REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rada nadzorcza - składki ZUS i podatek

Rada nadzorcza - składki ZUS i podatek. /Fot. Fotolia
Rada nadzorcza - składki ZUS i podatek. /Fot. Fotolia
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy dotyczące rad nadzorczych. Zmiana przepisów wprowadziła oskładkowanie dochodów członków rad nadzorczych. Jak w tym przypadku przedstawiają się składki ZUS a jak podatek?

Autopromocja

Zasady obowiązujące do 31.12.2014

Zasady obowiązujące od 01.01.2015

Członek RN mający miejsce zamieszkania:

SKŁADKI ZUS

PODATEK

SKŁADKI ZUS

PODATEK

Terytorium RP

Potrącenie z wynagrodzenia tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne: 9% podstawy wymiaru 

Wg obowiązującej skali podatkowej w wysokości 18 %

Potrącenie z wynagrodzenia  składki na ubezpieczenie emerytalne 9,76%, rentowe 1,5 % wynagrodzenia brutto i ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Wg obowiązującej skali podatkowej w wysokości 18 %

Kraje UE, EOG, Szwajcaria

Brak obowiązku podlegania do ubezpieczeń ZUS.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Po przedstawieniu certyfikatu przez Członka RN potwierdzającego podleganie zagranicznemu systemowi ubezpieczeń społecznych.  –brak obowiązku odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce. Brak certyfikatu – obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne 9,76%, rentowe 1,5 % wynagrodzenia brutto i ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Poza terytorium RP, inne kraje niż w/w

Brak obowiązku podlegania  ubezpieczeń ZUS.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Obowiązek odprowadzania składek emerytalne 9,76%, rentowe 1,5 % wynagrodzenia brutto i ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Podatek ryczałtowy w wysokości 20%

Zadaj pytanie na FORUM

REKLAMA

Opis szczegółowy poniżej:

Członek rady nadzorczej

Do 31.12.2014

Od 01.01.2015

Mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski; wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlegał tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w wysokości 9% podstawy wymiaru.

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Jeżeli wysokość wynagrodzenia określona w umowie jest wyższa niż 200 zł, wynagrodzenie otrzymywane przez członka rady nadzorczej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W takim przypadku płatnik ma obowiązek pobrania od stawianego do dyspozycji świadczenia zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 18 % uzyskanego przychodu, pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów. Jak wynika z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z powyższych tytułów wynoszą 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Gdy podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, to roczne koszty uzyskania mogą zostać podwyższone, jednak nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 2002,05 zł.

Na pisemny wniosek członka rady nadzorczej podatek może być pobrany w wysokości 32%.

Nie ma możliwości zastosowania do naliczania zaliczki podwyższonych kosztów uzyskania przychodu – 139,06 zł.

Jeżeli kwota należności wypłacana członkowi rady nadzorczej nie będącego pracownikiem płatnika, nie przekracza 200 zł, to płatnik stosuje opodatkowanie w sposób ryczałtowy, w wysokości 18% przychodu, nie nalicza kosztów uzyskania przychodu.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76%), ubezpieczeniu rentowemu w podziale (1,5%)  oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 9% podstawy wymiaru.

Składki na ubezpieczenia emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Składki na ubezpieczenie rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W załączeniu odpowiednie oświadczenie, które powinien złożyć członek rady nadzorczej.

Natomiast w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy, obowiązek ich opłacania będzie istniał, o ile spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Zaliczka na podatek w wysokości 18% uzyskanego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie społeczne (składkę emerytalną i rentową)

Mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski,  pochodzących z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii, wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Brak obowiązku podlegania  ubezpieczeń ZUS.

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie obcokrajowca z tytułu wykonywania obowiązków członka rady nadzorczej w Polskiej spółce powinno być opodatkowane według stawki 20% liczonej od otrzymanego przychodu. Spółka powinna obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20% oraz przekazać go na konto urzędu skarbowego.

Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Spółka działając jako płatnik zobowiązana jest do przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik właściwy do opodatkowania osób zagranicznych, imiennej informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne nieposiadające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R).

Nierezydent uzyskujący tylko dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane w Polsce ryczałtowo, nie jest zobowiązany co do zasady do składania zeznania rocznego. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy cudzoziemiec postanowi rozliczyć uzyskiwane dochody według skali podatkowej (ma takie uprawnienie), poprzez złożenie zeznania podatkowego i zaznaczenia w nim takiego sposobu rozliczenia dochodów. Decyzja, czy składać zeznanie roczne (z opodatkowaniem według skali) czy też nie i poprzestać na opodatkowaniu ryczałtowym należy wyłącznie do niego.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76%), ubezpieczeniu rentowemu (1,5%) .

Składki na ubezpieczenia emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Składki na ubezpieczenie rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  W załączeniu odpowiednie oświadczenie, które powinien złożyć członek rady nadzorczej.

Natomiast w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy, obowiązek ich opłacania będzie istniał, o ile spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

W przypadku zagranicznych członków Rad Nadzorczych pochodzących z krajów UE, EOG oraz Szwajcarii, a także tych krajów, z którymi Polska zawarła umowy o zabezpieczeniu społecznym, uniknięcie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce od wypłacanych im wynagrodzeń będzie możliwe wyłącznie po przedstawieniu certyfikatu potwierdzającego ich podleganie zagranicznemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Uzyskanie takiego certyfikatu może jednak oznaczać potencjalną konieczność oskładkowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za granicą.

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ.

Bez zmian

Mający miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, pochodzący z innych krajów;

wynagradzany z tytułu pełnienia funkcji

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Brak obowiązku podlegania  ubezpieczeń ZUS.

OPODATKOWANIE

WYNAGRODZEŃ

j.w.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Członek rady nadzorczej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu (9,76%), ubezpieczeniu rentowemu (1,5%) .

Składki na ubezpieczenia emerytalne finansują z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek.

Składki  na ubezpieczenie rentowe finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek. 

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych będzie stosowało się ograniczenie przewidziane w art. 19 ust. 1 u.s.u.s., a więc przedmiotowa podstawa wymiaru nie będzie mogła przekraczać kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.  W załączeniu odpowiednie oświadczenie, które powinien złożyć członek rady nadzorczej.

Natomiast w odniesieniu do składek na Fundusz Pracy, obowiązek ich opłacania będzie istniał, o ile spełnione będą warunki określone przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

OPODATKOWANIE WYNAGRODZEŃ

Bez zmian

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Pracodawcy RP

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MRPiPS: Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

Świadczenie rehabilitacyjne 2024 i 2025 r. Dla kogo, jak wystąpić, wysokość

Przy przedłużającej się chorobie warto pamiętać, że po wyczerpaniu limitu zasiłku chorobowego, można wystąpić o dodatkowe świadczenie, dzięki któremu będzie można dalej dochodzić do siebie. Sprawdź, czym jest świadczenie rehabilitacyjne, komu przysługuje, jak o nie wystąpić, a także jaka jest wysokość tego świadczenia.

Pracodawcy chcą wiedzieć o dorabianiu i dodatkowych umowach pracownika. Dlaczego?

Dlaczego pracodawcy chcą wiedzieć o dodatkowych umowach pracownika? Okazuje się, że widzą w nich zagrożenie. Czy pracownik musi informować głównego pracodawcę o podejmowanych dodatkowych zleceniach i dorabianiu do podstawowego wynagrodzenia?

REKLAMA

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jakie są założenia tej ustawy? Co z minimalnym wynagrodzeniem w 2025 r.?

Rząd pracuje nad projektem nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowa ustawa wdraża dyrektywę dotyczącą minimalnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Kiedy minimalne wynagrodzenie zostanie ustalone według nowych przepisów?

Zaległy urlop do 30 września 2024

Zbliża się ważny termin, którego pracownicy i pracodawcy nie powinni przegapić. Z dniem 30 września 2024 r. przedawnią się niewykorzystane urlopy, które przysługiwały za rok 2020 r. a które powinny być udzielone najpóźniej do 30 września 2021 r. 

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku życia muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - ZUS czy OFE?

Mężczyźni do 55 roku życia i kobiety do 50 roku muszą zdecydować do końca lipca 2024 r. - gdzie będzie trafiać składka emerytalna? Na subkonto w ZUS czy do OFE? Kolejne okno transferowe będzie otwarte dopiero w 2028 roku.

Skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25. We wrześniu zmienić się mają kolejne przepisy

Kiedy słupek rtęci rośnie, a temperatury w Polsce są z roku na rok coraz wyższe, wydajność pracowników może spadać ale i wydajność uczniów podczas lekcji również może być niższa. Planowane są więc zmiany w edukacji. Mają być skrócone lekcje w roku szkolnym 2024/25, ponieważ we wrześniu mają zmienić się kolejne przepisy w zakresie pracy i nauki w upały.

REKLAMA

Zmiany w aplikacji mZUS. Ułatwienia dla lekarzy

Nowa wersja aplikacji mZUS dla Lekarza pozwala lekarzom zaktualizować miejsca pracy i specjalizacji. Aplikacja jest przeznaczona dla lekarzy, którzy mają upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich, oraz dla asystentów medycznych upoważnionych przez lekarzy do wystawiania zwolnień w ich imieniu.

Wyższe świadczenia z pomocy społecznej. Zwiększą się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń [nowe rozporządzenie, kiedy wejdzie w życie, jakie kwoty]

Zwiększą się kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Dzięki tym zmianom będzie można uzyskać wyższe świadczenia pieniężne, w szczególności w ramach zasiłku stałego, okresowego i celowego. Takie będą skutki wejścia w życie rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

REKLAMA