Kategorie

Kompletowanie dokumentacji emerytalnej

Maria Gałecka
Jeden z pracowników w tym roku kończy 65 lat i chciałby przejść na emeryturę. Pracownik jest u nas zatrudniony od 2000 r., ale wcześniej przez 15 lat pracował we Włoszech. Czy nabędzie prawo do emerytury w Polsce? Jak należy skompletować dokumentację w takiej sprawie? Czy musi to zrobić pracodawca, czy taki obowiązek należy wyłącznie do pracownika?

Państwa pracownik nabędzie prawo do polskiej emerytury, gdyż po zsumowaniu okresów składkowych i nieskładkowych w Polsce oraz okresów ubezpieczenia we Włoszech będzie miał wystarczający staż ubezpieczeniowy. Jako obecny pracodawca tej osoby powinni Państwo pomóc jej w skompletowaniu dokumentacji emerytalnej.

UZASADNIENIE

Osoby, które w trakcie swojej kariery zawodowej pracowały w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, mogą ubiegać się o przyznanie emerytury w każdym z tych państw. Aby nabyć uprawnienia do emerytury z danego państwa członkowskiego, należy spełnić warunki przewidziane przez ustawodawstwo tego państwa.

Warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać polską emeryturę, określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z przepisami tej ustawy, emeryturę może uzyskać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • ukończyła powszechnie obowiązujący wiek emerytalny w wymiarze 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn,
 • udowodniła przynajmniej 20-letni (w przypadku kobiety) lub 25-letni (w przypadku mężczyzny) okres składkowy i nieskładkowy.
Reklama

Osoba, która osiągnęła wymagany wiek emerytalny, ale nie zdołała udowodnić wystarczająco długiego okresu składkowego i nieskładkowego, ma możliwość uzyskania prawa do emerytury po ukończeniu powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), ale przy krótszym o 5 lat stażu ubezpieczeniowym, wynoszącym co najmniej 15 lat dla kobiet i 20 lat dla mężczyzn (art. 28 ustawy emerytalnej). Przyznana w ten sposób emerytura nie jest jednak objęta gwarancją wypłaty najniższego świadczenia.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia przebyty w danym państwie członkowskim jest krótszy od wymaganego do nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów tego państwa, ale wynosi przynajmniej 1 rok, instytucja rozpatrująca wniosek o świadczenie uwzględnia – przy ustalaniu uprawnień – okresy ubezpieczenia przebyte w każdym innym państwie członkowskim. Wszystkie te okresy podlegają uwzględnieniu pod warunkiem, że się ze sobą nie pokrywają.

Wynika z tego, że przy ustalaniu prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS będzie mógł zaliczyć Państwa pracownikowi okresy zatrudnienia we Włoszech. Jednocześnie polski staż emerytalny zostanie zaliczony przez włoską instytucję ubezpieczeniową przy ustalaniu uprawnień do emerytury z tego kraju.


Reklama

Osoba występująca o emeryturę przyznawaną na tzw. dotychczasowych zasadach musi zgłosić w ZUS wniosek o przyznanie tego świadczenia, dołączając określone dokumenty potwierdzające przebyte w Polsce okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość uzyskiwanych w Polsce wynagrodzeń w latach wskazanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia. Jeśli na przestrzeni swojej kariery zawodowej pracowała w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, do wniosku o emeryturę powinna również dołączyć dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia przebyte w tych państwach, a w razie ich braku – informacje dotyczące zagranicznej instytucji, w której była ubezpieczona, oraz numer zagranicznego ubezpieczenia lub nazwy i adresy pracodawców. W takim przypadku do wniosku o emeryturę należy również dołączyć formularz unijny E 207 PL „Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej”.

Pracodawca jest m.in. zobowiązany do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go, za zgodą pracownika, organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę (art. 125 ustawy emerytalnej). Obowiązek ten nie dotyczy jedynie wniosków osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które ubiegają się o emeryturę przyznawaną na tzw. nowych zasadach.

Oznacza to, że powinni Państwo pomóc pracownikowi w skompletowaniu dokumentacji emerytalnej. Jeśli jednak nie dołączył on dokumentów potwierdzających zatrudnienie we Włoszech, nie ma potrzeby ich pozyskiwania od włoskiego pracodawcy. Okresy ubezpieczenia, które pracownik przebył w tym państwie, potwierdzi – na wniosek ZUS – włoska instytucja ubezpieczeniowa. Po otrzymaniu z ZUS odpowiedniego formularza (E-202 PL) instytucja ta oceni również prawo do emerytury z włoskiego systemu ubezpieczeniowego.

Wniosek o emeryturę pracownika wraz z wymaganymi dokumentami powinni Państwo złożyć do jednostki realizującej przepisy wspólnotowe dla osób, które były zatrudnione lub mieszkają we Włoszech, tj. do I Oddziału ZUS w Łodzi – Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych. Dokumentację tę można również dostarczyć do placówki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Placówka ta przekaże wniosek wraz załącznikami do JRUM w Łodzi.

Podstawa prawna

 • art. 27–28, art. 125 i art. 182 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L 200 z 7 czerwca 2004 r.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?