reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zasady zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Zasady zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Płatnik składek powinien zarejestrować się w ZUS na formularzu ZUS ZFA (osoba fizycz­na) albo ZUS ZPA (osoba prawna lub jednost­ka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Płatnicy składek mają obowiązek zgłaszać do ubez­pieczeń osoby ubezpieczone na formularzu ZUS ZUA.

W ubezpieczeniach

Jeżeli płatnik ma więcej rachunków bankowych firmy, składa dodatkowo formularz ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych) oraz formularz ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej), jeże­li ma więcej adresów prowadzenia działalności. Zgłoszenie płatnika będącego przedsiębior­cą następuje na zasadach określonych w usta­wie o swobodzie działalności gospodarczej. Wyrejestrowania płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA. Płatnicy składek mają obowiązek zgłaszać do ubez­pieczeń osoby ubezpieczone na formularzu ZUS ZUA (do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze­nia zdrowotnego) lub na formularzu ZUS ZZA (do ubezpieczenia zdrowotnego). Osoby pobierające zasiłek macierzyński lub prze­bywające na urlopach wychowawczych zostają zgłoszone do ubezpieczeń przez złożenie imien­nego raportu rozliczeniowego ZUS RCA/ZUS RZA.

Członków rodziny ubezpieczonego zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

Do wyrejestrowania z ubezpieczeń służy formularz ZUS ZWUA.

Jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń zostało błędnie wypełnione lub dane podane w zgłoszeniu uległy zmianie, należy złożyć dokument korygujący lub aktualizujący dane.

Redakcja poleca: Komplet – Prawo Pracy i ZUS

Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA płatnicy mają obowiązek przekazywać do ZUS do 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zgłoszenie kory­gujące płatnik składek jest zobowiązany przekazać w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidło­wości we własnym zakresie lub otrzymania zawia­domienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS lub Państwową Inspekcję Pracy. W zgłoszeniu ZUS ZSWA płatnik przekazuje infor­macje dotyczące pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczegól­nym charakterze.

W formularzu ZUS ZSWA nie należy uwzględniać okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubez­pieczenia społecznego w razie choroby i macie­rzyństwa, okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i zgło­szenie korygujące przekazuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odnie­sieniu do pozostałych dokumentów ubezpiecze­niowych.

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Formularz ZUS ZIPA należy wypełnić w celu zgło­szenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną lub jed­nostką organizacyjną nieposiadającą osobowo­ści prawnej, podanych w zgłoszeniu płatnika skła­dek ZUS ZPA, zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą fizyczną, podanych w zgłoszeniu płatnika skła­dek ZUS ZFA, a także zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, poda­nych w bloku III wcześniej złożonego dokumen­tu ZUS ZIPA.

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA

Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgło­szonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymaga­ją korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego, tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu oso­bistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia.

Dołącz do nas na Facebooku!

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama