reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Rada nadzorcza - składki ZUS i podatek

Rada nadzorcza - składki ZUS i podatek

Od stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące rad nadzorczych. Zmiana przepisów wprowadziła oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych. Jak w tym przypadku przedstawiają się składki ZUS a jak podatek?

Zasady obowiązujące do 31.12.2014

Zasady obowiązujące od 01.01.2015

Członek RN mający miejsce zamieszkania:

SKŁADKI ZUS

PODATEK

SKŁADKI ZUS

PODATEK

Terytorium RP

Potrącenie z wynagrodzenia tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9% podstawy wymiaru 

Wg obowiązującej skali podatkowej w wysokości 18 %

Potrącenie z wynagrodzenia  składki na ubezpieczenie emerytalne 9,76%, rentowe 1,5 % wynagrodzenia brutto i ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Wg obowiązującej skali podatkowej w wysokości 18 %

Kraje UE, EOG, Szwajcaria

Brak obowiązku podlegania do ubezpieczeń ZUS.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Po przedstawieniu certyfikatu przez Członka RN potwierdzającego podleganie zagranicznemu systemowi ubezpieczeń społecznych.  –brak obowiązku odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce. Brak certyfikatu – obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne 9,76%, rentowe 1,5 % wynagrodzenia brutto i ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Poza terytorium RP, inne kraje niż w/w

Brak obowiązku podlegania  ubezpieczeń ZUS.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Obowiązek odprowadzania składek emerytalne 9,76%, rentowe 1,5 % wynagrodzenia brutto i ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Zadaj pytanie na FORUM

Opis szczegółowy poniżej:

Członek rady nadzorczej

Do 31.12.2014

Od 01.01.2015

Mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski; wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości 9% podstawy wymiaru.

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie jest wyższa niż 200 zł, wynagrodzenie otrzymywane przez członka rady nadzorczej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takim przypadku płatnik ma obowiązek pobrania od stawianego do dyspozycji świadczenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 % uzyskanego przychodu, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. Jak wynika z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z powyższych tytułów wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Gdy podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, to roczne koszty uzyskania mogą zostać podwyższone, jednak nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 2002,05 zł.

Na pisemny wniosek członka rady nadzorczej podatek może być pobrany w wysokości 32%.

Nie ma możliwości zastosowania do naliczania zaliczki podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – 139,06 zł.

Jeżeli kwota należności wypłacana członkowi rady nadzorczej nie będącego pracownikiem płatnika, nie przekracza 200 zł, to płatnik stosuje opodatkowanie w sposób ryczałtowy, w wysokości 18% przychodu, nie nalicza kosztów uzyskania przychodu.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76%), ubezpieczeniu rentowemu w podziale (1,5%)  oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 9% podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenia emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Składki na ubezpieczenie rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W załączeniu odpowiednie oświadczenie, które powinien złożyć członek rady nadzorczej.

Natomiast w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy, obowiązek ich opłacania będzie istniał, o ile spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Zaliczka na podatek w wysokości 18% uzyskanego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne (składkę emerytalną i rentową)

Mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski,  pochodzących z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Brak obowiązku podlegania  ubezpieczeń ZUS.

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie obcokrajowca z tytułu wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej w Polskiej spółce powinno być opodatkowane według stawki 20% liczonej od otrzymanego przychodu. Spółka powinna obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20% oraz przekazać go na konto urzędu skarbowego.

Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Spółka działając jako płatnik zobowiązana jest do przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy do opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne nieposiadające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Nierezydent uzyskujący tylko dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane w Polsce ryczałtowo, nie jest zobowiązany co do zasady do składania zeznania rocznego. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy cudzoziemiec postanowi rozliczyć uzyskiwane dochody według skali podatkowej (ma takie uprawnienie), poprzez złożenie zeznania podatkowego i zaznaczenia w nim takiego sposobu rozliczenia dochodów. Decyzja, czy składać zeznanie roczne (z opodatkowaniem według skali) czy też nie i poprzestać na opodatkowaniu ryczałtowym należy wyłącznie do niego.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76%), ubezpieczeniu rentowemu (1,5%) .

Składki na ubezpieczenia emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Składki na ubezpieczenie rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  W załączeniu odpowiednie oświadczenie, które powinien złożyć członek rady nadzorczej.

Natomiast w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy, obowiązek ich opłacania będzie istniał, o ile spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

W przypadku zagranicznych członków Rad Nadzorczych pochodzących z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii, a także tych krajów, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, uniknięcie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce od wypłacanych im wynagrodzeń będzie możliwe wyłącznie po przedstawieniu certyfikatu potwierdzającego ich podleganie zagranicznemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Uzyskanie takiego certyfikatu może jednak oznaczać potencjalną konieczność oskładkowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za granicą.

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ.

Bez zmian

Mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, pochodzący z innych krajów;

wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Brak obowiązku podlegania  ubezpieczeń ZUS.

OPODATKOWANIE

WYNAGRODZEŃ

j.w.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76%), ubezpieczeniu rentowemu (1,5%) .

Składki na ubezpieczenia emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Składki  na ubezpieczenie rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  W załączeniu odpowiednie oświadczenie, które powinien złożyć członek rady nadzorczej.

Natomiast w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy, obowiązek ich opłacania będzie istniał, o ile spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Bez zmian

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Uścimiak

Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa i postępowania karnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama