| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Umorzenie składek w ramach pomocy de minimis

Umorzenie składek w ramach pomocy de minimis

Od wielu lat jestem właścicielem warsztatu samochodowego, którego prowadzenie z roku na rok przynosi coraz mniejsze zyski. Nie wiem, jak długo będę mógł dalej prowadzić firmę wobec panującego kryzysu. Największy problem stanowią podatki, a zwłaszcza składki na ZUS, z którymi zalegam na ponad 20 tys. zł. Czy mam szansę na umorzenie nieopłaconych składek? Kiedyś wnosiłem o umorzenie samych odsetek, ale ZUS w decyzji stwierdził, że nie spełniam przesłanek, które uzasadniają umorzenie. Słyszałem jednak ostatnio, że ZUS wyraża zgodę na umorzenie składek niektórym przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis. Czy to jakiś nowy rodzaj umorzenia? Czy spełniam warunki, aby się o nie ubiegać?

WAŻNE!

Każda pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcy ze środków publicznych wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, z wyjątkiem pomocy de minimis, której można udzielić bez tej notyfikacji.

Aby stwierdzić, czy udzielenie umorzenia nie naruszy przepisów o pomocy publicznej, ZUS poddaje szczegółowej analizie całą dokumentację wnioskującego dłużnika, w szczególności dokumenty księgowo-finansowe firmy. Celem takiej analizy jest ustalenie, czy:

 • umorzenie stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorcy,
 • może być ona udzielona przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis – jeżeli umorzenie jest pomocą publiczną.

Określenie „de minimis” odnosi się do jednego z rodzajów pomocy publicznej, w ramach której ZUS może umorzyć należności z tytułu składek bez wcześniejszego uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Dlatego przedsiębiorca już we wniosku o umorzenie musi określić, o jaki rodzaj pomocy publicznej się ubiega. W przypadku ubiegania się o umorzenie w ramach pomocy de minimis, będzie musiał przedstawić następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie),
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Pomoc de minimis nie może zostać udzielona, gdy:

 • wnioskodawca jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu „Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw” oraz
 • udzielenie pomocy spowoduje przekroczenie ustalonego progu pomocy de minimis, tj. 200 000 euro w okresie 3 ostatnich lat budżetowych.

A zatem przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może mieć problem z możliwością umorzenia składek w ramach de minimis. Procedura umorzenia w innym trybie znacznie się przedłuża, ponieważ jest uzależniona od uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

WAŻNE!

Ubieganie się o umorzenie poza pomocą de minimis może być bardzo długotrwałe, gdyż wymaga uzyskania przez ZUS zgody Komisji Europejskiej na ewentualne umorzenie.

Podstawa prawna:

 • art. 28, art. 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 141, poz. 1365),
 • art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – wersja skonsolidowana traktatu (Dz.U. UE C 83 z 30 marca 2010 r.),
 • wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE C 244 z 1 października 2004 r.),
 • ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »