Kategorie

Jak rozliczyć zfśs przy podziale spółki

Jadwiga Stefaniak
W wyniku podziału spółki, polegającego na wydzieleniu jej części 1 kwietnia 2008 r., do nowo powstałej spółki przekazano naliczenie zfśs za okres od stycznia do marca 2008 r. Kwota naliczenia za ten okres wyniosła 10 tys. zł. Nie została jednak przekazana gotówka dotycząca naliczenia. Pracownicy, którzy przeszli do nowo powstałej spółki, posiadali zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek z zfśs w podzielonej spółce. Łączna kwota udzielonych pożyczek dla pracowników przechodzących do nowo powstałej spółki wyniosła 15 tys. zł. Obecnie pracownicy spłacili zobowiązania z tytułu pożyczek na rachunek zfśs nowo powstałej spółki. Co się dzieje z nadwyżką spłaty pożyczek nad naliczeniem w kwocie 5 tys. zł? Czy zwiększa środki obrotowe nowo powstałej spółki?

RADA

W tej sytuacji pracodawca przejmujący część zakładu pracy powinien dokonać zwrotu 5 tys. zł na rachunek zfśs pracodawcy spółki ulegającej podziałowi. Kwota ta nie zwiększa środków obrotowych nowo powstałej spółki.

UZASADNIENIE

Reklama

W omawianym przypadku, w wyniku przyjętego trybu postępowania - na rachunku funduszu u pracodawcy przejmującego pojawiła się nieuzasadniona nadpłata, którą należy zakwalifikować jako środki nienależne temu funduszowi. Jednocześnie w stanie (saldzie) zfśs pojawił się nieuzasadniony niedobór środków. W tej sytuacji, jeśli na fundusz socjalny pracodawcy przejmującego nadpłacono należne środki, uzasadniony będzie zwrot nadpłaty tych środków przez pracodawcę przejmującego na rachunek zfśs pracodawcy przekazującego.

Pracodawca przekazujący zakład i pracowników do innego zakładu jest zobowiązany rozliczyć tworzony przez siebie fundusz, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do liczby przekazywanych pracowników. Podstawowym warunkiem rozliczania w ten sposób funduszu socjalnego jest to, że w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W praktyce oznacza to przejście pracowników z zachowaniem dotychczasowych zasad zatrudnienia (wynagradzania), czyli w praktyce - bez rozwiązywania stosunków pracy.

WAŻNE!

Pracodawca przekazujący zakład i pracowników do innego zakładu jest zobowiązany rozliczyć tworzony przez siebie fundusz.

Reklama

W razie przejścia części zakładu pracy na pracodawcę zobowiązanego do tworzenia funduszu, fundusz pracodawcy przejmującego zwiększa się w części przypadającej na liczbę przejmowanych pracowników. Zwiększa się on o równowartość środków pieniężnych funduszu pracodawcy przekazującego, skorygowanych odpowiednio o należności i zobowiązania funduszu - według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście. Natomiast zasady podziału środków pieniężnych, stanowiących równowartość odpisu podstawowego - obciążającego koszty pracodawcy przekazującego - dotyczącego roku, w którym następuje przejście zakładu pracy, powinno określać porozumienie między pracodawcami.

Termin ustawowy na przekazanie środków wynikających z rozliczenia funduszu i odpisu podstawowego na ten fundusz wynosi 30 dni. Możliwe jest jednak ustalenie innego terminu na przekazanie środków między pracodawcami uczestniczącymi w przekazaniu i przejęciu części zakładu.

WAŻNE!

W przypadku braku odmiennego porozumienia między pracodawcami przekazanie środków zfśs następuje w terminie 30 dni od daty przejścia części zakładu pracy.


Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym (nowy pracodawca), zobowiązany do tworzenia funduszu, dokonuje odpisu na fundusz od następnego roku kalendarzowego (art. 6a ustawy o zfśs). Od tej zasady jest jeden wyjątek dotyczący pracodawcy, który wprawdzie rozpoczyna działalność w danym roku, ale rozpoczęcie tej działalności następuje w wyniku m.in. przejęcia części zakładu wraz z pracownikami (art. 6a ust. 1a ustawy o zfśs). Zatem, mimo że jest to nowy pracodawca, będzie on miał obowiązek w roku kalendarzowym, w którym doszło do przejęcia, tworzyć fundusz, jeśli będzie zatrudniać co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

WAŻNE!

Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym, jeśli jest zobowiązany do tworzenia funduszu zgodnie z zasadą odroczenia obowiązków socjalnych dla nowego pracodawcy, dokonuje odpisu na ten fundusz od następnego roku kalendarzowego.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady i okoliczności, rozliczenie funduszu w przypadku przejścia części zakładu w trybie art. 231 Kodeksu pracy powinno być dokonane przykładowo w następujący sposób:

 • pracodawca przekazujący pracowników powinien dokonać wstępnej korekty naliczonego na 2008 r. odpisu na zfśs, gdyż od 1 kwietnia 2008 r., w jego przeciętnej liczbie osób zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na fundusz, nie można uwzględnić pracowników, którzy od tego miesiąca stali się pracownikami pracodawcy przejmującego, który w związku z tym będzie ich uwzględniać w przeciętnym zatrudnieniu naliczając swój odpis na fundusz w 2008 r.;
 • pracodawca przekazujący pracowników musi jednocześnie ustalić stan funduszu podlegający rozliczeniu na ostatni dzień miesiąca, w którym następuje przejście części pracowników, czyli w omawianym przypadku na 30 kwietnia 2008 r. Na ten stan funduszu składają się środki funduszu pochodzące z naliczenia corocznego odpisu na ten fundusz wraz z ewentualnymi zwiększeniami (art. 7 ustawy o zfśs) oraz niewykorzystane środki funduszu z lat poprzednich (art. 11 ustawy o zfśs). Tak ustalone saldo należy skorygować o zobowiązania funduszu i jego należności. Zobowiązania funduszu stanowią np. przyznane i do wypłaty świadczenia dla pracowników i innych osób uprawnionych, zapłata za usługi socjalne zakupione z funduszu itp. Natomiast główną należnością funduszu jest zwykle wartość udzielonych i jeszcze niespłaconych pożyczek z zfśs na cele mieszkaniowe, którą należy doliczyć do salda funduszu;
 • ustalone w powyższy sposób saldo funduszu należałoby podzielić przez liczbę pracowników według stanu sprzed przekazania ich do innej firmy i w ten sposób ustaloną kwotę jednostkową pomnożyć przez liczbę przekazywanych pracowników, gdyż w tym względzie obowiązuje zasada proporcjonalności. Równowartość pieniężna tak ustalonej wartości funduszu stanowi kwotę należną (do oddania) pracodawcy przekazującemu w terminie 30 dni, chyba że pracodawcy w formie specjalnego porozumienia ustalą inny termin przekazania.

Sposób rozliczenia funduszu w następstwie wydzielenia (powstania) nowej spółki może budzić wątpliwości, zwłaszcza w sferze zadysponowania niespłaconymi pożyczkami mieszkaniowymi. Co do zasady, pożyczki udzielane z zfśs stanowią należność tego funduszu, z którego je udzielono, a więc powinny być spłacane przez pożyczkobiorców na ten fundusz.

Rozliczenie między pracodawcą przekazującym i przejmującym musi stanowić równowartość środków pieniężnych funduszu pracodawcy przekazującego (art. 7 ust. 3b ustawy o zfśs). Wprawdzie niektórzy pracodawcy praktykują rozliczenia w formie tzw. cesji wierzytelności (pożyczek spłacanych przez przejętych pracowników na rachunek zfśs ich nowego pracodawcy), jednak należy podkreślić, że z samych przepisów ustawy o zfśs taka możliwość nie wynika. Jeśli jednak przyjmiemy, że takie rozliczenie jest możliwe, to należałoby taki sposób rozliczenia ustalać w formie umowy lub specjalnego porozumienia między pracodawcą przejmującym a przejmowanym.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 1, ust. 3b-3d art. 11 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • art. 231 Kodeksu pracy.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?