| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim

Pracownik przebywający na urlopie macierzyńskim

Na podstawie umowy zlecenia pracuje u nas osoba, która równocześnie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. Do tej pory ze zlecenia nie opłacaliśmy składek na ubezpieczenia społeczne, bo miesięczne wynagrodzenie tej osoby z umowy o pracę było wyższe od minimalnego. Od 3 sierpnia br. nasz zleceniobiorca korzysta w drugim zakładzie z urlopu macierzyńskiego w związku z przysposobieniem dziecka. Czy w trakcie tego urlopu mamy obowiązek opłacać za tę osobę składki na ubezpieczenia społeczne?

RADA
Powinni Państwo zgłosić tę osobę do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy zlecenia i opłacać za nią składki na te ubezpieczenia w okresie przebywania przez nią na urlopie macierzyńskim.

UZASADNIENIE
Osoba mająca dodatkowy tytuł do ubezpieczeń poza pobieraniem zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tego dodatkowego tytułu. Nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku.

W tym przypadku nie ma znaczenia fakt, że taka osoba pozostaje nadal w stosunku pracy, z którego nabyła uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, gdyż z chwilą rozpoczęcia pobierania tego zasiłku nie są za nią płacone składki jak za pracownika. Tytuł do ubezpieczeń, którym jest stosunek pracy, ulega „zawieszeniu” na okres przebywania na urlopie macierzyńskim.

Powyższą wykładnię przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych potwierdził Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów w uchwale z 23 maja 2006 r. (sygn. akt III UZP 2/06).

W związku z tym muszą Państwo zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych od 3 sierpnia br. (tj. pierwszego dnia pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę wykonującą umowę zlecenia) i opłacać za niego składki na te ubezpieczenia. Oczywiście nadal obowiązkowo trzeba opłacać za tę osobę również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Inaczej byłoby w przypadku, gdyby Państwa zleceniobiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim z umowy o pracę i otrzymywał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek chorobowy. W takiej sytuacji istotne byłoby to, czy w przeliczeniu na miesiąc miałby zagwarantowane wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Gdyby tak nie było, w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim obowiązkowo podlegałby ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia.


Podstawa prawna:
• art. 6 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 9 ust. 1–1a oraz ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:
Korzystanie z urlopu wychowawczego lub pobieranie zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU nr 137, poz. 887 ze zm.) stanowi odrębny tytuł obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (art. 9 ust. 6 tej ustawy), co w razie prowadzenia działalności pozarolniczej rodzi obowiązek opłacania składek z tytułu tej działalności, bez względu na równoczesne pozostawanie w stosunku pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2005 r., I UK 280/04, OSNP 2006/3-4/61)

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »