Kategorie

Czy pracownicy, którym upłynął 12-miesięczny okres delegowania, nadal mogą podlegać polskim ubezpieczeniom

Małgorzata Kozłowska
W połowie października 2007 r. nasza firma wysłała do Austrii na 12 miesięcy 5 pracowników, którzy zajmują się wdrażaniem nowego projektu, który realizujemy wspólnie z austriackim kontrahentem. Osoby te są ubezpieczone w Polsce na podstawie poświadczonych przez ZUS formularzy E-101. Okazało się, że prace w Austrii przedłużą się o kolejne 4 miesiące. Jakiemu ustawodawstwu będą podlegać w tym czasie delegowani pracownicy? Czy możemy starać się, aby nadal byli ubezpieczeni w Polsce?

RADA

Wysłani pracownicy mogą nadal podlegać polskiemu ustawodawstwu. W tym celu należy wypełnić dla każdego pracownika formularz E-102 (część A) w 4 egzemplarzach i przesłać je do właściwej instytucji austriackiej bezpośrednio albo za pośrednictwem Centrali ZUS.

UZASADNIENIE

Reklama

W zasadzie pracownik może być oddelegowany do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EOG na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zdarza się jednak, że wystąpią okoliczności, które powodują konieczność przedłużenia okresu delegowania, a których nie dało się przewidzieć w momencie wysyłania pracownika do pracy za granicą. Chodzi o sytuacje szczególne, jak np. brak możliwości ukończenia prac w określonym wcześniej terminie w związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, opóźnieniem dostaw materiałów itd. W takiej sytuacji istnieje możliwość kontynuowania ubezpieczeń w państwie wysłania aż do zakończenia pracy (nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy), pod warunkiem że wyrazi na to zgodę właściwa instytucja państwa, w którym pracownik wykonuje pracę w czasie delegowania (art. 14 ust. 1b rozporządzenia Rady).

Wniosek o przedłużenie okresu podlegania ubezpieczeniom w państwie wysłania należy składać we właściwej instytucji łącznikowej na druku E-102. O zgodę należy wystąpić przed upływem początkowego okresu delegowania. Wniosek złożony po tym terminie może zostać zwrócony lub rozpatrzony negatywnie.

WAŻNE!

Wniosek o kontynuowanie ubezpieczeń w przedłużonym okresie delegowania należy składać na formularzu E-102 przed upływem początkowego okresu delegowania.

Reklama

Dla każdej osoby, której okres delegowania ma się przedłużyć, należy sporządzić 4 egzemplarze wypełnionego w części A formularza E-102. Druki te należy składać do właściwej instytucji państwa, do którego zostali delegowani pracownicy - bezpośrednio albo za pośrednictwem ZUS. W przypadku Austrii jest to Ministerstwo ds. Zabezpieczenia Społecznego, Integracji Pokoleń i Ochrony Konsumentów (Bundesministerium für soziale Sicherheit Generationen und Konsumentenschutz, Stubering 1, AU - 1010 Wien).

Istotne jest, aby formularz E-102 był prawidłowo wypełniony, kompletny i nie zawierał błędów. Przede wszystkim w części A oraz w pkt 3.3 należy podać dotychczasowy okres delegowania do pracy w danym państwie na podstawie art. 14 ust. 1a (pkt 3.2) oraz nazwę i adres firmy zagranicznej, w której praca była w tym czasie wykonywana (pkt 3.3). Jeśli instytucja państwa wykonywania pracy uzna, że formularz zawiera błędy, może go zwrócić lub odmówić przedłużenia stosowania polskiego ustawodawstwa. Jeśli formularz E-102 zostanie przekazany za pośrednictwem Centrali ZUS, zostanie sprawdzony pod względem poprawności formalnej.

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego formularza E-102 instytucja państwa, w której pracownicy wykonują pracę, wypełnia część B tego druku, wyrażając zgodę lub jej odmawiając na dalsze stosowanie ustawodawstwa państwa wysłania. Następnie 2 egzemplarze E-102 zostają odesłane pracodawcy, a jeden przekazany do Centrali ZUS w Warszawie jako instytucji łącznikowej lub przesyłany jednostce ZUS właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy.

Inaczej jest w sytuacji, gdy z góry wiadomo, że przewidywany okres delegowania będzie trwał dłużej niż 12 miesięcy. Wówczas wysłani pracownicy powinni podlegać od początku okresu oddelegowania ustawodawstwu państwa, w którym wykonują pracę. W tym przypadku również istnieje możliwość starania się o to, by w okresie oddelegowania pracownicy podlegali ubezpieczeniom w państwie wysłania, ale procedura wygląda inaczej niż w sytuacji przedłużenia się okresu oddelegowania.

Przedsiębiorstwo delegujące powinno w tej sytuacji wystąpić z wnioskiem do Centrali ZUS w Warszawie o zawarcie porozumienia z instytucją ubezpieczeniową państwa, w którym pracownicy delegowani będą wykonywać pracę, na podstawie art. 17 rozporządzenia Rady (EWG). Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

• dane pracowników delegowanych,

• dane pracodawcy,

• okres i miejsce delegowania,

• opis stanu faktycznego (rodzaj prowadzonej działalności, stan zatrudnienia przed i w okresie delegowania itd.) wraz z uzasadnieniem,

• oświadczenie pracowników, że w okresie delegowania będą zgłoszeni do ubezpieczeń w Polsce.

Jeżeli instytucja wyrazi zgodę na pozostawanie tych osób w polskim systemie, wówczas należy się zwrócić do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o wydanie oddelegowanym pracownikom formularzy E-101.

PRZYKŁAD

Polska firma oddelegowała do pracy na terenie Holandii 3 swoich pracowników na okres 1 roku (od 15 sierpnia 2007 r. do 14 sierpnia 2008 r.). W tym okresie osoby te podlegały ubezpieczeniom w Polsce na podstawie poświadczonych formularzy E-101. Po powrocie pracownicy przepracowali 1 miesiąc w Polsce. 20 września 2008 r. firma podpisała kolejny kontrakt z przedsiębiorcą holenderskim, którego realizacja zaczęła się 30 września br. i potrwa kolejne 20 miesięcy. Ponieważ z góry wiadomo, że okres delegowania przekroczy 12 miesięcy, polski pracodawca może ubiegać się o zawarcie porozumienia z instytucją holenderską w celu pozostawienia delegowanych pracowników w polskim systemie na podstawie art. 17 rozporządzenia Rady (EWG).

Podstawa prawna:

• art. 13 ust. 2a, art. 14 ust. 1b, art. 17 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE.L.71.149.2 ze zm.),

• załącznik nr 10 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE.L.72.71.1 ze zm.).

Małgorzata Kozłowska

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym wchodzi w życie - Izrael i Turcja

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym podpisana między Polską i Izraelem oraz umowa podpisana między Polską a Turcją wchodzą w życie dnia 1 maja i 1 czerwca 2021 r.

  Czym jest informacja starosty?

  Informacja starosty to dokument związany z zatrudnianiem cudzoziemców. To tzw. test rynku pracy. Czemu służy? Kiedy jest wymagana, a kiedy nie?

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków a prawo

  Badanie pracowników na obecność alkoholu i narkotyków będzie zgodne z prawem? MRPiT pracuje nad projektem ustawy.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - zmiana od 16 maja 2021 r.

  Zgłoszenie do ubezpieczeń - jaka zmiana od 16 maja 2021 r.? W ZUS ZUA i ZUS ZZA należy wskazać kod zawodu. Będą nowe wzory formularzy ZUS.

  Urlopy rodzicielskie 2022 - ważne zmiany

  Urlopy rodzicielskie w 2022 r. czekają ważne zmiany. Urlop rodzicielski dla ojca będą określać nowe zasady. Polska musi dostosować Kodeks pracy do unijnej dyrektywy work-life balance.

  Czy postojowe to pomoc publiczna?

  Postojowe z ZUS - czy to jest pomoc publiczna? Odpowiedź znajduje się w art. 15zzzh ust 1 ustawy covidowej.

  Zarobki studentów w 2021 r. [RAPORT]

  Zarobki studentów w 2021 r. zmalały. Ile zarabiają studenci w czasie pandemii? Jakie mają problemy?

  Kogo pracodawca powinien zapisać do PPK?

  PPK - kogo pracodawca powinien zapisać? 10 maja 2021 r. mija termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. To już ostatni etap wdrażania PPK.

  Jak wybrać system kadrowo-płacowy?

  System kadrowo-płacowy powinien być dostosowany do działalności firmy. Jak wybrać? Oto garść użytecznych wskazówek.

  O co chodzi z tym kapitałem początkowym?

  Kapitał początkowy ma wpływ na wysokość emerytury. Jak to się dzieje? O co w tym wszystkim chodzi?

  Kodeks pracy 2021 a praca zdalna - zmiany

  Kodeks pracy w 2021 r. czekają zmiany. Znajdzie się w nim praca zdalna. Co się zmieni?

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przedłużony do 23 maja 2021 r. Kiedy przysługuje?

  Niedziela handlowa - maj 2021

  Niedziela handlowa - maj 2021 r. ma aż 5 niedziel. Czy 2 maja, 9 maja, 16 maja, 23 maja lub 30 maja jest niedziela handlowa? Czy dzisiaj/jutro jest niedziela handlowa?

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" [RAPORT]

  Wynagrodzenia wypłacane "pod stołem" - ile wynagrodzeń w Polsce wypłacanych jest na czarno? Jakie są skutki takiego procederu?

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi [PORADNIK]

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi czyli szybka droga do legalizacji zatrudnienia w Polsce dla obywateli sześciu państw. Jak krok po kroku zatrudnić na podstawie oświadczenia?

  Wsparcie z urzędu pracy dla osoby niepełnosprawnej

  Wsparcie z urzędu pracy - z jakich usług i instrumentów pomocy może skorzystać osoba niepełnosprawna?

  Praca zdalna a rozwój pracownika

  Rozwój pracownika podczas pracy zdalnej - jak go zaplanować? Czy można zdalnie ocenić wydajność pracy i ryzyko odejścia pracownika?

  Szczepienia w zakładach pracy - jakie zasady?

  Szczepienia w zakładach pracy - zapisy ruszyły 4 maja 2021 r. Jakie są zasady organizowania szczepień przez pracodawców?

  Kampania "niezwalniam.pl"

  Kampania "niezwalniam.pl" została zainicjowana przez Polish Supply Management Leaders. Celem Kampanii jest promocja formuły elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim oparta na wspieraniu długoterminowych relacji pracownik – pracodawca, która koncentruje się na zatrudnianiu pracowników na umowie o pracę. Infor.pl dołącza do partnerów medialnych kampanii.

  Można składać wnioski o zwolnienie z ZUS i postojowe z Tarczy 9.0

  Wnioski o zwolnienie z ZUS i postojowe z Tarczy 9.0 można składać od 4 maja 2021 r. Dla kogo przewidziano wsparcie z ZUS? Do kiedy można składać wnioski?

  Szczepienia w pracy przeciwko COVID - jak się zapisać?

  Szczepienia w pracy przeciwko COVID-19 - dla kogo? Jaka szczepionka będzie udostępniana? Kiedy zaczną się szczepienia w zakładach pracy? Jak się zapisać?

  Bezrobocie w Polsce najniższe w UE - marzec 2021 r.

  Bezrobocie w Polsce jest najniższe w całej UE. Potwierdzają to statystyki Eurostatu z marca 2021 r. Sprawdź, ile bezrobocie wynosi w poszczególnych państwach UE.

  Najczęstsze przyczyny zwolnień lekarskich w 2020 r. [RAPORT]

  Przyczyny zwolnień lekarskich w 2020 r. dotyczyły częściej niż zwykle zaburzeń psychicznych. Poznaj wyniki raportu ZUS.

  Ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich?

  Ubezpieczenie zdrowotne będzie dla wszystkich? Planowane jest zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego także bez rejestracji w urzędzie pracy. Od kiedy?

  Wyzwania w zarządzaniu ludźmi w czasie pandemii

  Zarządzanie w czasie pandemii - jakie wyzwania stoją przed liderami? Czego im brakuje? Jak oceniają efektywność pracowników?