| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnieniazawiadomienie o chorobiezasady i tryb wystawiania zwolnień lekarskichkontrola zwolnień lekarskichPracodawca, który ma wątpliwości, czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy, nie może samodzielnie podważać zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) wystawionego przez lekarza. Ustalenie rzeczywistej niezdolności pracownika do pracy należy do wyłącznych kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sposób powiadomienia pracodawcy o nieobecności w pracy powinien być uregulowany w przepisach wewnątrzzakładowych, tj. w regulaminie pracy (jeżeli zatrudnia 20 i więcej pracowników) lub w informacji, którą pracodawca ma obowiązek przekazać w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika (w przypadku gdy nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy). Jeżeli pracodawca nie określi sposobu powiadamiania o nieobecności w pracy, wówczas pracownik takie zawiadomienie może złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności (np. mail, faks) albo drogą pocztową, przy czym w tym przypadku za datę powiadomienia uważa się datę stempla pocztowego (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy).

Niedotrzymanie wyżej omówionych terminów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy wystąpią szczególne okoliczności, które to usprawiedliwiają, np. obłożna choroba pracownika i jednocześnie brak lub nieobecność domowników. Jeżeli jednak pracownik będzie już w stanie zawiadomić pracodawcę o swojej nieobecności, wówczas powinien to zrobić najpóźniej drugiego dnia, od kiedy przyczyny uniemożliwiające powiadomienie ustały (§ 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy).

WAŻNE!

Opóźnienie usprawiedliwienia nieobecności w pracy nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym.

Pracodawca może w takim przypadku zastosować wobec pracownika karę regulaminową, tj. upomnienia lub nagany (art. 108 k.p.).

Komu doręczyć zwolnienie

Zwolnienie lekarskie pracownik powinien doręczyć pracodawcy lub wyznaczonej w przepisach wewnątrzzakładowych osobie, np. pracownikowi działu kadr, płac, bezpośredniemu przełożonemu, w kancelarii. Pracownik ma również prawo przesłać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy drogą pocztową.

Formalna kontrola zwolnień lekarskich

Kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich pod kątem formalnym oraz zgodności wykorzystania zwolnienia z jego przeznaczeniem przeprowadza pracodawca, który zgłosił do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sytuacji, gdy pracodawca zgłosił do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 pracowników.

Jednym z obowiązków pracodawcy, który wynika z rozporządzenia z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, jest kontrola formalna zaświadczeń lekarskich, która polega na sprawdzeniu, czy zwolnienie to:

  • nie zostało sfałszowane,
  • zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich.

WAŻNE!

Jeżeli pracodawca podejmie podejrzenie, że zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy zostało sfałszowane, powinien wystąpić do lekarza leczącego (tj. tego, którego pieczęć widnieje na zwolnieniu) w celu wyjaśnienia sprawy.

Wystąpienie do lekarza najlepiej sporządzić w formie pisemnej, dbając o potwierdzenie doręczenia (pisemne pokwitowanie odbioru lub zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej). Jeżeli podejrzenia potwierdzą się, np. lekarz nie wystawił takiego zwolnienia, pracodawca powinien zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa na policję lub do prokuratury.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »