| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Składki na ubezpieczenia za zatrudnionego emeryta lub rencistę

Składki na ubezpieczenia za zatrudnionego emeryta lub rencistę

Emeryt, który wykonuje pracę w ramach niepracowniczego stosunku zatrudnienia, wynikającego np. z zawartej umowy-zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne.

Umowa-zlecenie

Bardzo często wybieraną przez firmy formą zatrudnienia emeryta lub rencisty jest umowa-zlecenia lub inna umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (np. kontrakt menedżerski, umowa o zarządzenie przedsiębiorstwem itd.). Wbrew pozorom zasadniczo ta forma zatrudnienia emeryta lub rencisty również wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Emeryt (rencista), który wykonuje pracę w ramach niepracowniczego stosunku zatrudnienia, wynikającego z zawartej umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dla niego dobrowolne. Dotyczy to również przypadku, gdy umowa-zlecenia lub inna umowa o świadczenie usług została zawarta z pracodawcą, z którym emeryt (rencista) pozostaje równocześnie w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy emeryt (rencista) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązujące przepisy przewidują tylko jeden przypadek, w którym pomimo zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, emeryt (rencista) nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Chodzi tu o sytuację, gdy emeryt (rencista) jest równocześnie zatrudniony w ramach stosunku pracy w innej firmie. W takiej sytuacji wyłączenie obowiązku ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy-zlecenia (innej umowy o świadczenie usług) jest niezależne od wysokości przychodów osiąganych z tytułu stosunku pracy. Mimo braku obowiązku ubezpieczeń społecznych emeryt (rencista), który zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenia (innej umowy o świadczenie usług) łączy ze świadczeniem pracy w ramach stosunku pracy na rzecz innej firmy z tytułu umowy-zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przykład

Jan W. pobiera emeryturę z ZUS. W celu uzyskania dodatkowych przychodów Jan W. wykonuje pracę na rzecz spółki z o.o. na podstawie zawartej z nią umowy-zlecenia. Ponadto Jan W. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, na pół etatu, w spółce jawnej. Mimo że jego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia, z tytułu umowy-zlecenia Jan W. podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa o dzieło

Wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzieło – co do zasady – nie wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również zatrudnionych na podstawie takiej umowy emerytów i rencistów. Od tej zasady przewidziany jest jednak wyjątek. Jeżeli umowa o dzieło została zawarta z pracodawcą, z którym emeryt (rencista) pozostaje równocześnie w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy emeryt (rencista) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, przychód z tytułu tej umowy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to stąd, że w takim przypadku osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło dla potrzeb ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego jest traktowana jako pracownik, a pracownik zgodnie z tym, co zostało stwierdzone już wcześniej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 4–4b i 5, art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d i e oraz art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »