Kategorie

Czy koszty zakwaterowania są zwolnione ze składek na ubezpieczenia

Andrzej Okułowicz
Moja firma zatrudnia 120 pracowników. Ponadto zatrudniamy jeszcze kilkunastu zleceniobiorców, z których większość zgłaszamy do ZUS. Zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców wysyłamy do miejsc pracy określonych w umowach o pracę, znajdujących się poza ich miejscami zamieszkania. Zapewniamy im zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Koszty na ten cel nie będą przekraczać miesięcznie 500 zł na osobę, co oznacza, że będą one zwolnione z podatku. Czy kwoty te są również zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Wartość świadczeń ponoszonych z tytułu zakwaterowania pracowników należy doliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tych osób oraz opłacić od nich składki. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Świadczenie rzeczowe polegające na sfinansowaniu zakwaterowania jest przychodem zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców, uzyskiwanym – odpowiednio – w ramach stosunku pracy lub w ramach stosunku cywilnoprawnego. Przychód ten stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Reguła ta dotyczy wszystkich bez wyjątku pracowników oraz przeważającej części zleceniobiorców – tych, dla których odpłatność określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie. Aby prawidłowo oskładkować takie świadczenie, należy najpierw ustalić jego wartość pieniężną.

Zakwaterowanie pracowników

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód ze stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona), a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wyłączeniu podlegają tylko 3 rodzaje przychodów:

 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy,
 • zasiłki z ubezpieczeń społecznych,
 • przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zakwaterowanie w czasie wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania, jako świadczenie nieodpłatne, jest również przychodem pracownika ze stosunku pracy. Zwolnienia tego rodzaju przychodu ze składek nie przewiduje żaden przepis szczegółowy. Zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof nie ma w tym przypadku znaczenia, ponieważ zasady zwolnienia ze składek i z podatku regulują odrębne przepisy.


Reklama

Aby prawidłowo oskładkować świadczenie w naturze, należy ustalić jego wartość pieniężną. Jeżeli przedmiotem świadczenia w naturze jest udostępnienie pracownikowi lokalu mieszkalnego, wówczas jego wartość pieniężną stanowi kwota ekwiwalentu pieniężnego za to świadczenie, określona w przepisach o wynagradzaniu (§ 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Dopiero w sytuacji, gdy w zakładzie pracy takie przepisy nie funkcjonują lub nie wskazano w nich wysokości ekwiwalentu, pracodawca powinien sam ustalić wartość świadczenia, stosując szczegółowe zasady wskazane w rozporządzeniu:

 • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
 • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
 • dla lokali własnościowych (oprócz wyżej wymienionych) oraz dla domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
 • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

WAŻNE!

Pracodawca, który w regulaminie wynagradzania lub w innych przepisach o wynagradzaniu określił wysokość ekwiwalentu pieniężnego za świadczenia w naturze, uwzględnia w podstawie oskładkowania kwotę ekwiwalentu.

PRZYKŁAD

STRONG spółka jawna zapewnia zakwaterowanie pracownikom zatrudnianym poza miejscem zamieszkania. W regulaminie wynagradzania obowiązującym w tym zakładzie pracy jako wartość ekwiwalentu pieniężnego za ten rodzaj świadczenia rzeczowego wskazano kwotę 600 zł. Do podstawy wymiaru składek osób, które korzystają z tego świadczenia na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i FGŚP, należy doliczyć kwotę ekwiwalentu za zakwaterowanie. W podstawie wymiaru będzie uwzględniona wartość tego świadczenia w wysokości 600 zł, z uwagi na wykazanie w regulaminie wynagradzania takiej kwoty jako wartości ekwiwalentu. Musi być ona doliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, którzy korzystają z bezpłatnego zakwaterowania zapewnianego przez pracodawcę.

PRZYKŁAD

WEAK spółka komandytowa zapewnia zakwaterowanie w hotelu pracowniczym osobom wykonującym pracę poza miejscem zamieszkania. W regulaminie wynagradzania obowiązującym u tego pracodawcy nie wskazano wartości ekwiwalentu pieniężnego za tego rodzaju świadczenie. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (a także na Fundusz Pracy i FGŚP) osób, które korzystają z zakwaterowania, należy doliczyć kwotę kosztów zakwaterowania wskazaną w wystawianych przez hotel rachunkach.

Zakwaterowanie zleceniobiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oblicza się od podstawy, do której wlicza się każdy składnik przychodu uzyskiwanego z tytułu wykonywania umowy. Wyjątek stanowią:

 • zasiłki z ubezpieczeń społecznych (jeżeli zleceniobiorca ma do nich prawo pod ustawowymi warunkami),
 • kwoty wymienione w rozporządzeniu w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W stosunku do przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców po 31 lipca 2010 r. odpowiednio stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotyczy to zarówno zwolnień ze składek (§ 2 rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru składek...), jak i zasad uwzględniania w podstawie składek świadczeń w naturze. Oznacza to, że ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do kosztów zakwaterowania zleceniobiorcy odbywa się na analogicznych zasadach, jak wobec pracownika.


W przypadku gdy u zleceniodawcy funkcjonują przepisy o wynagradzaniu zleceniobiorców i wskazano w nich kwotę ekwiwalentu za zakwaterowanie – do podstawy oskładkowania wlicza się kwotę ekwiwalentu. Jeśli brakuje takich przepisów lub nie wskazano w nich wysokości ekwiwalentu, do podstawy oskładkowania wlicza się kwoty wskazane w przepisach rozporządzenia.

PRZYKŁAD

Firma wysyła zleceniobiorców do pracy w różnych częściach kraju. Zapewnia im zakwaterowanie, wynajmując od spółdzielni mieszkania w spółdzielczych lokalach mieszkalnych. Koszty zakwaterowania nie przekraczają miesięcznie 500 zł, zatem są zwolnione z podatku dochodowego. W firmie nie funkcjonują żadne przepisy o wynagradzaniu zleceniobiorców. Do podstawy wymiaru składek zleceniobiorców korzystających z zakwaterowania w mieszkaniach spółdzielczych należy wliczyć wartość takiego świadczenia w naturze w wysokości czynszu obowiązującego dla danego lokalu w spółdzielni mieszkaniowej, która wynajmuje lokal.

PRZYKŁAD

Zleceniodawca wynajmuje mieszkanie o powierzchni 38 m2 w Słupsku w budynku należącym do osoby prywatnej. Mieszkanie to udostępnia zleceniobiorcy w okresie wykonywania zlecenia (u zleceniodawcy nie funkcjonują przepisy o wynagradzaniu, na mocy których świadczenie to jest należne zleceniobiorcom). Koszty wynajmu mieszkania wynoszą 1100 zł. Do podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy nie wchodzi kwota czynszu najmu (1100 zł), lecz kwota równa wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy. Obecnie stawką czynszu dla mieszkań komunalnych w Słupsku jest kwota 5,20 zł za 1 m2. Do podstawy wymiaru składek zleceniobiorcy zakwaterowanego w mieszkaniu powinna zatem zostać wliczona kwota 197,60 zł (5,20 zł x 38 m2).

Podstawa prawna

 • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 11 ust. 2a pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.