| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach

Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe regulacje w zakresie przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Obecnie może do nich przystąpić każdy, kto nie spełnia warunków do podlegania tym ubezpieczeniom obowiązkowo.

Dla zdecydowanej większości osób objętych powszechnym systemem zabezpieczenia społecznego ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe. Ubezpieczeniom emerytalnym i rentowymi można jednak podlegać również na zasadzie dobrowolności. 1 stycznia 2013 r. wszedł w życie art. 6 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przepis ten dokonał istotnej zmiany w zakresie przystępowania do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Dotychczasowe zasady

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2012 r. do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych mogły przystąpić tylko i wyłącznie osoby fizyczne wymienione w art. 7 i art. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługiwało zatem:

  • małżonkom pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, ośrodkach informacji i kultury za granicą,
  • osobom, które z powodu sprawowania opieki nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • obywatelom polskim wykonującym pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatelom polskim wykonującym pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadały w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa,
  • studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, jeżeli nie podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu,
  • alumnom seminariów duchownych, nowicjuszom, postulantom i juniorystom do ukończenia 25. roku życia,
  • wnioskodawcom odbywającym na podstawie nieodpłatnych umów cywilnoprawnych staż adaptacyjny w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności – w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  • posłom do Parlamentu Europejskiego wybranym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych oraz obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmioty te nie posiadały w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa, mogły po ustaniu tych ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie.

Nowe zasady

Od 1 stycznia 2013 r., w związku ze zmianą art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych może przystąpić każdy, kto nie spełnia warunków do podlegania obowiązkowo tym ubezpieczeniom (np. osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło, członek zarządu spółki prawa handlowego, pełniący obowiązki tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania). Krąg osób fizycznych, które mogą podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na zasadzie dobrowolności, nie jest więc, tak jak to miało miejsce dotychczas, ograniczony tylko i wyłącznie do tych osób, które posiadają wskazany przez obowiązujące dotąd przepisy tytuł do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Wystarczy, że dana osoba nie posiada tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego oraz rentowych i już ma prawo przystąpić do tych ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »