Kategorie

Podwyżki wynagrodzeń dla służby zdrowia

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest już zobowiązany do wydzielania środków na podwyżki dla pracowników zoz, mimo to obowiązek taki spoczywa wciąż na pracodawcach. Zakłady opieki zdrowotnej muszą przeznaczyć co najmniej 40% kwoty zwiększenia kontraktu na wynagrodzenia.

Od 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma już obowiązku wydzielania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zoz i przekazywania ich świadczeniodawcom zgodnie z przepisami ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma obowiązku podwyższania wynagrodzeń tym pracownikom w 2009 r. i w latach następnych. Obowiązek ten wynika z art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przewidziany wzrost wynagrodzeń dotyczy tylko pracowników publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Natomiast nie ma zastosowania do zakładów niepublicznych nawet wówczas, gdy mają one podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Funduszem.

Ustalenie kwoty wzrostu wynagrodzeń

Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jest umowa o świadczenie opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawieranie tych umów odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Umowa określa m.in. kwotę zobowiązania funduszu wobec zakładu. Kwota określona w umowie stanowi podstawę do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w danym zakładzie. Zgodnie z tym przepisem w każdym przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy pracodawca ma obowiązek przeznaczyć „nie mniej niż 40%” kwoty zwiększenia kontraktu na wynagrodzenia. Pracodawcy muszą również uwzględnić wszelkie nowelizacje w podpisanej umowie dokonane za pomocą aneksu do umowy, który wprowadza zmianę poszczególnych postanowień umowy. Oznacza to, że jeżeli wprowadzono w drodze aneksu zmianę kwoty zobowiązania przy ustalaniu wzrostu wynagrodzeń, to należy uwzględnić zmienioną kwotę. Wzrost wynagrodzeń ma dotyczyć wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie, co wskazuje, że nie dotyczy to wyłącznie pracowników świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale również osób wykonujących pracę na innej podstawie, np. umowy-zlecenia, kontrakcie. Ustawodawca zagwarantował, że podwyżki obejmują nie tylko pracowników wykonujących zawód medyczny, ale również pracowników administracji i obsługi pracujących w zakładach opieki zdrowotnej.


Tryb podwyższania wynagrodzeń

Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową decyduje o wzroście wynagrodzeń pracowników oraz o sposobie przeprowadzenia tych podwyżek. W przypadku gdy w zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wówczas organizacje te wspólnie uzgadniają z pracodawcą zasady wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli w zakładzie nie działają związki zawodowe, to pracodawca uzgadnia wzrost wynagrodzeń z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Gdyby strony nie uzgodniły zasad wzrostu wynagrodzeń, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje samodzielnie dyrektor zakładu.

Przykład

W publicznym szpitalu działają cztery zakładowe organizacje związkowe, które uczestniczą w negocjacjach z dyrektorem szpitala w sprawie podziału kwoty wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec ich placówki. Strony pomimo prowadzonych rozmów nie doszły do porozumienia, co do wysokości wzrostu wynagrodzeń poszczególnych grup zatrudnionych pracowników. Dlatego dyrektor, gdy upłynął 30-dniowy okres negocjacji, samodzielnie zdecydował o wzroście wynagrodzeń.

Strony w porozumieniu mogą ustalić, że zostanie podwyższone wynagrodzenie zasadnicze pracowników bądź kwota wzrostu zostanie im wypłacona w innej formie, np. jako premia czy nagroda, jeśli takie formy wynagradzania przewidują przepisy regulaminu wynagradzania obowiązujące u danego pracodawcy.

WAŻNE!

Przewidziane prawem podwyżki wynagrodzeń, powinny objąć wszystkich pracowników zakładu, nie muszą być one jednak przyznane w jednakowej wysokości.


Termin wzrostu wynagrodzeń

Dyrektor może przeznaczyć 40% kwoty wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy wynikającej z umowy na wzrost wynagrodzeń zaraz po jej podpisaniu. Jednakże w przypadku niezrealizowania umowy w całości ponosi on ryzyko przekazania kwoty większej niż otrzymał na ten cel z funduszu, narażając tym samym płynność finansową zakładu. Dlatego też racjonalne jest przyjęcie założenia, że momentem ustalenia rzeczywistego wzrostu kwoty zobowiązania jest moment rozliczania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dopiero wówczas znana jest realna kwota wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy i możliwe jest ustalenie i przekazanie kwoty 40% na wzrost wynagrodzeń bez uszczerbku dla kondycji finansowej zakładu.

Odpowiedzialność za niewprowadzenie podwyżki

Ustawodawca wprowadził przepisy umożliwiające kontrolę wykonania obowiązku przekazania co najmniej 40% kwoty wzrostu na wynagrodzenia pracowników.

Kontrolę wykonania tego obowiązku sprawują:

 • podmiot, który utworzył zakład,
 • Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przekazał środków na podwyżki płac, wówczas organ założycielski może rozwiązać z nim bez wypowiedzenia umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną albo odwołać go ze stanowiska. Oczywiście zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej dotkliwą sankcją, organ ten może rozwiązać umowę z kierownikiem w trybie wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PIP i stwierdzeniu nieprawidłowości przy wprowadzaniu podwyżki wynagrodzeń pracowników inspektor wyda nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (DzU nr 149, poz. 1076 ze zm.),
 • art. 59a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niedziela handlowa - październik 2021

  Niedziela handlowa - październik 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 3 października, 10 października, 17 października, 24 października, 31 października to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Lata pracy a urlop

  Lata pracy a urlop - staż pracy ma znaczenie. Ile dni urlopu przysługuje w pierwszej pracy, a jaki jest wymiar urlopu po pierwszym roku pracy i w późniejszych latach? Sprawdź.

  Czy kwarantanna przerywa urlop?

  Czy kwarantanna przerywa urlop wypoczynkowy? Co na to Kodeks pracy? Czy można pracować na kwarantannie?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę po ustaniu zatrudnienia

  Wypłata wynagrodzenia za pracę po ustaniu zatrudnienia to obwiązek pracodawcy. Kiedy wypłaca się ekwiwalent za urlop, odprawę i odszkodowanie? Co w przypadku śmierci pracownika lub pracodawcy?

  Dofinansowanie pensji z tarczy - zmiany w rozliczaniu

  Dofinansowanie pensji pracowników z tarczy antykryzysowej trzeba rozliczyć. Co się zmieni? Pracodawca zwróci środki pobrane na jednego pracownika, a nie wszystkie dopłaty.

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury i renty będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości? Co z zasiłkami?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.