Kategorie

Jak naliczyć składkę na FEP za pracę w szczególnych warunkach przez część miesiąca

Jakub Gorut
Pracownik, który od 1 czerwca 2010 r. jest zatrudniony w naszym zakładzie pracy na pół etatu, od 15 września br. pracuje w szczególnych warunkach. Czy należy za niego płacić składki na Fundusz Emerytur Pomostowych i od jakiej kwoty naliczyć tę składkę za wrzesień?

Niepełny wymiar czasu pracy nie ma znaczenia. Składkę na FEP należy ustalić od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za tę część miesiąca, w której pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach.

UZASADNIENIE

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych istnieje od 1 stycznia 2010 r. Składkę należy opłacać za pracowników – bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim są zatrudnieni, jeśli jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • urodzili się po 31 grudnia 1948 r.,
 • wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, określoną w ustawie o emeryturach pomostowych.

Składkę na FEP należy opłacać za wszystkich pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, bez względu na wymiar czasu pracy. Mimo opłacania tej składki, do stażu pracy wymaganego do przyznania emerytury pomostowej ZUS zaliczy jedynie okres pracy „szczególnej” wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy.

Słowniczek:

Reklama

Prace w szczególnych warunkach – prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Szczegółowy wykaz rodzajów prac w szczególnych warunkach jest zawarty w załączniku nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Prace o szczególnym charakterze – prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Szczegółowy wykaz rodzajów prac o szczególnym charakterze jest zawarty w załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.


Przepisy ustawy o emeryturach pomostowych określają rodzaje prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie określają natomiast stanowisk pracy, na których taka praca jest wykonywana. Zależy to bowiem od warunków zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Oceny, czy dany pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dokonuje pracodawca, tworząc odpowiednie wykazy tych prac. W przypadku wątpliwości lub spraw spornych zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy. ZUS nie jest właściwy do oceny zasad tworzenia i prowadzenia przez zakład pracy wykazu stanowisk pracy.

Składkę na FEP w całości finansuje płatnik składek. Wysokość tej składki to 1,5% podstawy wymiaru. Z kolei podstawą wymiaru składki na FEP jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, co oznacza, że ustalając wysokość tej podstawy należy stosować zasady:

 • uwzględniania składników wynagrodzenia wypłaconych w danym miesiącu, bez względu na to, za jaki okres przysługują,
 • zwolnienia z podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • uwzględniania w podstawie wymiaru przychodów osiągniętych przez pracownika z dodatkowo wykonywanej umowy cywilnej na rzecz pracodawcy (bez znaczenia jest to, czy na podstawie umowy cywilnej jest wykonywana praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),
 • rocznego ograniczenia podstawy wymiaru do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia planowanego na dany rok (w 2010 r. – 94 380 zł).

Obowiązek opłacania składki na FEP powstaje z dniem rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i ustaje z dniem zaprzestania wykonywania takiej pracy.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownik wykonuje pracę w szczególnych warunkach od 1 marca 2010 r. W lipcu br. jego przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekroczył kwotę 94 380 zł (roczną podstawę wymiaru składek za 2010 r.). Za lipiec br. otrzymał wynagrodzenie w kwocie 10 000 zł. Za ten miesiąc podstawa do naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosiła 4380 zł. Jest to również podstawa wymiaru składki na FEP za lipiec br. Począwszy od sierpnia br. za pracownika nie należy opłacać ani składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ani składki na FEP.

Podstawę wymiaru składki na FEP za dany miesiąc stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za ten miesiąc. Nie ma znaczenia, za jaki okres przysługują składniki przychodu stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.


PRZYKŁAD

W zakładzie pracy wynagrodzenie za dany miesiąc jest wypłacane 10. dnia następnego miesiąca. Pracownik zaczął pracować w szczególnych warunkach od 1 września 2010 r. Na początku września otrzymał wynagrodzenie za sierpień 2010 r., czyli za miesiąc, w którym nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach. Mimo to od całej kwoty wynagrodzenia za sierpień wypłaconego we wrześniu należy opłacić składkę na FEP. Gdyby pracownik pracował w szczególnych warunkach tylko przez część września, składkę na FEP należałoby opłacić od proporcjonalnej części podstawy wymiaru składek za wrzesień br. (od części wynagrodzenia za sierpień br.)

Jeśli pracownik rozpocznie albo zakończy pracę w szczególnych warunkach w trakcie miesiąca, podstawa wymiaru składki na FEP za ten miesiąc będzie niższa od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym przypadku podstawę wymiaru składki na FEP należy zmniejszyć proporcjonalnie do czasu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 września 2010 r. pracę w szczególnych warunkach zaczął wykonywać od 16 września 2010 r. Za cały miesiąc otrzymał wynagrodzenie 3000 zł, wypłacone 30 września br. Ta kwota stanowi podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne za wrzesień br. Natomiast podstawą wymiaru składki na FEP za ten miesiąc jest kwota 1500 zł, co wynika z wyliczenia:

3000 zł : 30 dni x 15 dni wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych nalicza i opłaca co miesiąc pracodawca. Ma obowiązek wykazywać ją wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. W deklaracji podaje również liczbę osób, za które opłaca składkę na ten fundusz, łączną kwotę składek i liczbę stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Podstawa prawna

 • § 2 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.),
 • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 3 ust. 1 i ust. 3, art. 35, art. 36, art. 37, art. 41 ust. 6 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?