reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Świadczenia socjalne mogą być kosztem podatkowym

Świadczenia socjalne mogą być kosztem podatkowym

Podatnik, który ponosi na rzecz pracowników wydatki o charakterze socjalnym, może zaliczyć je do kosztów podatkowych. Jest to możliwe, jeśli wydatki zostaną sfinansowane ze środków bieżących i będzie zachodził ich związek z przychodem.

Nie każdą działalność socjalną przedsiębiorcy na rzecz zatrudnianych osób mogą finansować z funduszu świadczeń socjalnych. Przypomnijmy, że przez działalność socjalną należy rozumieć usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Jednak pracodawca, który chce zapewnić swoim pracownikom świadczenia zakupione za środki pochodzące z tego funduszu, musi pamiętać o przeznaczeniu tego funduszu i sposobie rozdzielania takich świadczeń. Trzeba brać tu pod uwagę warunki, które nakazuje uwzględniać ustawodawca.

Kryterium socjalne
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu świadczeń socjalnych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. A zatem w przypadku, gdy pracodawca chce przeznaczyć określone kwoty na świadczenia dla pracowników, powinien sprawdzić, czy będzie je rozdzielał pod kątem kryterium socjalnego.

Jeśli tak, to samych wydatków związanych z działalnością socjalną przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów. Kosztem będą jednak odpisy i zwiększenia, które obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Każdemu po równo
Inaczej będzie w przypadku wydatków o charakterze socjalnym, ale nieprzyznawanych w oparciu o kryteria dotyczące sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jeśli usługi i świadczenia będą przysługiwały wszystkim pracownikom po równo, wówczas będzie możliwość, by zaliczyć je do kosztów podatkowych. Tym bardziej, że w związku z brakiem powołania się na kryterium socjalne nie będzie możliwości, by sfinansować je z funduszu świadczeń socjalnych.

A zatem, jeśli wydatki będą opiewały na usługi przeznaczone dla ogółu pracowników niezależnie od ich sytuacji osobistej i materialnej, a dodatkowo źródłem tych wydatków będą np. środki obrotowe firmy - nie będzie przeszkód, by wydatki tego rodzaju zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Zostało to potwierdzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 13 lutego 2007 r., sygn. III SA/WA 4283/06. Sąd przyznał, że nie każdy wydatek socjalny można pokryć ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W takiej sytuacji świadczenia socjalne muszą być organizowane ze środków obrotowych firmy i wtedy można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Musi być jednak spełniony warunek odnoszący się do celu, na jaki wydatki zostały poniesione.

Jeśli więc przedsiębiorca zdecyduje się na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników, będzie mógł zaliczyć te wydatki do kosztów. Można uznać, że wydatki na ten cel nie mają charakteru działalności socjalnej w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, bo są skierowane do wszystkich pracowników firmy, bez względu na ich sytuację materialną czy rodzinną.

Ważne w tym przypadku jest jedynie to, by firma była w stanie określić, że spełnia warunki wskazane w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy ponoszonymi wydatkami a przychodem. A związek ten zachodzi wówczas, gdy koszty zostają poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Także zdaniem naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego wydatki ponoszone na imprezy integracyjne i okolicznościowe dla pracowników stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ mają związek z osiąganym przez podmiot przychodem (postanowienie z 20 grudnia 2006 r., nr PUS.I/423/131/06).

Wydatki te, jako związane z prowadzoną przez spółkę działalnością mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to powodują zwiększenie efektywności ich pracy.

W opinii naczelnika kosztami podatkowymi mogą być również wydatki sfinansowane ze środków obrotowych, ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych, pod warunkiem jednak, że podatnik wykaże, iż mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością oraz mają na celu zwiększenie efektywności pracy (poprzez m.in. poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników) i w efekcie służą uzyskaniu bądź zwiększeniu przychodu.

5 KROKÓW JAK ZALICZYĆ ŚWIADCZENIA SOCJALNE DO KOSZTÓW

1. Sprawdź, jakie wydatki poniesiesz

Wydatkiem o charakterze socjalnym będzie np. organizowanie różnego rodzaju form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej.

2. Ustal kryterium przyznawania świadczeń

Świadczenia o charakterze socjalnym realizowane z funduszu socjalnego muszą uwzględniać sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. Można także organizować świadczenia dla ogółu pracowników.

3. Wybierz źródło finansowania

Źródłem finansowania świadczeń socjalnych mogą być np. środki obrotowe firmy.

4. Ustal związek z przychodem

Jeśli organizujesz imprezę integracyjną lub wspólny wyjazd pracowników, zadbaj o to, by poprawić atmosferę wśród pracowników - lepsze stosunki w firmie wpłyną na osiągane przychody.

5. Zadbaj o odpowiednie udokumentowanie kosztów

W celu poświadczenia poniesienia wydatków na rzecz pracowników, zgromadź i przechowuj faktury i rachunki.Podstawa prawna:
- art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
- art. 2 pkt 1 oraz art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama