reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Członek rady nadzorczej a składki ZUS

Członek rady nadzorczej a składki ZUS

Rada nadzorcza jako organ spółki prawa handlowe­go może wykonywać uprawnienia z zakresu prawa pracy w stosunku do członków zarządów spółek. Może m.in. powoływać lub odwoływać członków takiego zarządu. Czy członek rady nadzorczej podlega ubezpieczeniom społecznym?

Definicja podstawowa

Organ osoby prawnej (m.in. sp. z o.o. lub spółki akcyjnej) powołany do wykonywania czynności nad­zoru, działający na podstawie przepisów regulują­cych funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski).

W prawie pracy

Rada nadzorcza reprezentuje spółkę przy umowie z członkiem zarządu lub w sporze między spół­ką a tym członkiem zarządu. Uprawnienie to nie przysługuje radzie nadzorczej, jeżeli sprawa doty­czy członka jednoosobowego zarządu spółki lub spółkę reprezentuje przy tej czynności pełnomoc­nik powołany uchwałą wspólników.

Redakcja poleca: Komplet – Prawo Pracy i ZUS

W podatkach dochodowych

Nie są kosztem wydatki na rzecz osób wchodzą­cych w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjąt­kiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji (art. 16 ust. 1 pkt 38a updop). Kosztem dla spółki mogą być natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem rady nadzorczej. Do tych wydatków należą m.in.: zakup sprzętu biuro­wego (komputery, drukarki itp.), odpisy amortyza­cyjne budynków i lokali wykorzystywanych przez radę nadzorczą, wydatki na opłaty za połącze­nia telefoniczne, zakup prasy, doradztwo praw­ne, koszty tłumaczenia dokumentów, koszty zwią­zane z wyborami do rady nadzorczej (np. koszty ogłoszeń prasowych o organizowanych wyborach, druku kart do głosowania), koszty przygotowania sali na narady lub posiedzenia, materiały piśmien­nicze. Gdy wydatki spółki nie stanowią przysporze­nia majątkowego osób będących członkami rady nadzorczej, ale są związane z funkcjonowaniem rady, to spółka ma prawo zaliczenia tych wydat­ków do kosztów podatkowych (zob. m.in. interpre­tację Ministra Finansów z 21 października 2011 r., sygn. DD5/8213/33/RDX/10/PK-1717/2009).

Stosownie do przepisów ustawy o podatku docho­dowym od osób fizycznych przychody otrzymywa­ne przez osoby, niezależnie od sposobu ich powo­ływania, należące do składu zarządów, rad nadzor­czych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, stanowią dla tych osób przychód z działalności wykonywanej osobiście, podlegający opodatkowaniu (art. 13 pkt 7 updof).

W ubezpieczeniach

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczych, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek ubezpieczeń powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzesta­nia pełnienia tej funkcji. Członków rady nadzorczej zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzy­mywany z tytułu pełnionej funkcji.

Dołącz do nas na Facebooku

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama