Kategorie

Jak obliczyć nagrodę jubileuszową wypłaconą z opóźnieniem

Renata Majewska
Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.
Jesteśmy pracodawcą sektora prywatnego. Według obowiązującego w naszej firmie regulaminu płacowego pracownicy dostają nagrody jubileuszowe co 5 lat – pierwszą po przepracowaniu 5 lat w wysokości 100% wynagrodzenia, a następne zwiększane o 50% wynagrodzenia – po upływie kolejnych 5-letnich okresów. Jednemu z pracowników źle policzyliśmy w zeszłym roku staż uprawniający do wypłaty nagrody: pierwsze 5 lat pracy osiągnął on 12 lipca 2011 r. W lipcu 2012 r. pracownik zażądał wypłaty nagrody jubileuszowej wraz z odsetkami za opóźnienie. Czy mamy obowiązek zapłaty odsetek? Jak obliczyć wysokość takiej nagrody, jeżeli pracownik:w dniu nabycia prawa do niej (12 lipca 2011 r.) otrzymywał wynagrodzenie określone stawką godzinową 17,60 zł brutto oraz dodatek funkcyjny 380 zł brutto miesięcznie,od stycznia 2012 r. dostaje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie?Jak obliczyć odsetki? Czy są one opodatkowane i oskładkowane?
Reklama

Nagrodę jubileuszową powinni Państwo obliczyć jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy według wynagrodzenia należnego pracownikowi w dniu nabycia prawa do świadczenia bądź na podstawie wynagrodzenia przysługującego mu w dniu jego wypłaty – w zależności od tego, które okaże się korzystniejsze. Ponadto od wypłaconej po terminie nagrody jubileuszowej muszą Państwo uiścić odsetki za zwłokę, ponieważ pracownik zgłosił żądanie o ich wypłatę (w przypadku gdyby pracownik nie zgłosił takiego żądania, nie mieliby Państwo obowiązku wypłaty odsetek). Odsetki wynoszą 13% w skali roku i przysługują za każdy dzień opóźnienia. Odsetki nie podlegają składkom ani opodatkowaniu. Szczegóły – w uzasadnieniu.

Nagroda jubileuszowa jest ustawowym, powszechnie należnym składnikiem wynagrodzenia jedynie pracownikom sfery budżetowej. Pracodawca prywatny nie musi jej przewidywać w swojej siatce płac, ale może to uczynić, jeśli taka jest jego wola. Warunki nabywania prawa do nagrody, jej przyznawania i wypłaty też może on określić dowolnie, np. uzależniając jej uzyskanie od stażu wypracowanego tylko u niego, a nie od tzw. stażu zatrudnienia (jak w sektorze finansów publicznych). Ma on również prawo określić według własnego uznania sposób obliczania nagród jubileuszowych, np. jako wielokrotność pensji zasadniczej, z wyłączeniem innych składników płacowych, jak też sprecyzować ją jako składnik uznaniowy, czyli nagrodę.

Reklama

Aby zatem sprawdzić, jak w konkretnej sytuacji obliczyć nagrodę jubileuszową, należy dokładnie przeanalizować regulamin wynagradzania funkcjonujący w zakładzie pracy, w części regulującej tę kwestię. Zazwyczaj pracodawcy prywatni zamieszczają w swoich wewnętrznych przepisach zasady przyznawania nagród jubileuszowych obowiązujące w sferze budżetowej lub odsyłają do odpowiednich aktów wykonawczych, np. do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.).

Na potrzeby obliczeń przyjmujemy zatem, że wypłacają Państwo swoim pracownikom nagrodę jubileuszową o charakterze roszczeniowym, która stanowi składnik wynagrodzenia, natomiast w zakresie ustalania do niej prawa i jej poziomu w obowiązującym regulaminie wynagradzania odsyłają Państwo do ww. rozporządzenia. W związku z tym, ustalając prawo do nabycia i wysokość nagrody jubileuszowej, należy zastosować reguły z § 8 rozporządzenia, m.in. stanowiące, że:

 • pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody,
 • nagrodę jubileuszową wypłacamy niezwłocznie po uzyskaniu do niej prawa,
 • podstawę jej wymiaru stanowi wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia do niej prawa, a jeżeli to jest korzystniejsze – w dniu jej wypłaty.

Nagrodę jubileuszową obliczamy jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 38 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych), a więc zgodnie z § 14–17 rozporządzenia urlopowego. Podstawę jej wymiaru stanowi zatem miesięczne wynagrodzenie pracownika. Jednak podstawy tej nie dzielimy przez współczynnik ekwiwalentu, lecz poprzestajemy na ustaleniu średniej arytmetycznej miesięcznego wynagrodzenia i pomnożeniu jej przez odpowiednią stopę procentową nagrody jubileuszowej (uchwała Sądu Najwyższego z 9 maja 2000 r., sygn. akt III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806).


Aby prawidłowo obliczyć nagrodę jubileuszową, powinni Państwo w pierwszej kolejności ustalić jej wysokość według wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu uzyskania do niej prawa (tj. 12 lipca 2011 r.), a następnie należy obliczyć nagrodę według wynagrodzenia przysługującego w dniu jej wypłaty:

1) nagroda jubileuszowa – obliczona według stawki obowiązującej 12 lipca 2011 r.

 • podstawa wymiaru – suma składnika określonego w stałej stawce miesięcznej (dodatek funkcyjny) należnego w miesiącu uzyskania prawa do świadczenia i wynagrodzenia godzinowego w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w czerwcu, maju i kwietniu 2011 r. – zakładamy, że średnie wynagrodzenie z tego okresu wyniosło 2851,20 zł:

380 zł + 2851,20 zł = 3231,20 zł

 • kwota nagrody:

3231,20 zł x 100% = 3231,20 zł,

2) nagroda jubileuszowa – obliczona według stawki obowiązującej w lipcu 2012 r.

 • podstawa wymiaru – wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej należnej pracownikowi w lipcu 2012 r., tj. 5000 zł
 • kwota nagrody:

5000 zł x 100% = 5000 zł.

Kolejnym krokiem jest porównanie obu obliczonych kwot. W tej sytuacji powinni Państwo wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w wysokości 5000 zł (tj. w kwocie wyższej).

Ponadto gdy zatrudniony tego zażąda, pracodawca musi wypłacić odsetki za opóźnienie w wypłacie nagrody jubileuszowej. Zakładamy, że wypłata zaległej nagrody jubileuszowej nastąpi 20 lipca br. – w tej sytuacji będą Państwo musieli wypłacić pracownikowi odsetki za okres od 13 lipca 2011 r. do 20 lipca br. (374 dni opóźnienia).

WAŻNE!

Pracodawca nie musi wypłacać odsetek razem z nagrodą, jeżeli pracownik o to nie wystąpił.

Odsetki należy obliczyć w następujący sposób:

(5000 zł x 13% x 374 dni) : 365 = 666,03 zł.

Nagroda jubileuszowa, wypłacana zgodnie z przepisami nie częściej niż co 5 lat, nie podlega oskładkowaniu, podlega jednak opodatkowaniu. Natomiast od odsetek nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani zaliczki na podatek dochodowy.

Podstawa prawna:

 • art. 38 ust. 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – Dz.U. Nr 223, poz. 1458; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – Dz.U. Nr 50, poz. 398
 • § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353
 • art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 596
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych – Dz.U. Nr 220, poz. 1434
 • § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. Nr 161, poz. 1106; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 860
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.