Kategorie

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Barbara Zabieglińska
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest drugim funduszem pozaubezpieczeniowym, na rzecz którego część płatników musi odprowadzać składki.

Obowiązek odprowadzania składek na FGŚP obciąża pracodawców objętych przepisami ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121).

Reklama

W rozumieniu ustawy pracodawcą jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

Pojęcie to nie pokrywa się więc z definicją pracodawcy zawartą w Kodeksie pracy. W tym drugim przypadku wystarczy bowiem zatrudnić pracowników, aby być uznanym za pracodawcę. Tu wymagane jest dodatkowo, aby zatrudnienie to miało związek z prowadzoną działalnością. Z kolei, co należy rozumieć przez pojęcie działalności gospodarczej, wyjaśnia art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.). W rozumieniu tego przepisu działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych stosuje się także do pracodawcy będącego osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną, jeżeli odrębne przepisy nie wyłączają możliwości ogłoszenia jego upadłości i przewidują możliwość jego likwidacji.

Ważne!

Składki na FGŚP należy naliczać nie tylko od przychodów pracowników, ale również od przychodów osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowemu.

Oczywiście praca taka musi być świadczona na rzecz pracodawcy w rozumieniu ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Dotyczy to m.in. umów cywilnoprawnych. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do składek na Fundusz Pracy przy składce na FGŚP nie ma znaczenia wysokość osiąganego przychodu.

Przykład

Pan J. Nowak podpisał z firmą objętą przepisami ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych umowę zlecenia, która jest dla niego jedynym źródłem dochodu, a tym samym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Za realizację zlecenia będzie otrzymywać co miesiąc kwotę 560 zł. W tej sytuacji zleceniodawca nie musi naliczać składek na Fundusz Pracy, ponieważ osiągany przychód jest niższy od wynagrodzenia minimalnego. Natomiast obowiązkowo powinna być naliczona składka na FGŚP.

Podstawa wymiaru i składka na FGŚP

Należności na FGŚP liczymy - podobnie jak przy składkch na FP - od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez ograniczenia, o którym mowa w art. 19a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są one ustalane od ogólnej kwoty wszystkich przychodów, od których istnieje obowiązek naliczania składki na ten fundusz i rozliczane w jednej pozycji deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ZUS DRA. Należne kwoty należy wpłacać w dotyczącym płatnika terminie przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pokrywane są one w całości ze środków pracodawcy. Obowiązującą w danym roku kalendarzowym stopę procentową składki określa ustawa budżetowa. W 2008 r. wynosi ona 0,10%. Do czasu określenia nowej wysokości należy naliczać składkę według stopy procentowej ustalonej na rok poprzedni. Po ustaleniu nowej wysokości przez ustawę budżetową należy skorygować wpłaty dokonane od początku roku kalendarzowego. Należy to uczynić w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ogłoszona została ustawa budżetowa. Oczywiście pociąga to za sobą konieczność korekty złożonych już deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, w których składka liczona była według starej stopy procentowej.

Kto nie płaci składek na FGŚP

Przepisy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych nie dotyczą pracodawców niewypłacalnych w rozumieniu tej ustawy.

Przepisy ustawy stanowią, że niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy na podstawie ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535 ze zm.):

• ogłoszono jego upadłość,

• odrzucono wniosek o ogłoszenie jego upadłości z powodu niezłożenia przez wierzyciela pracodawcy zaliczki na koszty postępowania,

• oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości pracodawcy, ponieważ jego majątek oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,

• umorzono postępowanie upadłościowe, ponieważ:

- majątek masy nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,

- wierzyciel, na którego wniosek upadłość była ogłoszona, nie złożył zaliczki na koszty postępowania, a zachodzi brak płynnych funduszów na te koszty.

Obowiązek ten nie dotyczy także zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej. Ponadto przepisów ustawy nie stosuje się do małżonka pracodawcy, a także jego krewnych i powinowatych.

Przykład

Reklama

Pan J. Kowalski w związku z prowadzoną działalności gospodarczą zatrudnił na podstawie umowy zlecenia swojego brata. Jest to dla niego jedyne źródło dochodu, w związku z tym podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Za wykonywaną pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1300 zł. Oprócz wymaganych składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zleceniodawca musi naliczyć też składkę na Fundusz Pracy. Nie liczy natomiast składki na FGŚP.

Oczywiście składek nie naliczają także pracodawcy niespełniający przedstawionych wcześniej przesłanek, jak chociażby ci, wobec których odrębne przepisy nie przewidują możliwości ogłoszenia ich upadłości. Nie można jej ogłosić np. wobec jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji osób prawnych utworzonych w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą, osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne i uczelni. W stosunku do należności z tytułu składek na FP i FGŚP w zakresie ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę, opłaty dodatkowej, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika oraz ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Barbara Zabieglińska

specjalista ds. ubezpieczeń społecznych

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?