| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Z jakich środków można sfinansować wyprawkę przedszkolną/szkolną dla dziecka pracownika

Z jakich środków można sfinansować wyprawkę przedszkolną/szkolną dla dziecka pracownika

Pracodawcy często oferują pomoc pracownikom-rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przy zakupie rzeczy niezbędnych w przedszkolu czy szkole. Takie wsparcie może przybierać zarówno formę pieniężną, jak i rzeczową. U pracodawców tworzących zfśs pomoc w tym zakresie pochodzi najczęściej ze środków funduszu, a u pozostałych zatrudniających może zostać sfinansowana ze środków obrotowych.

Taki zapis może wyglądać następująco:

„1. Pracownik lub emeryt lub rencista – były pracownik ma prawo ubiegać się raz w roku o zapomogę na wyprawkę szkolną dla pozostających na jego utrzymaniu i wychowaniu dzieci własnych, dzieci przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, do czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.

2. Warunkiem ubiegania się o zapomogę na wyprawkę szkolną jest złożenie wniosku (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) wraz z oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły, wieku dziecka/dzieci oraz dokumentami potwierdzającymi dochód członków rodziny pozostającymi z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Wysokość zapomogi na wyprawkę szkolną jest zróżnicowana ze względu na sytuację materialną pracownika i określa ją poniższa tabela:

Wysokość dochodu brutto na osobę

Wysokość zapomogi na wyprawkę

do 1500 zł

500 zł

1500,01 zł - 2000 zł

400 zł

2000,01 zł - 2500 zł

300 zł

2500,01 zł i więcej

200 zł

Zapomogi przyznane na zakup podręczników i innych pomocy szkolnych dla dzieci pracowników lub świadczenia przekazane w formie rzeczowej finansowane ze środków zfśs są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł na pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), przy czym zwolnienie to obejmuje tylko pracowników. Nie dotyczy zatem innych uprawnionych, np. zleceniobiorców.

Ustalając roczny limit 380 zł pracodawca powinien brać pod uwagę przyznane uprawnionej osobie świadczenia sfinansowane z zfśs w danym roku, które były zwolnione z podatku. Przyznane wsparcie jest w całości wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS bez względu na jego wysokość i dotyczy wszystkich uprawnionych do otrzymania pomocy z zfśs wskazanych w regulaminie funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

WAŻNE!

Świadczenia przyznane zleceniobiorcom z zfśs są w całości opodatkowane, ale zwolnione ze składek ZUS.

Jeżeli pracodawca zdecydowałby o sfinansowaniu wyprawki szkolnej/przedszkolnej ze środków obrotowych, takie przysporzenie podlega w całości opodatkowaniu i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1, pkt 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592),
  • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 19, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »