Kategorie

Podwyżki wynagrodzeń dla służby zdrowia

Beata Skrobisz-Kaczmarek
Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest już zobowiązany do wydzielania środków na podwyżki dla pracowników zoz, mimo to obowiązek taki spoczywa wciąż na pracodawcach. Zakłady opieki zdrowotnej muszą przeznaczyć co najmniej 40% kwoty zwiększenia kontraktu na wynagrodzenia.

Od 2009 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma już obowiązku wydzielania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zoz i przekazywania ich świadczeniodawcom zgodnie z przepisami ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie ma obowiązku podwyższania wynagrodzeń tym pracownikom w 2009 r. i w latach następnych. Obowiązek ten wynika z art. 59a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przewidziany wzrost wynagrodzeń dotyczy tylko pracowników publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Natomiast nie ma zastosowania do zakładów niepublicznych nawet wówczas, gdy mają one podpisane umowy na świadczenie usług medycznych z Funduszem.

Ustalenie kwoty wzrostu wynagrodzeń

Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej jest umowa o świadczenie opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zawieranie tych umów odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań. Umowa określa m.in. kwotę zobowiązania funduszu wobec zakładu. Kwota określona w umowie stanowi podstawę do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w danym zakładzie. Zgodnie z tym przepisem w każdym przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy pracodawca ma obowiązek przeznaczyć „nie mniej niż 40%” kwoty zwiększenia kontraktu na wynagrodzenia. Pracodawcy muszą również uwzględnić wszelkie nowelizacje w podpisanej umowie dokonane za pomocą aneksu do umowy, który wprowadza zmianę poszczególnych postanowień umowy. Oznacza to, że jeżeli wprowadzono w drodze aneksu zmianę kwoty zobowiązania przy ustalaniu wzrostu wynagrodzeń, to należy uwzględnić zmienioną kwotę. Wzrost wynagrodzeń ma dotyczyć wszystkich osób zatrudnionych w zakładzie, co wskazuje, że nie dotyczy to wyłącznie pracowników świadczących pracę na podstawie stosunku pracy, ale również osób wykonujących pracę na innej podstawie, np. umowy-zlecenia, kontrakcie. Ustawodawca zagwarantował, że podwyżki obejmują nie tylko pracowników wykonujących zawód medyczny, ale również pracowników administracji i obsługi pracujących w zakładach opieki zdrowotnej.


Tryb podwyższania wynagrodzeń

Dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową decyduje o wzroście wynagrodzeń pracowników oraz o sposobie przeprowadzenia tych podwyżek. W przypadku gdy w zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wówczas organizacje te wspólnie uzgadniają z pracodawcą zasady wzrostu wynagrodzeń. Jeżeli w zakładzie nie działają związki zawodowe, to pracodawca uzgadnia wzrost wynagrodzeń z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Gdyby strony nie uzgodniły zasad wzrostu wynagrodzeń, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje samodzielnie dyrektor zakładu.

Przykład

Reklama

W publicznym szpitalu działają cztery zakładowe organizacje związkowe, które uczestniczą w negocjacjach z dyrektorem szpitala w sprawie podziału kwoty wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec ich placówki. Strony pomimo prowadzonych rozmów nie doszły do porozumienia, co do wysokości wzrostu wynagrodzeń poszczególnych grup zatrudnionych pracowników. Dlatego dyrektor, gdy upłynął 30-dniowy okres negocjacji, samodzielnie zdecydował o wzroście wynagrodzeń.

Strony w porozumieniu mogą ustalić, że zostanie podwyższone wynagrodzenie zasadnicze pracowników bądź kwota wzrostu zostanie im wypłacona w innej formie, np. jako premia czy nagroda, jeśli takie formy wynagradzania przewidują przepisy regulaminu wynagradzania obowiązujące u danego pracodawcy.

WAŻNE!

Przewidziane prawem podwyżki wynagrodzeń, powinny objąć wszystkich pracowników zakładu, nie muszą być one jednak przyznane w jednakowej wysokości.


Termin wzrostu wynagrodzeń

Dyrektor może przeznaczyć 40% kwoty wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy wynikającej z umowy na wzrost wynagrodzeń zaraz po jej podpisaniu. Jednakże w przypadku niezrealizowania umowy w całości ponosi on ryzyko przekazania kwoty większej niż otrzymał na ten cel z funduszu, narażając tym samym płynność finansową zakładu. Dlatego też racjonalne jest przyjęcie założenia, że momentem ustalenia rzeczywistego wzrostu kwoty zobowiązania jest moment rozliczania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dopiero wówczas znana jest realna kwota wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy i możliwe jest ustalenie i przekazanie kwoty 40% na wzrost wynagrodzeń bez uszczerbku dla kondycji finansowej zakładu.

Odpowiedzialność za niewprowadzenie podwyżki

Ustawodawca wprowadził przepisy umożliwiające kontrolę wykonania obowiązku przekazania co najmniej 40% kwoty wzrostu na wynagrodzenia pracowników.

Kontrolę wykonania tego obowiązku sprawują:

 • podmiot, który utworzył zakład,
 • Państwowa Inspekcja Pracy.
Reklama

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli okaże się, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie przekazał środków na podwyżki płac, wówczas organ założycielski może rozwiązać z nim bez wypowiedzenia umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną albo odwołać go ze stanowiska. Oczywiście zwolnienie dyscyplinarne jest najbardziej dotkliwą sankcją, organ ten może rozwiązać umowę z kierownikiem w trybie wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez PIP i stwierdzeniu nieprawidłowości przy wprowadzaniu podwyżki wynagrodzeń pracowników inspektor wyda nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (DzU nr 149, poz. 1076 ze zm.),
 • art. 59a ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.