Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy pracodawca odpowiada za brak wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny pracownika

Izabela Kruk
Wyrejestrowałam pracowników z ubezpieczeń i teraz chcę wyrejestrować członków ich rodzin z ubezpieczenia zdrowotnego. Okazało się, że część członków rodzin już od dawna pracuje lub ma inny tytuł do ubezpieczeń. Pracownicy mnie o tym nie informowali, a – co najgorsze – te osoby raz miały swój tytuł do ubezpieczeń, a potem znów nie. Czy muszę robić korekty, czy wyrejestrować członka rodziny z datą wyrejestrowania pracownika? Czy ZUS może nałożyć jakieś kary na firmę z tego powodu?

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego lub wyrejestrowania z tego ubezpieczenia członków rodziny spoczywa na osobie ubezpieczonej, która dokonuje powyższego zgłoszenia za pośrednictwem płatnika składek. O wystąpieniu konieczności wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego pracownik powinien powiadomić pracodawcę. Płatnik składek, który nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane, podlega karze grzywny do 5000 zł. W związku z powyższym są Państwo zobligowani do sporządzenia dokumentów wyrejestrowujących i zgłoszeniowych członków rodziny do/z ubezpieczenia zdrowotnego z prawidłowymi datami.

UZASADNIENIE

Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny, którzy nie spełniają warunków do objęcia tym ubezpieczeniem z innego tytułu.

Członkiem rodziny ubezpieczonego, zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej, są:

 • dzieci (własne, małżonka, przysposobione, wnuki, dzieci obce, których ubezpieczony jest opiekunem prawnym lub dziecko obce przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez te dzieci 18 lat, a jeżeli dalej się kształcą – do ukończenia 26 lat; wiek nie ma znaczenia jedynie w sytuacji, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi),
 • małżonek,
 • wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (ojciec, matka, babcia, dziadek).

W niektórych sytuacjach ubezpieczony ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, który ma inny tytuł do tego ubezpieczenia. Chodzi o przypadki wymienione w art. 66 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w których status członka rodziny zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tego innego tytułu, tj. gdy członek rodziny jest:

 • uczniem, studentem, uczestnikiem studiów doktoranckich lub słuchaczem zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • dzieckiem przebywającym w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej lub dzieckiem do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, które nie przebywa w wymienionych placówkach,
 • osobą pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • osobą, która uzyskała w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objętą indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
 • osobą pobierającą świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • osobą objętą indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny,
 • osobą uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu.

Oznacza to, że wyżej wymienione osoby, spełniające równocześnie warunki do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia członkiem rodziny, podlegają temu ubezpieczeniu jako członkowie rodziny. Nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu ze swojego tytułu.

Powyższa zasada nie ma jednak zastosowania do małżonków, wobec których orzeczono separację prawomocnym wyrokiem sądu (art. 66 ust. 3 ustawy zdrowotnej).

Od 1 stycznia 2009 r. status członka rodziny nie zwalnia natomiast z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osoby bezrobotnej – zarówno z prawem, jak i bez prawa do zasiłku.

PRZYKŁAD

Mąż pracownicy jest studentem i nigdzie nie pracuje. Studia ukończył 15 lipca 2010 r. Mimo że status studenta jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, to uczelnia nie zgłosiła męża pracownicy do tego ubezpieczenia, ponieważ status członka rodziny miał pierwszeństwo (zwalniał z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu nauki). Pracownica musiała go zgłosić (za pośrednictwem pracodawcy) do tego ubezpieczenia jako członka rodziny. Od 16 lipca 2010 r. mąż pracownicy jest zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Od tego dnia mąż pracownicy został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez urząd pracy. Status członka rodziny nie zwalnia już z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z własnego tytułu.


Obowiązek sporządzenia i przekazania do ZUS wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego powstaje, gdy ubezpieczony, który zgłosił członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, traci tytuł do ubezpieczenia (np. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy czy zakończeniem trwania umowy zlecenia).

Płatnik składek musi go wówczas wyrejestrować z tych ubezpieczeń. Równocześnie musi wyrejestrować członków rodziny, których ten ubezpieczony zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, na druku ZUS ZCNA.

Termin na sporządzenie tych wyrejestrowań to 7 dni od dnia ustania tytułu ubezpieczenia.

WAŻNE!

Wraz z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń pracownika czy zleceniobiorcy należy wyrejestrować członków rodziny zgłoszonych przez niego do ubezpieczenia zdrowotnego.

PRZYKŁAD

31 lipca 2010 r. płatnik składek rozwiązał umowę o pracę z Mirosławem R., który zgłaszał do ubezpieczenia zdrowotnego swojego syna jako członka rodziny. Pracodawca musi wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA oraz wyrejestrować jego syna z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA. Obydwa druki musiał złożyć w terminie 7 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy, tj. najpóźniej do 7 sierpnia 2010 r., podając jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń 1 sierpnia 2010 r.

Obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego powstaje również wtedy, gdy przestaje on spełniać warunki do podlegania temu ubezpieczeniu lub uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. podejmuje pracę). Ubezpieczony powinien poinformować o tych okolicznościach płatnika składek, a płatnik składek musi dokonać wyrejestrowania na druku ZUS ZCNA w terminie 7 dni od dnia ustania uprawnień członka rodziny do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.


PRZYKŁAD

Płatnik składek, na wniosek pracownika, zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego – jako członka rodziny – córkę tej osoby. 13 lipca 2010 r. pracownik powiadomił swojego pracodawcę, że jego córka od 12 lipca 2010 r. pracuje na podstawie umowy o pracę. Wobec tego płatnik składek jest zobowiązany przekazać do ZUS formularz ZUS ZCNA, podając w nim dzień 12 lipca 2010 r. jako datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny z kodem przyczyny wyrejestrowania „100” (ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia).

Z powyższego wynika, że to ubezpieczony ma obowiązek zarówno zgłaszać członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jak i wyrejestrowywać ich z tego ubezpieczenia. Robi to za pośrednictwem płatnika składek. Jeżeli ubezpieczony nie powiadomi płatnika o utracie uprawnień członka rodziny do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie jest on w stanie przekazać do ZUS stosownego, prawidłowego wyrejestrowania. Tym samym ubezpieczony naraża płatnika składek na karę grzywny do 5000 zł. Taka kara może być nałożona wówczas, gdy płatnik składek nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy systemowej).

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 2 pkt. 5 i pkt 6, art. 5 ust. 3, art. 67 ust. 3, art. 66, art. 69, art. 74 i art. 77 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 36 ust. 11, art. 98 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 1 ust. 1 pkt. 2, § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polski pracownik w obliczu inflacji
  Pomimo sytuacji gospodarczej, wojny w Ukrainie oraz pandemii, wielu Polaków jest gotowych do zmiany miejsca zatrudnienia. Czynnikiem szczególnie wpływającym na postawy zawodowe jest inflacja.
  Prawnicy - ile zarabiają?
  Wywołana przez pandemię niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia zaowocowała zmniejszoną responsywnością na oferty pracy przez doświadczonych kandydatów na stanowiska prawnicze i wysoką liczbą odrzuconych ofert. Z tego powodu pracodawcy często byli zmuszeni uelastyczniać swoje wymagania wobec kandydatów oraz redefiniować widełki wynagrodzenia na korzyść pracownika. Więcej w analizie przygotowanej przez Manpower.
  Wskaźniki dla przyszłych emerytów bardzo dobre
  Stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, na których gromadzone są składki na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
  Osoby na przedemerytalnym muszą rozliczyć się z ZUS
  Jak co roku tylko do końca maja czas osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego na powiadomienie ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.
  Co czwarta firma chce pozyskiwać nowych pracowników
  ManpowerGroup opublikował swój najnowszy raport, w ramach którego firmy zdradzają swoje plany zatrudnienia na czas od lipca do końca września. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski, która jest barometrem rynku pracy i pokazuje chęci firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr wynosi +11%. To wynik wyższy o 5 punktów procentowych od prognozy deklarowanej na bieżący kwartał. Podczas gdy 27% badanych przedsiębiorstw mówi o planach zatrudnienia nowych pracowników, 17% prognozuje redukcje etatów. Jednocześnie co druga firma (54%) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a jedynie 2% nie zna planów zatrudnienia na kolejny kwartał.
  Ukraińcy pracują na Dolnym Śląsku
  W pierwszym kwartale tego roku o prawie 7 proc. wzrosła ilość zatrudnionych na Dolnym Śląsku Ukraińców. Na koniec grudnia 2021 roku do ZUS w województwie dolnośląskim było zgłoszonych 66 638 pracowników pochodzących z Ukrainy, na koniec marca 2022 roku już 71 238.
  Reputacja oparta na powrotach, czyli dlaczego reboarding ma znaczenie
  Dla wielu pracowników powrót do pracy po pandemii był prawdziwym wyzwaniem. Podobnie jak dla pracodawców. Okazało się, że po długiej nieobecności w biurze trzeba na nowo uczyć się firmowej rzeczywistości offline. Lepiej poradziły sobie z tą sytuacją firmy, które w swojej strategii HR uwzględniły reboarding. Tym bardziej, że termin ten nie dotyczy tylko powrotu do postpandemicznej biurowej rzeczywistości.
  Pracodawcy powinni przygotować się na zmiany w ustawie o PPK
  Pracodawca będzie mógł szybciej zapisać pracownika do PPK. Szybciej niż dotychczas będzie mógł także dokonać pierwszych wpłat do tego programu, nawet od razu po ich naliczeniu i pobraniu.
  Algorytmy SI pod kontrolą związków zawodowych?
  Projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przewiduje obowiązek pracodawcy udzielenia stronie społecznej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji stanowiących bazę dla algorytmów lub systemów sztucznej inteligencji, a które wpływać mogą na warunki pracy.
  Poszukiwani pracownicy sezonowi do zbioru truskawek
  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku poszukuje pracowników sezonowych do zbioru truskawek i malin, m.in. w gminach Czerwińsk nad Wisłą, Załuski i Naruszewo. Wkrótce ma ruszyć kampania informacyjna, zachęcająca do podjęcia zatrudnienia, w tym skierowana do przebywających w Polsce obywateli Ukrainy.
  Powstanie platforma z bazą ofert pracy dla obywateli Ukrainy
  Nowa platforma ma pomóc w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy. Kto będzie mógł korzystać z bazy?
  44 proc. Polaków myśli o zmianie pracy na lepiej płatną
  44 proc. Polaków jest obecnie bardziej skłonnych do zmiany pracy na lepiej płatną ze względu na inflację; podobny odsetek ankietowanych starał się w ciągu ostatniego roku o podwyżkę z powodu wzrostu cen.
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy?
  Odpływ obywateli Ukrainy z regionalnego rynku pracy po 24 lutego br. jest zauważalny; napływ uchodźców z pewnością go nie uzupełni - stwierdził dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Andrzej Pruszkowski.
  Zniesienie stanu epidemii a postojowe
  Jeszcze tylko do 16 sierpnia przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce Covid-19, mają czas na złożenie wniosku o wypłatę tzw. postojowego.
  Niedziela handlowa – czerwiec 2022
  Niedziela handlowa — czerwiec 2022 ma 4 niedziele. Czy 5 czerwca, 12 czerwca, 19 czerwca lub 26 czerwca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?
  Boże Ciało 2022 - czy jest wolne od pracy?
  Czy Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy? Kiedy wypada? Czy można wtedy załatwić sprawy urzędowe albo zrobić zakupy?
  Europejskie Dni Pracodawców 2022
  W dniach 16 – 20 maja 2022 r. odbywa się Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia organizuje Europejskie Dni Pracodawców 2022.
  1/3 uchodźców zamierza zostać w Polsce przez co najmniej trzy lata
  – Około 30 proc. wszystkich uchodźców wstępnie deklaruje chęć pozostania w Polsce na najbliższe trzy lata. Niektórzy po prostu nie mają dokąd wracać – mówi Artem Zozulia, prezes zarządu Fundacji Ukraina. Podkreśla, że organizacje pozarządowe nie są w stanie dalej same dźwigać ciężaru, jaki wiąże się z pomocą ukraińskim uchodźcom. Potrzebne im są wsparcie i długofalowe plany działań pomocowych, m.in. w zakresie integracji w Polsce, rozpoczęciu pracy zarobkowej czy znalezieniu pomocy psychologicznej.
  KRUS - nowa obowiązująca stawka odsetek za zwłokę
  Ustalono nową stawkę odsetek za zwłokę. Ile wynosi?
  Więcej płatników składek i ubezpieczonych
  Pod koniec kwietnia 2022 r. zarejestrowanych w ZUS płatników składek było 2,8 mln, a ubezpieczonych - 16,1 mln, w tym cudzoziemców - 970 tys. Liczby te rosną z miesiąca na miesiąc i są znacznie wyższe niż przed wybuchem epidemii.
  Pracownice handlu w miejscowościach turystycznych alarmują: będziemy pracować ponad siły
  Pracownicy dyskontów pracujący nad morzem obawiają się nadchodzącego sezonu letniego. Do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafia duża ilość wiadomości, że ruch rośnie z dnia na dzień, a pracowników zamiast przybywać… ubywa.
  Barometr Ofert Pracy spadł o 5 pkt.
  Barometr Ofert Pracy spadł do 413,5 pkt. w kwietniu z 418,5 pkt. w marcu br. Napięcie geopolityczne, a także inflacja negatywnie wpłyną na zapotrzebowanie na pracę.
  Zniesienie stanu epidemii a przepisy prawa pracy
  Zakończenie stanu epidemii w Polsce nie wprowadza zmian w przepisach prawa pracy - obowiązujący od poniedziałku stan zagrożenia epidemicznego podtrzymuje dotychczasowe regulacje dotyczące m.in. wykonywania pracy zdalnej, kierowania pracowników na zaległy urlop oraz na okresowe badania lekarskie.
  Zmiany w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli
  Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela zakłada likwidację stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Po czterech latach pracy w szkole nauczyciel będzie mógł zdać egzamin na nauczyciela mianowanego. Zmiany mają obowiązywać od 1 września 2022 r.
  Do kogo właściwie mówisz?
  Z punktu widzenia sukcesu opowieści bardzo ważne jest to, aby dopasować ją do publiczności. Historia, która przypadnie do gustu grupie dwudziestoparolatków po kilku piwach, niekoniecznie spodoba się rekruterowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej, klientowi podczas spotkania biznesowego czy twoim ultrakonserwatywnym teściom. Od czego zatem zacząć?