| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2012 r.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2012 r.

Od 1 marca 2012 r. wszyscy emeryci i renciści, a także osoby uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych otrzymają jednakową podwyżkę w wysokości 71 zł. Na nowym sposobie waloryzacji zyskają osoby uprawnione do niskich świadczeń.

Kto nie otrzyma pełnej podwyżki

Niższą podwyżkę świadczeń otrzymają od 1 marca br. osoby uprawnione do rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (zarówno „z ogólnego stanu zdrowia”, jak i rent wypadkowych). Ich świadczenia wynoszą 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zatem od 1 marca br. zostaną one podwyższone o kwotę 53,25 zł (tj. 75% z 71 zł).

Pełnej podwyżki nie otrzymają również osoby uprawnione do emerytury w wysokości niższej od kwoty najniższego świadczenia. Dotyczy to emerytów, którzy nie udowodnili stażu ubezpieczeniowego w wysokości 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, co spowodowało, że ZUS nie mógł podwyższyć faktycznie wyliczonej im emerytury do kwoty najniższego świadczenia. W ramach waloryzacji od 1 marca br. ZUS nie powiększa tak obliczonej dotychczasowej emerytury o 71 zł, ale o kwotę odpowiednio niższą, ustaloną proporcjonalnie do wysokości tej emerytury. Proporcja ta jest wyliczana jako stosunek kwoty świadczenia w wysokości obowiązującej 29 lutego br. do obowiązującej w tym dniu kwoty najniższej emerytury. Następnie kwotę 71 zł ZUS mnoży przez wskaźnik uzyskany w wyniku zastosowania wspomnianej proporcji. W ten sposób uzyskuje kwotę, o którą powiększa dotychczasową wysokość świadczenia.

PRZYKŁAD

Maria G. od października 2011 r. jest uprawniona do emerytury. W trakcie zatrudnienia uzyskiwała bardzo niskie zarobki i miała wiele przerw w ubezpieczeniu, co spowodowało, że wyliczona wysokość świadczenia jest niższa od minimalnej emerytury. Z uwagi na to, że ubezpieczona nie udowodniła wymaganych 20 lat składkowych i nieskładkowych, ZUS nie podwyższył wyliczonego świadczenia do najniższej emerytury obowiązującej od marca 2011 r. do lutego br. (728,18 zł). Na koniec lutego br. kwota emerytury przysługującej Marii G. wynosiła 704,60 zł. W celu ustalenia kwoty podwyżki świadczenia od 1 marca br. ZUS ustalił proporcję kwoty 704,60 zł do kwoty 728,18 zł, która wyniosła 96,76%. Emerytura została więc podwyższona o 68,70 zł (71 zł x 96,76%).

Podwyższenie podstawy wymiaru

ZUS waloryzuje również od 1 marca 2012 r. podstawę wymiaru świadczeń obliczanych na tzw. dotychczasowych zasadach w celu zachowania jej realnej wysokości oraz właściwej relacji do zwaloryzowanej wysokości tych świadczeń. Jest to konieczne przede wszystkim ze względu na mechanizm ponownego ustalania świadczeń przez doliczenie nieuwzględnionych wcześniej okresów składkowych i nieskładkowych. Doliczając te okresy do wymiaru świadczenia ZUS mnoży bowiem po 1,3% zwaloryzowanej podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych oraz po 0,7% tej podstawy za każdy rok okresów nieskładkowych. Waloryzacja podstawy wymiaru jest również konieczna na wypadek, gdyby w przyszłości świadczeniobiorca zgłosił wniosek o przyznanie innego świadczenia. Emerytura na tzw. dotychczasowych zasadach przyznawana osobie pobierającej wcześniej rentę z tytułu niezdolności do pracy może być bowiem obliczona od zwaloryzowanej podstawy wymiaru tej renty. Z kolei emerytura na tzw. dotychczasowych zasadach przyznawana osobie uprawnionej do emerytury na podstawie innego przepisu zawsze jest ustalana od zwaloryzowanej podstawy wymiaru dotychczasowego świadczenia.

Przepisy przewidują specjalny mechanizm waloryzacji podstawy wymiaru emerytury lub renty, sprowadzający się do podwyższenia tej podstawy o taki sam procent, o jaki wzrosło świadczenie. W tym celu ZUS ustala specjalny wskaźnik dzieląc zwaloryzowaną kwotę świadczenia przez kwotę tego świadczenia ustaloną na dzień poprzedzający termin waloryzacji. Następnie mnoży dotychczasową podstawę wymiaru przez uzyskany wskaźnik. Kwota wynikająca z tego wyliczenia stanowi zwaloryzowaną podstawę wymiaru świadczenia.

PRZYKŁAD

Andrzej D. ma ustalone prawo do emerytury od 1 czerwca 2011 r. Wysokość świadczenia 29 lutego 2012 r. wynosiła 1526,73 zł, a podstawa wymiaru 2812,22 zł. Kwota emerytury po waloryzacji od 1 marca br. wynosi 1597,73 zł (1526,73 zł + 71 zł). Wskaźnik zwaloryzowanej kwoty świadczenia do kwoty emerytury przed waloryzacją zostanie ustalony na poziomie 104,65% (1597,73 zł do 1526,73 zł). W celu waloryzacji od 1 marca br. podstawy wymiaru emerytury ZUS pomnoży dotychczasową kwotę tej podstawy (2812,22 zł) przez wyliczony wskaźnik (104,65%). Zwaloryzowana podstawa wymiaru emerytury wyniesie więc 2942,99 zł.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »