| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > Podwyżka wynagrodzenia dla pracownika

Podwyżka wynagrodzenia dla pracownika

Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia warunków pracy. Obie formy wymagają zgody pracownika nawet w sytuacji, gdy zmiana warunków polega na zwiększeniu wynagrodzenia za pracę.

Powyższe zachowanie pracownika wystarcza do uznania, że zawarł on z pracodawcą porozumienie zmieniające jego umowę o pracę na warunkach określonych w piśmie pracodawcy.

Tak więc do zawarcia porozumienia zmieniającego, którego celem jest podwyższenie pracownikowi wynagrodzenia, wystarczy zgodna wola pracodawcy i pracownika. Zgoda pracownika na taką zmianę może być dorozumiana i wynikać z zachowania tej osoby, wyrażającego akceptację propozycji pracodawcy.

Zmiana wysokości wynagrodzenia dochodzi do skutku w dniu określonym przez strony w porozumieniu.

Wypowiedzenie zmieniające

Bardziej sformalizowanym sposobem dokonania zmiany jest dokonanie jej w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.

Wypowiedzenie musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla wypowiedzenia umowy o pracę, co oznacza, że musi:

 • być dokonane w formie pisemnej,
 • wskazywać przyczynę uzasadniającą dokonanie wypowiedzenia,
 • zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy,
 • być konsultowane ze związkami zawodowymi reprezentującymi pracownika.

Wypowiedzenie zmieniające może być dokonane jedynie w stosunku do umowy o pracę zawartej na:

 • okres próbny,
 • czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, gdy strony przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem,
 • czas nieokreślony.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia (art. 42 § 3 k.p.). Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

We wspomnianym już wyroku z 21 października 2003 r. Sąd stwierdził, że zmiana warunków wynagrodzenia na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swej skuteczności jego wyraźnej lub dorozumianej zgody.

Zmiana wysokości wynagrodzenia dokonana w ten sposób następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład

Pracodawca 10 stycznia 2012 r. wręczył pracownikowi zatrudnionemu od 4 lat wypowiedzenie zmieniające warunki płacy, na mocy którego podniósł jego wynagrodzenie. Pracownik nie ustosunkował się do wypowiedzenia i nadal niezmiennie świadczył pracę.

Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i mija 30 kwietnia 2012 r. Od 1 maja 2012 r., pracownika obowiązuje więc nowa stawka wynagrodzenia.

Podstawa prawna:

 • art. 30 § 21, art. 34, 36 § 1 art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy,
 • art. 60 Kodeksu cywilnego.

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 21 października 2003 r. (I PK 512/02, OSNP 2004/22/380),
 • wyrok SN z 7 maja 1998 r. (I PKN 60/98, OSNP 1999/9/300).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »