| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. I UK 67/05

Wyrok SN z dnia 25 listopada 2005 r., sygn. I UK 67/05

Prawo do renty ubezpieczonego spełniającego warunki określone w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) - całkowicie niezdolnego do pracy i mającego okres składkowy i nieskładkowy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn - nie jest uzależnione od wykazania pięcioletniego okresu zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.  

Prawo do renty ubezpieczonego spełniającego warunki określone w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) - całkowicie niezdolnego do pracy i mającego okres składkowy i nieskładkowy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn - nie jest uzależnione od wykazania pięcioletniego okresu zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy.

 

Przewodniczący SSN Józef Iwulski,

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Roman Kuczyński.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2005 r. sprawy z odwołania Krystyny Elżbiety D. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w B. o rentę z tytułu niezdolności do pracy, na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2005 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 24 maja 2004 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w B. odmówił przyznania wnioskodawczyni Krystynie Elżbiecie D. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy wobec braku wymaganego pięcioletniego okresu zatrud­nienia w ostatnim dziesięcioleciu przed zgłoszeniem wniosku.

Po rozpoznaniu odwołania wnioskodawczyni Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wyrokiem z dnia 22 września 2004 r. [...] zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał wnioskodawczyni rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. Sąd ustalił, że wnioskodawczyni posiada łączny okres składkowy i nieskładkowy 20 lat, 10 miesięcy i 5 dni. Lekarz orzecznik orzekł, że jest ona całkowicie niezdolna do pracy od lipca 2003 r. do lutego 2005 r. Oceniając ten stan faktyczny Sąd uznał, że wniosko­dawczyni spełnia wszystkie warunki określone w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jed­nolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), w szczególności posiada wyma­gany okres zatrudnienia. Zgodnie z art. 57 ust. 2 posiadanie pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego w ostatnim dziesięcioleciu nie jest wymagane, jeżeli osoba całkowicie niezdolna do pracy posiada taki okres wynoszący w przypadku ko­biet 20 lat.

Apelacja organu rentowego od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2005 r. [...]. Sąd Apelacyjny uznał za prawidłowe stanowisko prawne Sądu pierwszej instancji. Stwierdził, że przepis art. 57 ust. 1 ustawy o emeryturach i ren­tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa trzy warunki wymagane do na­bycia prawa do renty - niezdolność do pracy, wymagany okres składkowy i nieskładkowy oraz powstanie niezdolności do pracy w okresach wymienionych w punkcie 3. Natomiast przepis art. 27 ust. 2 określa dwa warunki, które muszą być spełnione łącznie - całkowitą niezdolność do pracy oraz okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny. Skoro ten ostatni przepis określa wymiar okresu składkowego i nieskładkowego, przepis art. 58 nie ma zasto­sowania, gdyż dotyczy jedynie art. 57 ust. 1 pkt 2. Wnioskodawczyni spełniła oba wa­runki określone w art. 57 ust. 2, jako że udowodniła łączny okres składkowy i nieskładkowy ponad 20 lat i jest całkowicie niezdolna do pracy.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT90.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »