Kategorie

W jaki sposób zmienić termin wypłaty wynagrodzenia

P. Kuźniar Aleksander
W naszym zakładzie pensje są wypłacane do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. Teraz chcemy przesunąć termin wypłaty wynagrodzenia do 10. dnia następnego miesiąca. Termin wypłaty określa u nas regulamin wynagradzania. W jaki sposób to zrobić? Czy konieczne są wypowiedzenia zmieniające? Jaka jest procedura zmiany terminu wynagrodzenia, jeśli jest on określony w umowie o pracę?

RADA

W przypadku gdy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę jest ustalony w regulaminie wynagradzania, muszą Państwo zmienić treść tego regulaminu w drodze aneksu. Niezbędne będzie również zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki umów o pracę w związku ze zmianą terminu wypłaty wynagrodzenia na mniej korzystny. Jeżeli natomiast termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony w umowie o pracę pracownika, to należy zmienić jej treść w formie pisemnej. Można tego dokonać za pomocą wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy lub za porozumieniem stron w formie aneksu do umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Reklama

Obowiązek określenia warunków wynagradzania pracowników w regulaminie wynagradzania dotyczy tych pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy bądź ponadzakładowym układem zbiorowym (art. 772 § 1 Kodeksu pracy). W regulaminie pracodawca określa wszystkie kwestie związane z przysługującymi jego pracownikom świadczeniami pieniężnymi, takimi jak np.: wysokość wynagrodzenia zasadniczego, premie pracownicze, odprawy, nagrody, świadczenia związane z podróżą służbową itp.

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca, chyba że działa u niego zakładowa organizacja związkowa. Wówczas ma on obowiązek uzgodnienia z nią treści takiego regulaminu. Identycznie wygląda procedura w przypadku zmiany treści regulaminu wynagradzania np. w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Regulamin wynagradzania lub zmiana do niego wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 § 6 Kodeksu pracy). Pracodawca jest również zobowiązany do informowania pracowników o każdej zmianie regulaminu.

PRZYKŁAD

Reklama

W zakładzie obowiązuje regulamin wynagradzania, w którego § 33 zawarto zapis: „Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ustala się na 5. dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni”. Ponieważ występowały trudności w terminowym ustalaniu prowizji pracowników za dany miesiąc, pracodawca zdecydował się na zmianę terminu wypłaty tego wynagrodzenia. W związku z brakiem w zakładzie związków zawodowych pracodawca samodzielnie przygotował aneks do regulaminu, w którym zapisał, że § 33 regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: „Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę ustala się na 10. dzień każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni”. Zmiana ta wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania jej do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy. W związku z tym, że jest to zmiana niekorzystna dla pracowników, po jej wejściu w życie pracodawca będzie zobowiązany do indywidualnego wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków zatrudnienia. Nowy termin wypłaty pracodawca będzie mógł stosować po upływie odpowiednich okresów wypowiedzeń pracowniczych umów o pracę.

Należy pamiętać, że termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłat powinny być określone w regulaminie pracy (art. 1041 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy). Termin wypłaty wynagrodzenia jest więc obowiązkowym elementem regulaminu pracy. Mimo że w regulaminie wynagradzania określili Państwo termin wypłaty wynagrodzenia, choć nie ma takiego obowiązku, nie zwalnia to Państwa z obowiązku zawarcia takiego zapisu w regulaminie pracy. W przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia należy więc również zmienić regulamin pracy.

WAŻNE!

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy, w którego treści należy również zawrzeć ustalenia co do terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę.


Z postawionego przez Państwa pytania wynika pewna nieprawidłowość, którą pracodawcy często formułują w treści regulaminów bądź umów o pracę. Otóż termin wypłaty wynagrodzenia zawarty w regulaminie lub umowie o pracę musi być wskazany konkretnie, w sposób obejmujący jeden dzień, np. ostatniego dnia miesiąca, 2. kolejnego dnia miesiąca, 10. kolejnego dnia miesiąca itd. Nieprawidłowe jest używanie zwrotów: „do końca miesiąca”, „do 10. dnia następnego miesiąca”, gdyż nie wskazują one na konkretny dzień tej wypłaty. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1 Kodeksu pracy). Data wypłaty wynagrodzenia za pracę powinna być więc wskazana konkretną datą dzienną tak, aby pracownik zakładu był poinformowany, w którym dniu miesiąca pracodawca jest zobowiązany do wypłaty należnego mu wynagrodzenia za pracę. Jeżeli ustalony dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy (niedziela, święto, wolna sobota), wówczas wynagrodzenie to musi zostać pracownikowi wypłacone we wcześniejszym dniu.

W sytuacji gdy zmiana do regulaminu wynagradzania jest dla pracowników bardziej korzystna, to zgodnie z tzw. zasadą automatyzmu prawnego korzystniejsze postanowienia zastępują z mocy samego prawa dotychczasowe warunki umów o pracę lub innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Taką zmianą jest np. wyznaczenie przez pracodawcę dodatkowego dnia wolnego od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W odwrotnym przypadku, gdy zmiana pociąga za sobą pogorszenie warunków zatrudnienia, pracodawca jest zobowiązany do wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę.

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę z ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego na późniejszy okres (np. 10. dzień następnego miesiąca kalendarzowego), jest zmianą niewątpliwie na niekorzyść pracowników. Powoduje ona pogorszenie ich warunków zatrudnienia w porównaniu z aktualnie obowiązującymi przez odsunięcie w czasie obowiązku wypłaty przez pracodawcę wynagrodzenia pracowników. Będzie się to wiązało z koniecznością stosowania przez pracodawcę procedury wypowiedzeń zmieniających warunki zatrudnienia (art. 42 Kodeksu pracy).

Określenie terminu wypłaty wynagrodzenia w umowie o pracę również powoduje konieczność zmiany tej umowy w formie pisemnej. Można tego dokonać przez zastosowanie przez pracodawcę wypowiedzenia pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę w tym zakresie. Nowy termin wpłaty wynagrodzenia będzie w takim przypadku obowiązywał z upływem okresu wypowiedzenia przysługującego danemu pracownikowi. Po tej dacie pracodawca będzie mógł wypłacać wynagrodzenie w nowym terminie, ustalonym w umowie o pracę.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zmiany treści umowy w tym zakresie pracodawca dokonał w porozumieniu z pracownikiem. Na podstawie wspólnego porozumienia stron mogą oni bowiem w drodze pisemnego aneksu do umowy o pracę zmienić jej postanowienia w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia, w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Wówczas nowe warunki zatrudnienia będą obowiązywały od dnia podpisania tego aneksu przez obie strony lub dnia wskazanego w tym aneksie jako termin zmiany określonych warunków umowy.

Podstawa prawna:

 • art. 29 § 4, art. 42, art. 772, art. 85 § 1, art. 24113 Kodeksu pracy.
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?