| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > W jaki sposób liczyć 6-miesięczny termin zatrudnienia uprawniający do trzynastej pensji

W jaki sposób liczyć 6-miesięczny termin zatrudnienia uprawniający do trzynastej pensji

Pracownik pracował u nas na podstawie umowy o pracę w okresie od 2 czerwca do 28 listopada 2008 r. Czy należy mu się wypłacana w naszej firmie „trzynastka”, biorąc pod uwagę fakt, że 1 czerwca przypadał w niedzielę, a 29 i 30 listopada to także dni wolne od pracy (odpowiednio sobota i niedziela)?

RADA

Państwa pracownikowi (przy założeniu, że efektywnie przepracował okres od 2 czerwca do 28 listopada 2008 r. i nie korzystał w tym czasie np. ze zwolnień lekarskich, urlopu bezpłatnego itp.) będzie przysługiwała tzw. trzynastka z uwagi na świadczenie u Państwa w ciągu danego roku pracy przez 180 dni.

UZASADNIENIE

Trzynastka” przysługuje w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, przy czym okresami nieprzepracowanymi są np. okresy: choroby, korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego czy urlopu macierzyńskiego. Pracownik, który nie przepracował pełnego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu, pod warunkiem że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przy czym, przy ustalaniu okresu uprawniającego do „trzynastki”, trzeba sumować wszystkie okresy pracy u danego pracodawcy bez względu na wymiar czasu pracy, jak i na ewentualne przerwy w zatrudnieniu, pamiętając, by liczyć tylko czas zatrudnienia w charakterze pracownika (powinniśmy pomijać okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych).

Na takim samym stanowisku stanął Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lipca 2003 r. (III PZP 7/03), w której stwierdził, że „przepracowanie” w rozumieniu ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oznacza faktyczne (efektywne) wykonywanie pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy.

Prezentowany jest także odmienny pogląd. Zgodnie z nim prawo do „trzynastki” jest uzależnione od długości okresu pozostawania w stosunku pracy, a nie efektywnego wykonywania pracy. Według tego poglądu, do uzyskania prawa do „trzynastki” wystarczy samo pozostawanie w zatrudnieniu przez wymagany okres. Wykładnia ta prowadzi do przyznawania „trzynastek” nawet takim osobom, które przepracują np. miesiąc w roku, a resztę roku spędzą na zwolnieniu chorobowym. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do obliczania wymaganego 6-miesięcznego okresu rzeczywiście świadczonej pracy należy przyjąć, że miesiąc powinien być liczony jako 30 dni (art. 114 Kodeksu cywilnego) bez względu na to, ile faktycznie obejmuje dni. Aby pracownik uzyskał prawo do „trzynastki”, musi przepracować efektywnie 180 dni (6 miesięcy × 30 dni). Nie ma przy tym znaczenia, w którym dniu miesiąca pracownik podejmie pracę u danego pracodawcy i w którym dniu miesiąca ją zakończy. Ważne jest jedynie, aby przepracował 180 dni. Mierzenie 6-miesięcznego okresu miesiącami kalendarzowymi doprowadzałoby również do sytuacji, kiedy jedni pracownicy nabywaliby uprawnienie do wynagrodzenia rocznego przykładowo po 181 dniach, a inni - po 183 dniach, co mogłoby spotkać się z zarzutem dyskryminacji.

W tym miejscu należy również przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 47/96, OSNAPiUS 1997/17/310), w myśl którego obliczając okresy, od których są uzależnione uprawnienia pracownicze, trzeba stosować regułę, która wskazuje, że upływ miesiąca pracy następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym liczenie okresu rozpoczęto. Zdaniem sądu, nie powinniśmy tu posiłkować się art. 112 Kodeksu cywilnego, który (obok wspomnianego wcześniej art. 114 k.c.) bywa w praktyce stosowany do ustalania prawa do wynagrodzenia rocznego. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kodeksu cywilnego).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »