reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. I UK 27/06

Wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. I UK 27/06

Brak dokumentów wymienionych w § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) nie uzasadnia zastosowania art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), jeżeli ubiegający się o emeryturę lub rentę udowodnił uzyskiwanie przychodów wyższych od stanowiących podstawę wymiaru najniższej emerytury lub renty w okresie wymienionym w art. 15 ust. 1 lub 6 tej ustawy.  

Przepis § 20 pkt 1 powołanego rozporządzenia stanowi, że środkiem dowo­dowym stwierdzającym wysokość zarobku lub dochodu stanowiącego podstawę wy­miaru emerytury lub renty są dla pracowników zaświadczenia zakładów pracy wy­stawione według wzoru ustalonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo le­gitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości osiąganych zarobków. W postępowaniu przed organem rentowym nie jest możliwe udowadnianie wysokości wynagrodzenia innymi dowodami niż wymienione w zacytowanym przepisie dokumenty. Przepisy regulujące postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe przed organem rentowym nie mają zastosowania w postępowaniu sądowym, które regulowane jest przepisami Kodeksu postępowania cy­wilnego. Ewentualne ograniczenia dowodowe mogą wynikać jedynie z przepisów tego Kodeksu. Przepisy regulujące postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 i następne k.p.c.) nie zawierają dodatkowych ograniczeń w stosunku do przepisów ogólnych regulujących postępowanie dowodowe (art. 235 - 309 k.p.c.). Oznacza to, że fakty, od których uzależnione jest prawo do emerytury i renty oraz wysokość tych świadczeń, mogą być wykazywane wszelkimi środkami dowodowymi przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego, w tym także ze­znaniami świadków. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 lutego 1996 r., II URN 3/95 (OSNAPiUS 1996 nr 16, poz. 239), stwierdzając, że w postępowaniu przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych okoliczności mające wpływ na prawo do świadczeń lub ich wysokości mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi, przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego. W kolejnym wy­roku z dnia 25 lipca 1997 r., II UKN 186/97 (OSNAPiUS 1998 nr 11, poz. 342), Sąd Najwyższy stwierdził, że w postępowaniu sądowym nie obowiązują ograniczenia, co do środków dowodowych stwierdzających wysokość zarobków lub dochodów stanowiących podstawę wymiaru emerytury lub renty.

Wnioskodawca udowodnił fakt pozostawania w zatrudnieniu nieprzerwanie przez okres przekraczający 20 lat w pracowni projektowej. Z tego faktu oba Sądy wyciągnęły wniosek, że pracodawca będący jednostką gospodarki uspołecznionej wypłacał wynagrodzenie, od którego odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne. Sąd Apelacyjny uznał, że zeznaniami świadków została udowodniona wysokość tego wynagrodzenia przynajmniej w kwocie średniego wynagrodzenia pracowników biur projektowych przy przyjęciu, że przez większość okresu zatrudnienia wniosko­dawca piastował stanowiska kierownicze z wynagrodzeniem znacznie przekraczającym średnie zarobki. Kwestia, czy przeprowadzone dowody były wystarczające do poczynienia takich ustaleń, nie może być przedmiotem kontroli kasacyjnej, gdyż skarga kasacyjna nie jest oparta na podstawie naruszenia przepisów postępowania.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama