagradzany stawką godzinową i otrzymujący dodatkowo wynagrodzenie akordowe rozwiązał z nami z końcem sierpnia umowę o pracę za porozumieniem stron. Pracownik był zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy, a wynagrodzenie za dany miesiąc jest u nas wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Do dnia rozwiązania umowy pracownik nie wykorzystał 8 dni urlopu wypoczynkowego. Jak ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop, jeśli w maju pracownik korzystał z 5 dni urlopu, w czerwcu był przez 2 dni na urlopie okolicznościowym, a od 17 lipca do 10 sierpnia przebywał w szpitalu? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Czy należy dopełnić podstawę?
Reklama

W odniesieniu do Państwa pracownika zastosowanie ma mieszany system wynagradzania, na który składa się wynagrodzenie godzinowe oraz akordowe. Zarówno jeden, jak i drugi składnik wynagrodzenia, w kontekście przepisów rozporządzenia urlopowego, należy do grupy zmiennych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. W celu obliczenia podstawy wymiaru ekwiwalentu powinni Państwo zsumować te składniki wynagrodzenia, które zostały pracownikowi wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. Ponieważ pracownik nie przepracował pełnych 3 miesięcy poprzedzających uzyskanie prawa do ekwiwalentu (z powodu urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i z powodu choroby), zsumowane wynagrodzenie powinni Państwo dopełnić, dzieląc je przez liczbę dni przepracowanych w tym okresie, a następnie otrzymany wynik mnożąc przez liczbę dni wynikających z obowiązku pracy. Dopiero z tak dopełnionego wynagrodzenia należy wyliczyć średnią (dzieląc uzyskane w ten sposób wynagrodzenie przez 3), która będzie stanowiła podstawę ustalenia ekwiwalentu za urlop.

Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zostały określone w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Zgodnie z jego postanowieniami ekwiwalent należy ustalać według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w § 15–19 tego rozporządzenia. Wśród składników uwzględnianych w podstawie wymiaru ekwiwalentu należy wymienić przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę (określone stałą stawką miesięczną, godzinowo, akordowo, prowizyjnie),
 • normalne wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • inne dodatki związane z pracą,
 • premie zadaniowe oraz premie regulaminowe o charakterze roszczeniowym.

W podstawie wymiaru ekwiwalentu nie należy natomiast uwzględniać premii uznaniowej, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 20 lipca 2000 r. (sygn. akt I PKN 17/00, OSNP 2002/3/77):

(...) tak zwana premia uznaniowa, która nie ma charakteru roszczeniowego, nie stanowi składnika wynagrodzenia za pracę i wobec tego nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego (...).

Reklama

W podstawie wymiaru ekwiwalentu nie należy natomiast uwzględniać składników wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, które zostały wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego, tj. m.in. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za urlop okolicznościowy oraz za inne okresy niewykonywania pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia postojowego, nagród czy kwoty wyrównania do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponieważ Państwa pracownik nie otrzymuje składników wynagrodzenia określonych w stałej miesięcznej wysokości, lecz otrzymuje wyłącznie tzw. zmienne składniki wynagrodzenia, które przysługują mu za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, to dla celów wyliczenia ekwiwalentu za urlop zastosowanie znajdzie § 16 rozporządzenia urlopowego. Przepis ten stanowi, że zmienne składniki wynagrodzenia, przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, uwzględnia się w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.


Jednocześnie, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego uwzględnianego okresu, uzyskane przez niego wynagrodzenie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, czyli należy dopełnić niepełny okres wynagrodzenia. Dopiero po jego dopełnieniu można ustalić przeciętną wysokość wskazanych składników wynagrodzenia. Następnie, w celu wyliczenia kwoty należnego pracownikowi ekwiwalentu, tak ustaloną podstawę wymiaru:

 • dzieli się przez współczynnik do ekwiwalentu, po czym
 • kwotę ekwiwalentu za jeden dzień dzieli się przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika (np. przez 8 – jeżeli dobowa norma czasu pracy obowiązująca pracownika to 8 godzin, przez 7 – jeżeli pracownik jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym), a następnie
 • tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu mnoży się przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE!

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, współczynnik ekwiwalentu należy ustalać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

PRZYKŁAD

Przyjmijmy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających sierpień, tj. miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, otrzymał następujące wynagrodzenie:

Wynagrodzenie wypłacone w miesiącach:

05/2012

06/2012

07/2012

Wynagrodzenie zasadnicze/stawka godzinowa

16,20

16,20

16,20

Liczba godzin nominalnych

168

160

176

Liczba dni nominalnych

21

20

22

Liczba dni przepracowanych

16

18

11

Liczba dni urlopu wypoczynkowego

5

 

 

Liczba dni urlopu okolicznościowego

 

2

 

Liczba kalendarzowych dni choroby

 

 

15

Liczba godzin przepracowanych

128

144

88

Wynagrodzenie za pracę wynikające ze stawki godzinowej

2073,60

2332,80

1425,60

Wynagrodzenie akordowe

695,00

820,00

450,00

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

748,00

 

 

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

 

350,24

 

Wynagrodzenie chorobowe

 

 

1213,65

Przychód brutto

3516,60

3503,04

3089,25


Aby obliczyć ekwiwalent za 8 dni (64 godz.) niewykorzystanego urlopu, należy dokonać następujących wyliczeń:

 • 7797 zł (suma zmiennych składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających sierpień: 2073,60 zł + 695,00 zł + 2332,80 zł + 820,00 zł + 1425,60 zł + 450,00 zł),
 • 7797 zł : 45 (liczba dni przepracowanych w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru) = 173,27 zł × 63 (liczba dni, jakie pracownik przepracowałby, gdyby pracował pełny okres) = 10 916,01 zł (podstawa wymiaru ekwiwalentu po dopełnieniu),
 • 10916,01 : 3 = 3638,67 zł (przeciętna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia),
 • 3638,67 zł : 21 (współczynnik do ekwiwalentu dla pracowników zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku) = 173,27 zł (kwota za 1 dzień),
 • 173,27 zł : 8 (liczba godzin odpowiadająca dobowej normie czasu pracy pracownika) = 21,66 zł (stawka za 1 godzinę),
 • 21,66 zł × 64 (liczba godzin niewykorzystanego urlopu) = 1386, 24 zł (kwota ekwiwalentu brutto).

Podstawa prawna:

 • § 6 i 14–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?