| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Od kiedy będzie można sporządzić w Płatniku roczną zbiorczą informację dla ubezpieczonych

Od kiedy będzie można sporządzić w Płatniku roczną zbiorczą informację dla ubezpieczonych

Najpóźniej do 28 lutego 2013 r. płatnicy mają obowiązek przekazać zatrudnionym roczną informację o składkach, które zostały za nich rozliczone w ZUS od stycznia do grudnia 2012 r. Przy jej sporządzaniu będą mieli do dyspozycji tylko funkcjonalności obecnie obowiązującej wersji programu Płatnik. ZUS nie planuje bowiem przed końcem lutego udostępnić nowego oprogramowania, które umożliwiłoby automatyczne generowanie rocznej informacji dla ubezpieczonego.

Każdy płatnik ma obowiązek rozliczyć w ZUS składki należne za osoby zgłoszone do ubezpieczeń i wykazać je w imiennych raportach miesięcznych, które są przesyłane do ZUS w terminach ustalonych dla poszczególnych grup płatników. Imienny raport miesięczny, oprócz danych płatnika oraz wskazania miesiąca i roku, którego dotyczy, zawiera m.in.:

● dane identyfikacyjne ubezpieczonego,

● wymiar czasu pracy,

● zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o:

● tytule ubezpieczenia,

● podstawach wymiaru i kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (w podziale na część składki finansowaną przez płatnika i przez ubezpieczonego),

● kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, wynikającego z ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,

● rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,

● informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy.

Raz do roku, w terminie do 28 lutego płatnik ma obowiązek przekazać każdej zatrudnionej osobie roczne zestawienie informacji, które zawierają raporty przesłane do ZUS za poszczególne miesiące poprzedniego roku kalendarzowego. Jeżeli ubezpieczony wyrazi taką wolę, płatnik ma obowiązek udzielania mu tych informacji częściej, jednak nie częściej niż raz na miesiąc. Informacja o kwotach należnych składek powinna zawierać datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika lub osoby przez niego upoważnionej (art. 41 ust. 8–8b ustawy systemowej).

Informacja roczna za 2012 r. powinna zawierać dane, które zostały przekazane do ZUS w raportach od stycznia do grudnia 2012 r., niezależnie od tego, za jaki okres należne były uzyskane w tym okresie przychody.

PRZYKŁAD

Spółka Kastor S.A. wypłaca swoim zatrudnionym wynagrodzenie z dołu, w terminie 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W rocznym raporcie sporządzanym dla każdego ubezpieczonego za 2012 r. spółka ma obowiązek wykazać składki należne od przychodów wypłaconych lub pozostawionych do dyspozycji osoby zatrudnionej w okresie od 1 stycznia do ostatniego grudnia 2012 r., rozliczone w imiennych raportach miesięcznych przesłanych do ZUS za miesiące od stycznia do grudnia 2012 r. W przypadku spółki Kastor S.A. oznacza to, że w informacji rocznej za 2012 r. ubezpieczeni otrzymają informację o składkach z tytułu wynagrodzeń należnych za okres od grudnia 2011 r. (wynagrodzenie wypłacone 10 stycznia 2012 r., rozliczone w raportach za styczeń 2012 r.) do listopada 2012 r. (wynagrodzenie wypłacone 10 grudnia 2012 r., rozliczone w raportach imiennych za grudzień 2012 r.). Informacja nie obejmie wynagrodzenia należnego za pracę w grudniu 2012 r., ponieważ zostało ono wypłacone już w 2013 r., a składki należne od tego przychodu zostaną rozliczone w raportach imiennych za styczeń 2013 r. (w terminie do 5 lub do 15 lutego 2013 r.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »