Kategorie

Czy można wypłacić wynagrodzenie pracownika jego kierownikowi

Magdalena Opalińska
Nasza księgowa wypłaciła wynagrodzenie z kasy firmy pracownikowi nadzorującemu pracę naszego innego pracownika. Kierownik nie miał upoważnienia do odbioru wynagrodzenia. Czy księgowa naruszyła w ten sposób prawo?

Państwa księgowa nie miała prawa bez upoważnienia wypłacić wynagrodzenia pracownika jego kierownikowi. Jeżeli kierownik nie posiadał wiedzy o wysokości wynagrodzenia pracownika, doszło również do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

UZASADNIENIE

Reklama

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę (art. 84 Kodeksu pracy). Wynagrodzenie powinno być wypłacane do rąk pracownika. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za pracę może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (art. 86 § 3 Kodeksu pracy). Przepisy w żaden sposób nie ograniczają kręgu osób, które mogą być upoważnione przez pracownika do odbioru swojego wynagrodzenia za pracę.

Pracodawca powinien sprawdzić, czy osoba, której wypłaca wynagrodzenie pracownika, jest do tego upoważniona. Pełnomocnictwo do wypłaty wynagrodzenia innej osobie powinno być udzielone do celów dowodowych na piśmie.

Osoba odbierająca wynagrodzenie za pracownika powinna okazać pracodawcy pełnomocnictwo, które nie może budzić wątpliwości. Powinno ono określać dane osoby uprawnionej oraz zawierać informację, że dotyczy odbioru wynagrodzenia za pracę ze wskazaniem okresu, za jaki należne jest to wynagrodzenie.

WAŻNE!

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa można wypłacić jedynie wynagrodzenie za okres wskazany w tym pełnomocnictwie.


Osobą trzecią uprawnioną do odbioru wynagrodzenia pracownika bez upoważnienia może być jego małżonek (art. 28 i 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), ale tylko w następujących przypadkach:

 • jeśli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny – wówczas sąd może nakazać, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka;
 • w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu – drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Jeśli wystąpi jakikolwiek spór dotyczący prawidłowości wypłaty wynagrodzenia za pracę, na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania prawidłowości w wypłaceniu tego wynagrodzenia. Wypłacając wynagrodzenie za pracę osobie nieupoważnionej pracodawca pozostaje w dalszym ciągu dłużnikiem pracownika, a pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia.

W przypadku spóźnienia się z wypłatą wynagrodzenia:

 • pracodawca może być zobowiązany do zapłaty na rzecz pracownika ustawowych odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia (art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy);
 • pracodawca może być również zobowiązany do wypłaty odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek otrzymania wynagrodzenia po terminie lub nieotrzymania go w ogóle. Pracownik dochodzący odszkodowania jest zobowiązany udowodnić wysokość szkody oraz związek przyczynowy między szkodą a zdarzeniem ją wywołującym. Pracodawca natomiast może zwolnić się od odpowiedzialności, jeśli wykaże, że nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zobowiązania jest wynikiem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności (art. 471 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy);
 • pracownik jest uprawniony do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków, do których należy m.in. terminowa zapłata wynagrodzenia (nie dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca spóźnił się z wypłatą jednorazowo) (art. 55 § 11 Kodeksu pracy).
Reklama

Pracodawca naruszający prawa pracownicze powinien liczyć się również z zagrożeniem poniesienia odpowiedzialności za popełnione wykroczenie. Wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, którą może nałożyć sąd grodzki (art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).


Wypłata wynagrodzenia pracownika nieupoważnionej osobie stanowi ujawnienie informacji o wysokości zarobków pracownika. Informacja ta to dane osobowe podlegające ochronie, gdyż przepis obejmuje ochroną wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). Naruszenie danych osobowych może skutkować poniesieniem odpowiedzialności karnej zagrożonej karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat dwóch (w przypadku umyślnego udostępnienia danych osobowych) lub do roku (w przypadku udostępnienia nieumyślnego). Pracodawca naruszający dane osobowe naraża się również na wszczęcie kontroli prowadzonej przez inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w wyniku której może zostać wydana przez Generalnego Inspektora decyzja administracyjna nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

Fakt udzielenia pełnomocnictwa, z którego wynika upoważnienie do wypłaty przełożonemu wynagrodzenia pracownika, oznacza zarazem zgodę na ujawnienie danych osobowych obejmujących wysokość osiąganych przez pracownika zarobków. Przez wypłatę wynagrodzenia pracownika jego przełożonemu nastąpiło ujawnienie informacji o zarobkach pracownika, jeśli wcześniej nie posiadał on takiej wiedzy. Osoba pobierająca wskazaną sumę jednocześnie zapoznaje się z wysokością wynagrodzenia podległego pracownika, często również o składowych tego wynagrodzenia, np. wysokości przyznanej premii. Jeżeli podjęcie wynagrodzenia następuje bez zgody zainteresowanego pracownika, to wówczas powinno być traktowane jako naruszenie prawa pracownika do ochrony dotyczącej jego danych.

W sytuacji natomiast, kiedy przełożony znał zarobki pracownika, wówczas nie ma mowy o naruszeniu danych osobowych pracownika. Brak elementu bezprawności wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność pracodawcy.

Kwestie dotyczące wynagrodzenia za pracę mają dla pracownika osobisty charakter. Obowiązkiem pracodawcy jest zweryfikowanie istnienia upoważnienia osoby zgłaszającej się po odbiór wynagrodzenia. W przeciwnym przypadku pracodawca narusza prawa pracownika i naraża się na odpowiedzialność z tego tytułu. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego). Znajduje to potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z 16 lipca 1993 r.(I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2), który uznał, że wysokość zarobków poszczególnych pracowników jest tajna, a ich udostępnienie jest naruszeniem dóbr osobistych. Pracownik może żądać od pracodawcy, aby zostały dopełnione czynności potrzebne do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia (art. 24 Kodeksu cywilnego).

Podstawa prawna

 • art. 55 § 11, art. 84, art. 86, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
 • art. 6, art. 23, art. 24, art. 95, art. 452, art. 471, art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego,
 • art. 6, art. 15, art. 18, art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),
 • art. 28, art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?