Kategorie

Pracownica na zasiłku chorobowym i macierzyńskim - rozliczanie składki na ubezpieczenie na życie

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Pracownicy naszej firmy są objęci ubezpieczeniem grupowym. Składki na to ubezpieczenie finansuje firma jako pracodawca. Jedna z naszych pracownic od 12 września br. przebywała na zasiłku chorobowym. 20 września urodziła dziecko i przeszła na urlop i zasiłek macierzyński. Podczas choroby i pobierania zasiłków jest za nią opłacana składka grupowego ubezpieczenia na życie wynosząca 65 zł miesięcznie. Jak prawidłowo rozliczyć tę składkę w dokumentacji ZUS za okres choroby i urlopu macierzyńskiego? Jak postąpić, gdy po urlopie macierzyńskim pracownica złoży wniosek o urlop wychowawczy i również w tym okresie będzie objęta ubezpieczeniem grupowym, a pracodawca będzie kontynuował opłacanie za nią składki?

Składka na ubezpieczenie grupowe opłacana w czasie pobierania zasiłku chorobowego (a także wynagrodzenia chorobowego) jest wyłączona z podstawy oskładkowania, gdy jednocześnie spełnione są następujące warunki:

 • kwota składki stanowi przychód ze stosunku pracy,
 • składka jest składnikiem wynagrodzenia należnym za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
 • prawo do opłacenia składki przez pracodawcę za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku wynika wprost z wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu.

Natomiast w okresie pobierania przez pracownicę zasiłku macierzyńskiego oraz przebywania na urlopie wychowawczym kwota składki ubezpieczenia na życie opłacanej przez pracodawcę w ogóle nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

UZASADNIENIE

Reklama

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Z kolei przychodami, pod względem podatkowym, są nie tylko wszelkie wypłaty pieniężne, ale także wartość świadczeń w naturze, innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń ponoszonych za pracownika. Składka finansowana przez pracodawcę z tytułu objęcia pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie stanowi przychód ze stosunku pracy, jeżeli stroną upoważnioną do odbioru świadczeń odszkodowawczych jest pracownik (lub np. członek jego rodziny), a nie pracodawca. Tym samym kwota tej składki wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika, za którego została opłacona.

Sytuacja ulegnie jednak zmianie, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby i otrzymuje z tego tytułu świadczenia chorobowe (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy). Jeżeli pracodawca również w tym okresie finansuje mu składkę ubezpieczenia na życie, wówczas, pod pewnymi warunkami, taki składnik wynagrodzenia może zostać wyłączony z podstawy oskładkowania. Listę przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek zawiera rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej rozporządzenie składkowe). Wśród przychodów zwolnionych z oskładkowania są m.in. składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego – w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku (§ 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego).


Ze składek są zatem zwolnione przychody:

 • będące składnikami wynagrodzenia,
 • wypłacane (opłacane) za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • należne za okres pobierania świadczeń na podstawie wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu, funkcjonujących u danego pracodawcy.

Aby płatnik mógł wyłączyć z podstawy oskładkowania kwotę składki ubezpieczenia na życie, muszą być spełnione łącznie wszystkie 3 warunki. Jeżeli np. opłacenie składki za okres choroby pracownika faktycznie ma miejsce, ale stosowny zapis nie znalazł się w wewnątrzzakładowych regulacjach płacowych (układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, innych przepisach o wynagradzaniu), wówczas wyłączenie nie będzie miało zastosowania.

Zagrożenie (–)

Reklama

Jeżeli pracodawca nie przyzna prawa do składki ubezpieczeniowej za okres choroby pracownika na podstawie wewnętrznych przepisów o wynagradzaniu, nie wolno kwoty tego składnika wyłączyć z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nawet jeżeli opłacanie składki faktycznie ma miejsce.

Jeżeli składka grupowa jest opłacana za okres, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy i otrzymuje wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy i takie postępowanie wynika wprost z wewnątrzzakładowych przepisów o wynagradzaniu, kwota składki ubezpieczeniowej na życie nie stanowi podstawy naliczania składek na ZUS w tej części, która przypada na okres pobierania świadczenia chorobowego.

W przypadku gdy pracownik w danym miesiącu chorował i wykonywał pracę, ze składek zwolniona jest tylko część tego składnika – przysługująca za okres orzeczonej niezdolności do pracy. Natomiast pozostała część stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Kwotę danego składnika wynagrodzenia należy zatem proporcjonalnie podzielić na część podlegającą oskładkowaniu oraz na część z niego wyłączoną. W tym celu pełną kwotę dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca, a następnie mnoży przez liczbę dni pobierania świadczenia chorobowego. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od przysługującego składnika. Otrzymany wynik podlega oskładkowaniu.

WAŻNE!

Wyłączeniu z oskładkowania podlega proporcjonalnie obliczona część składki ubezpieczeniowej na życie należnej za okres pobierania świadczeń chorobowych.

Składka na grupowe ubezpieczenie na życie opłacana w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i w czasie przebywania na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zarówno pobieranie zasiłku macierzyńskiego, jak i przebywanie na urlopie wychowawczym stanowi odrębny tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych dla osoby:

 • pobierającej zasiłek macierzyński – stanowi kwota tego zasiłku,
 • przebywającej na urlopie wychowawczym – stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2011 r. 1386 zł).

Jedynym wyjątkiem są tu przychody ze stosunku pracy uzyskane i rozliczone w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym należne za wcześniejszy okres (tj. za okres przed rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego).

Jeśli więc pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym/pobierająca zasiłek macierzyński otrzymuje w tym czasie świadczenie w postaci ponoszonej za nią składki grupowej na życie, to nie stanowi ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość składki grupowej nie wpływa również w żaden sposób na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zdrowotne z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym czy pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Z pytania wynika, że pracownica pobierała zasiłek chorobowy od 12 do 19 września br., a 20 września urodziła dziecko i od dnia porodu przysługuje jej zasiłek macierzyński. Za ten miesiąc została za nią opłacona pełna składka grupowa w wysokości 65 zł. Przy założeniu, że wcześniej pracownica chodziła do pracy, część kwoty składki na ubezpieczenie na życie, wliczaną do podstawy wymiaru składek ZUS, należy obliczyć w następujący sposób:

● 65 zł : 30 dni września = 2,17 zł,

● 2,17 zł x 8 dni pobierania zasiłku chorobowego (od 12 do 19 września) = 17,36 zł,

● 2,17 zł x 11 dni pobierania zasiłku macierzyńskiego = 23,87 zł,

● 65 zł – (17,36 zł + 23,87 zł) = 23,77 zł – część składki na ubezpieczenie grupowe stanowiącej podstawę wymiaru składek za wrzesień.

Podstawa prawna

 • art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 1, § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?