| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., sygn. I UK 72/05

Wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., sygn. I UK 72/05

Termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników należy liczyć od pierwszego dnia kwartału, w którym ubezpie­czenie powstało (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.).  

W kasacji od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2005 r. pełnomocnik organu rentowego zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności: po pierwsze - art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, po zmianie dokonanej na mocy art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r., „poprzez niezastosowanie wynikającego z niego 10-letniego okresu przedawnienia, liczonego od dnia, w którym stały się wymagalne należności z tytułu składek, a który to przepis powinien być za­stosowany na mocy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.)”; po drugie - art. 39 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązującego w da­cie wydania zaskarżonej decyzji oraz art. 39 ust. 2 tej samej ustawy, „poprzez przyjęcie, iż wymagalność składek nie wynika z prawomocnej decyzji ustalającej podlega­nie ubezpieczeniu społecznemu rolników”; po trzecie - art. 24 ust. 4 oraz 24 ust. 5b w związku z art. 52 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, „przez przyjęcie, iż obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników za okres od I kwartału 1995 r. do IV kwartału 1997 r. uległ przedawnieniu, a w ocenie skarżącej, skoro termin płatności składki wynika z prawomocnej decyzji organu rentowego ustalającej podleganie ubezpieczeniu rolniczemu, to odwołanie, które wpłynęło od tej decyzji zawiesiło bieg przedawnienia od dnia wpływu odwołania do organu rentowe­go do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.” Równocześnie, pełnomocnik organu rentowego wskazał, że okolicznością uzasadniającą przyjęcie kasacji do rozpoznania jest to, iż: po pierwsze - „w sprawie niniejszej istnieje zagad­nienie prawne dotyczące wymagalności składek na ustawowe ubezpieczenie społeczne rolników, a mianowicie, czy ich wymagalność związana jest z wydaniem de­cyzji stwierdzającej podleganie ustawowemu ubezpieczeniu rolniczemu i obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie rolnicze, co wynikało z art. 39 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, obowiązującego w dacie wydania decyzji i z art. 24 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czy też wymagalność składek nie jest związana z wydaniem decyzji stwierdzającej podlega­nie ustawowemu ubezpieczeniu rolniczemu, a tylko ze spełnieniem określonych w art. 7 i art. 16 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przesłanek dotyczących podlegania ustawowemu ubezpieczeniu rolniczemu”; po drugie - „zaskarżone orze­czenie w sposób oczywisty narusza prawo, a mianowicie art. 24 ust. 4 ustawy o sys­temie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. w związku z art. 52 ust. 1 i art. 39 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przez niezastosowanie 10-letniego okresu przedawnienia”; po trzecie - „wykładnia dotycząca stosowania w.w. przepisów, a w szczególności ustalonego w art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 10-letniego okresu przedawnienia wywołuje rozbieżności w orzecznictwie Sądów w Białymstoku”, przy czym w tym kontekście w kasacji wskazane zostały: a) sygnatury czterech spraw rozstrzygniętych przez Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku [...] oraz b) sygnatury trzech spraw rozstrzygniętych przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku [...] i dwie dalsze sprawy zawisłe przed tym samym Sądem (bez sygnatur), w których - wedle opinii skarżącego - zapadły dotychczas rozbieżne (odmienne) rozstrzygnięcia dotyczące tej samej kwestii prawnej. W konsekwencji, w kasacji sformułowany został wniosek o „zmianę wyroku Sądu Apelacyjnego przez uwzględnienie apelacji organu rentowego w całości i zasądzenie na rzecz skarżącej kosztów postępowania kasa­cyjnego i apelacyjnego”, ewentualnie o „uchylenie zaskarżonego wyroku i przekaza­nie sprawy do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania kasacyjnego.”

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »