| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek Skarbu Państwa

Wynagrodzenie kadry kierowniczej spółek Skarbu Państwa

Osoby zarządzające m.in. spółkami Skarbu Państwa mają prawo do nagrody jubileuszowej. Świadczenie to może zostać im wypłacone nawet w sytuacji, gdy zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa uprawnień do jej otrzymania.Poznaj najnowsze zmiany w Prawie umów gospodarczych!

Wynagrodzenie miesięczne, świadczenia dodatkowe

Osobom, o których mowa powyżej, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje z pewnymi wyjątkami wyłącznie wynagrodzenie miesięczne (maksymalną wysokość wynagrodzenia miesięcznego przysługującego podmiotom, do których stosuje się przepisy ustawy, określa art. 8 ustawy). Osobom wskazanym w art. 2 pkt 1–4 ustawy mogą być przyznane świadczenia dodatkowe i nagroda roczna (w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań). To ostatnie świadczenie może być również przyznane kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wysokość nagrody rocznej nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przysługującego danej osobie w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

W razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia, z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia, osobom, do których stosuje się przepisy ustawy, może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego.

Szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.

Osobom uprawnionym mogą zostać przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

  • nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,
  • odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego,
  • świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych,
  • świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego

– w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »