Kategorie

Zmiana wymiaru etatu a wysokość wynagrodzenia

Joanna Pysiewicz-Jężak
Proporcjonalnie do zmiany wymiaru etatu zmienia się wysokość wynagrodzenia pracownika. W takiej sytuacji zmniejszeniu ulega również kwota minimalnego wynagrodzenia, która w 2012 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1500 zł brutto.

Zmniejszenie wymiaru etatu może nastąpić z inicjatywy pracownika (np. pracownica powracająca do pracy z urlopu macierzyńskiego składa wniosek do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy), jak również z inicjatywy pracodawcy, który szuka oszczędności albo ogranicza zakres swojej działalności. Pracodawca może tego dokonać w dwojaki sposób: uzyskując zgodę pracownika i zawierając z nim porozumienie zmieniające albo wręczając mu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy.

Porozumienie stron

Porozumienie stron mające na celu zmianę wymiaru etatu, a co za tym idzie zmianę wynagrodzenia, wymaga zgodnego oświadczenia woli zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Porozumienie powinno być sporządzone w formie pisemnej ze wskazaniem dokładnej daty, od kiedy mają obowiązywać nowe warunki płacy. Jeżeli jednak strony nie ustaliły terminu, to zmiana treści umowy następuje z chwilą zawarcia porozumienia zmieniającego.

Przykład

Reklama

Pracodawca mający problemy finansowe w związku z kryzysem i spadkiem zamówień na jego towary musi zwolnić jednego pracownika. Jednak po namyśle i rozmowach z pracownikami znalazł inne rozwiązanie: zamiast zwalniać pracownika, dwóm pracownikom zmniejszy wymiar czasu pracy z pełnego do 3/4 etatu. Oszczędności będą niższe niż zakładał, ale w ten sposób utrzyma wszystkie miejsca pracy w swojej firmie. Pracownicy wyrazili zgodę i doszło do zawarcia porozumienia zmieniającego. Porozumienie zawarto 14 marca 2012 r. z mocą obowiązującą od 15 marca. Jak należy obliczyć wynagrodzenie obu pracowników, jeżeli pierwszy z nich pobiera stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2200 zł i otrzymuje również premię regulaminową w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego (330 zł), tj. w sumie 2530 zł. Drugi pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. od 1 stycznia 2012 r. 1500 zł i 10% premii regulaminowej (150 zł), tj. w sumie 1650 zł.

Po obniżeniu wymiaru etatu od 15 marca wynagrodzenie pierwszego pracownika będzie wynosić 1897,50 zł (1650 zł – wynagrodzenie zasadnicze + 247,50 zł premia regulaminowa), a drugiego pracownika 1237,50 zł (1125 zł – wynagrodzenie zasadnicze + 112,50 zł premia regulaminowa).

W celu obliczenia kwoty wynagrodzeń przysługujących pracownikom za marzec należy wynagrodzenie przysługujące przed i po obniżeniu wymiaru etatu podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w marcu (przed i po obniżeniu wymiaru etatu). W ten sposób ustalimy stawkę godzinową wynagrodzenia przysługującego pracownikom przed i po obniżeniu wymiaru etatu.

Pierwszy pracownik:

2530 zł : 176 godz. (liczba godzin do przepracowania w marcu dla osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy) = 14, 37 zł.

1897,50 zł : 132 godz. (liczba godzin do przepracowania w marcu dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu) = 14,37 zł.

Drugi pracownik:

1650 zł : 176 godz. = 9,37 zł.

1237,50 zł : 132 godz. (liczba godzin do przepracowania w marcu dla osoby zatrudnionej na 3/4 etatu) = 9,37 zł.


Reklama

Następnie stawkę godzinową przed obniżeniem wymiaru etatu należy pomnożyć przez liczbę godzin otrzymaną przez pomnożenie liczby dni do przepracowania po obniżeniu wymiaru etatu przez 8 godz. (12 dni x 8 godz. = 96 godz.) i otrzymaną kwotę odjąć od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi przed obniżeniem wymiaru etatu.

Podobnie postępujemy ze stawką godzinową po obniżeniu wymiaru etatu. Mnożymy stawkę godzinową po obniżeniu wymiaru etatu przez liczbę godzin otrzymaną przez pomnożenie liczby dni do przepracowania przed obniżeniem wymiaru etatu przez 6 godz. (dzienna norma dla osoby pracującej na 3/4 etatu) i otrzymaną kwotę odejmujemy od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi po obniżeniu wymiaru etatu.

Pierwszy pracownik:

14,37 zł x 96 godz. = 1379,52 zł,

2530 zł – 1379,52 zł = 1150,48 zł,

14,37 zł x 60 godz. = 862,20 zł,

1897,50 zł (kwota wynagrodzenia przysługująca pracownikowi po obniżeniu wymiaru etatu od 15 marca) – 862,20 zł = 1035,30 zł.

Drugi pracownik:

9,37 x 96 godz. = 899,52 zł,

1650 zł – 899,52 zł = 750, 48 zł,

9,37 zł x 60 godz. = 562,20 zł,

1237,50 zł (kwota wynagrodzenia przysługująca pracownikowi po obniżeniu wymiaru etatu od 15 marca) – 562,20 zł = 675,30 zł.

Otrzymane kwoty sumujemy. Wynagrodzenie pierwszego pracownika za marzec wyniesie: 1150,48 zł + 1035,30 zł = 2185,78 zł, a drugiego pracownika: 750,48 zł + 675,30 zł = 1425,78 zł.

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające jest jednostronną czynnością prawną dokonywaną przez pracodawcę. Procedura dokonywania wypowiedzenia zmieniającego została określona w art. 42 k.p.

W wypowiedzeniu zmieniającym pracodawca powinien zaproponować pracownikowi nowe warunki płacy, uzasadnić wypowiedzenie, jeśli dotyczy ono umowy zawartej na czas nieokreślony, oraz pouczyć pracownika o możliwości nieprzyjęcia zaproponowanych warunków do upływu połowy okresu wypowiedzenia, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy z upływem okresu wypowiedzenia.

Przepisy o długości okresu wypowiedzenia stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia zmieniającego. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest więc uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Termin, od którego zacznie obowiązywać obniżone wynagrodzenie, zależy od terminów wypowiedzenia obowiązujących pracownika.

Przykład

28 grudnia 2011 r. pracodawca wręczył pracownikowi wypowiedzenie zmieniające jego wymiar etatu z pełnego na 7/8. Okres wypowiedzenia pracownika wynosi 3 miesiące. Wypowiedzenie rozpoczęło bieg 1 stycznia, a upłynie 31 marca. Dotychczasowe wynagrodzenie zasadnicze pracownika wynosiło 2800 zł, otrzymuje on również 420 zł dodatku za wysługę lat w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego, w sumie 3220 zł.

Do 15 lutego (połowa okresu wypowiedzenia) pracownik nie złożył oświadczenia o odrzuceniu nowych warunków pracy i płacy, co oznacza, że je przyjmuje i wynagrodzenie w nowej wysokości będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2012 r. Od 1 kwietnia pracownik będzie więc otrzymywał 2450 zł wynagrodzenia zasadniczego i 367,50 zł dodatku za wysługę lat, w sumie 2817,50 zł.

WAŻNE!

Jeżeli wymiar etatu pracownika zostanie obniżony, wówczas proporcjonalnemu obniżeniu ulega również kwota minimalnego wynagrodzenia, która w 2012 r. dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1500 zł brutto.

Podstawa prawna:

 • art. 30, 42, art. 1867 § 1 Kodeksu pracy,
 • ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.