| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Podmiot zawierający umowę zlecenia z osobą jednocześnie zatrudnioną w ramach stosunku pracy musi ustalić, czy zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tym celu zleceniodawca musi uzyskać od ubezpieczonego niezbędne informacje, a potem na bieżąco sprawdzać ich aktualność. Płatnik odpowiada bowiem za prawidłowe rozliczenie składek niezależnie od tego, czy zleceniobiorca przekaże prawidłowe dane oraz czy będą one aktualne.

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy

● Na ubezpieczenia społeczne

Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej), z wyłączeniem:

● zasiłków z ubezpieczenia społecznego (o ile zleceniobiorca nabył do nich prawo z tytułu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) – art. 18 ust. 2 ustawy systemowej,

● niektórych przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek – od 1 sierpnia 2010 r.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Do tej podstawy (i do podstawy składki na ubezpieczenie wypadkowe) nie stosuje się ograniczenia do kwoty 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

● Na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez zleceniobiorcę i potrącone przez płatnika ze środków ubezpieczonego (art. 81 ust. 1 i 6 ustawy zdrowotnej). Do tej podstawy również nie stosuje się ograniczenia do kwoty 30-krotności prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego wynagrodzenia.

PRZYKŁAD

Urząd miejski zawarł od 23 lipca br. dodatkowo z własnym pracownikiem Ireneuszem D. umowę o świadczenie usług. W lipcu nie uzyskał on przychodu z tej umowy. W raporcie ZUS RCA składanym za lipiec br. z tytułu umowy o pracę płatnik wykazał zatem za Ireneusza D. tylko przychód ze stosunku pracy. Pierwsza wypłata z umowy cywilnoprawnej została dokonana 2 sierpnia. W raporcie składanym za ten miesiąc składki na ubezpieczenia powinny być rozliczone łącznie z przychodem ze stosunku pracy stanowiącym podstawę wymiaru składek w raporcie ZUS RCA (po zsumowaniu obu przychodów).

(?) Zawarliśmy kontrakt z inną spółką na podwykonanie robót budowlanych. Kontrahent zatrudni na podstawie umów o dzieło naszych pracowników. Czy to prawda, że to nasza spółka powinna za te osoby opłacać składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne?

Tak, powinni Państwo opłacać za swoich pracowników składki w sytuacji, gdy umowy cywilnoprawne zostały zawarte z innym podmiotem, ale w ramach tych umów pracownicy będą wykonywać pracę na Państwa rzecz.

Pracodawca, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy o dzieło zawartej z osobą trzecią, jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy – takie stanowisko przyjął Sąd Najwyższy w uchwale z 2 września 2009 r. (sygn. II UZP 6/09). Analogiczne stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., w którym SN orzekł, że również pracodawca osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia przez osobę trzecią, lecz świadczącej pracę na jego rzecz, jest w stosunku do niej płatnikiem składek. Uzasadnienia do orzeczeń nie pozostawiają wątpliwości, że ta sama zasada dotyczy nie tylko umów o dzieło i umów zleceń, ale również umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Rozwoju Biznesu

Firma doradczo-szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »