| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych

Zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych

Od 1 lipca 2008 r. nastąpiły zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych, które aktualizują dotychczasowe kody ubezpieczeniowe, jak też wprowadzają kilka nowych.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (DzU nr 112, poz. 717).

Zmiany aktualizują kody w dokumentach ubezpieczeniowych.

Dodano również nowe kody tytułów ubezpieczenia, a mianowicie:

• 01 13, 02 13 - kody dotyczące pracownika i osoby wykonującej pracę nakładczą, za których płatnik skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne z budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Płatnik uzyskał prawo do dofinansowania na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2008 r. Obecnie ma obowiązek dopłaty i po 30 czerwca 2008 r. przekazuje dokumenty rozliczeniowe korygujące (imienne raporty miesięczne i deklaracje rozliczeniowe) składki za okres do grudnia 2007 r.,

• 05 13 - kod ten odnosi się do osoby niepełnosprawnej, która pierwszy raz podjęła prowadzenie pozarolniczej działalności i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy o rehabilitacji zawodowej. Obecnie osoba ta musi dopłacać składki i po 30 czerwca 2008 r. przekazać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres do grudnia 2007 r.

Dodanie ww. kodów tytułów ubezpieczeniowych wynika z art. 11 ust. 2 ustawy z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 115, poz. 791). Zgodnie z tym przepisem dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne nie przysługuje za okres do 31 grudnia 2008 r., jeżeli korekta dokumentów rozliczeniowych wynikająca z dopłaty kwoty składek wpłynie po 30 czerwca 2008 r.

• 11 35 - kod ten dotyczy funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu.

Rozszerzenie opisów kodów

Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2008 r. rozszerzyły opisy kodów ubezpieczeniowych.

I tak do kodu:

• 24 10 - dodano obok osoby objętej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym także wolontariusza niepodlegającego ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »