Kategorie

Obowiązki informacyjne członka OFE

Iwona Mackiewicz
Do obowiązków członka otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, należy niezwłoczne powiadomienie funduszu o stosunkach majątkowych istniejących między nim a małżonkiem.

Osoba przystępująca do otwartego funduszu emerytalnego (OFE) składa tzw. deklarację przystąpienia do funduszu znajdującą się na formularzu umowy udostępnionym przez fundusz.

Informacje osoby przystępującej do funduszu

Deklaracja przystąpienia do funduszu zawiera:

 • podstawowe dane osoby przystępującej do otwartego funduszu emerytalnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z prospektem informacyjnym funduszu,
 • oświadczenie o stosunkach majątkowych między osobą przystępującą do OFE a jej małżonkiem (chyba że osoba przystępująca do funduszu nie pozostaje w związku małżeńskim),
 • datę i godzinę złożenia deklaracji oraz cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej deklarację.

W deklaracji znajduje się także imienne wskazanie osoby lub osób fizycznych, którym w razie śmierci osoby przystępującej do OFE zostaną wypłacone środki niewykorzystane. W tej części deklaracji zawarte są dane pozwalające na identyfikację osób, którym należy wypłacić środki po śmierci członka OFE (w tym co najmniej imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania). Może też być zawarte procentowe oznaczenie udziału wskazanych imiennie osób w środkach przypadających im po śmierci członka OFE.

W deklaracji mogą być także zamieszczone dane umożliwiające OFE nawiązanie kontaktu z członkiem funduszu, a w szczególności:

 • adres do korespondencji (jeśli jest on inny niż adres zamieszkania),
 • numery telefonów, faksów oraz
 • adresy poczty elektronicznej.

W przypadku osoby, która nie jest dotychczas członkiem OFE, deklaracja powinna zawierać oświadczenie tej osoby o dotychczasowym nieuczestniczeniu w OFE. Należy nadmienić, że członek OFE jest zobowiązany do pisemnego powiadamiania o każdorazowej zmianie w danych zawartych w deklaracji przystąpienia do funduszu.


Zmiana miejsca zamieszkania

Do jednych z ważniejszych obowiązków członka OFE należy niezwłocznie informowanie funduszu, na odpowiednim formularzu, o każdorazowej zmianie podstawowych danych. Obowiązek taki zachodzi w razie zmiany imion i nazwiska lub adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty.

Zmiana funduszu

Jeżeli członek OFE przystępuje do innego otwartego funduszu emerytalnego, to jest on zobowiązany zawiadomić na piśmie o zawarciu nowej umowy ten fundusz, którego dotychczas był członkiem.

Reklama

Zawiadomienie powinno zostać doręczone dotychczasowemu funduszowi osobiście lub przesyłką listową. W razie przystąpienia przez członka otwartego funduszu do innego OFE dotychczasowy fundusz dokonuje wypłaty transferowej do funduszu, do którego przystąpił członek. Należy podkreślić, że podstawą dokonania tej wypłaty jest zawiadomienie przez członka o zawarciu umowy z innym funduszem. Warunkiem wypłaty transferowej jest uiszczenie przez członka OFE z własnych środków opłaty na rzecz powszechnego towarzystwa emerytalnego, które zarządza danym otwartym funduszem.

Przy stażu członkowskim w danym OFE od 12 do 24 miesięcy opłata wynosi 80 zł, natomiast gdy nie przekracza 12 miesięcy – 60 zł. Po upływie 24 miesięcy członkostwa w danym OFE zmiana funduszu na inny dokonywana jest bezpłatnie.

Zmiany w oświadczeniu o stosunkach majątkowych

Reklama

Zawierając umowę z OFE, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest zobowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem. Jeżeli między małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, to należy udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku OFE, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem. Obowiązkiem członka OFE jest pisemne zawiadomienie funduszu o każdorazowej zmianie w stosunku do treści powyższego oświadczenia, jeśli zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Do zawiadomienia należy dołączyć dowód takiej zmiany.

Zawiadomienie powinno zostać złożone na odpowiednim formularzu udostępnionym przez OFE. Efektem zawiadomienia jest zmiana umowy z funduszem w zakresie oświadczenia o stosunkach majątkowych, z mocą od dnia następującego po dniu doręczenia funduszowi tego zawiadomienia.


Jeżeli członek OFE zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem i nie złożył oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem lub nie zawiadomił funduszu na piśmie o każdorazowej zmianie w stosunku do treści tego oświadczenia, wówczas przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z OFE lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka.

Zmiana w wypłacie środków niewykorzystanych

Jak już wspomniano, zawierając umowę z OFE, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić – po jej śmierci – wypłata środków niewykorzystanych. Prawo to przysługuje również członkowi OFE. Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.

Członek otwartego funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz ww. osób, jak również, oznaczając w inny sposób, udział wskazanych osób w tych środkach. Można również odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym wskazanym osobom, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Podstawa prawna:

 • art. 82–84 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU z 2010 r. nr 34, poz. 189 ze zm.),
 • § 1–2, 6–9 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (DzU nr 84, poz. 534 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.