| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

Wykorzystywanie zwolnień lekarskich przez pracowników

nieprawidłowości w korzystaniu ze zwolnieniazawiadomienie o chorobiezasady i tryb wystawiania zwolnień lekarskichkontrola zwolnień lekarskichPracodawca, który ma wątpliwości, czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy, nie może samodzielnie podważać zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) wystawionego przez lekarza. Ustalenie rzeczywistej niezdolności pracownika do pracy należy do wyłącznych kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich kontroluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W imieniu ZUS kontrolę tę wykonują lekarze orzecznicy (art. 59 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Kontrola może odbywać się na wniosek pracodawcy, który nabrał podejrzeń co do stanu zdrowia pracownika korzystającego ze zwolnienia lekarskiego. Zdarzają się sytuacje, w których diagnoza lekarska jest oparta nie tylko na wynikach badań pracownika, ale i na subiektywnych odczuciach pacjenta, których żadną miarą zmierzyć nie można, np. poziom bólu.

Kontrola polega na ocenie dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu bezpośredniego badania przez lekarza orzecznika. Jeżeli będzie wymagana specjalistyczna konsultacja, lekarz orzecznik ma prawo skierować korzystającego ze zwolnienia lekarskiego pracownika na badanie specjalistyczne do lekarza konsultanta współpracującego z ZUS lub zobowiązać go do poddania się badaniom pomocniczym w wyznaczonym terminie.

Badanie może zostać przeprowadzone zarówno w miejscu zamieszkania lub pobytu chorego, lub też w miejscu wyznaczonym przez lekarza orzecznika. W trakcie kontroli lekarz orzecznik ma prawo żądać udostępnienia posiadanej przez pracownika dokumentacji medycznej związanej z jego chorobą.

W celu wezwania na badanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła do przebywającego na zwolnieniu lekarskim pracownika wezwanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w którym wskazuje datę i godzinę badania lub dostarczenia posiadanej dokumentacji lekarskiej. Wezwanie zawiera pouczenie o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na badaniu, uniemożliwienia przeprowadzenia badania lub nieusprawiedliwionego niedostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji lekarskiej.

WAŻNE!

Pracownik, który nie podda się bez usprawiedliwienia badaniom lub nie dostarczy dokumentacji w terminie wyznaczonym, utraci prawo do świadczeń chorobowych. W takim przypadku zaświadczenie lekarskie o niezdolności pracownika traci ważność od następnego dnia po wyznaczonym przez ZUS terminie badań, a ZUS wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, przesyłając kopię decyzji pracodawcy.

Jeżeli natomiast chory pracownik stawi się na badania lub dostarczy dokumentację lekarską, wówczas lekarz orzecznik w zależności od wyników kontroli wystawia zaświadczenie o braku zastrzeżeń do wystawionego zwolnienia lekarskiego bądź określi wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż wskazana w kontrolowanym zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji lekarz orzecznik wydaje zaświadczenie na formularzu ZUS ZLA/K, które jest traktowane na równi w skutkach jak zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Natomiast kontrolowane zwolnienie lekarskie traci ważność za okres od daty ustalonej przez lekarza orzecznika ZUS po badaniu. Wręczając zaświadczenie ustalające wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy, lekarz orzecznik poucza pracownika o konieczności doręczenia zaświadczenia o ustaleniu wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy pracodawcy. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o braku prawa do zasiłku chorobowego, przesyłając jednocześnie kopię decyzji pracodawcy.

Skutek ustalenia wcześniejszej daty ustania niezdolności do pracy niż w kontrolowanym zwolnieniu lekarskim jest taki, że pracownik jest zobowiązany do stawienia się w pracy po dacie wskazanej przez lekarza orzecznika.

Pracodawca, który ma wątpliwości, czy pracownik faktycznie jest niezdolny do pracy, nie może samodzielnie podważać zaświadczenia o niezdolności do pracy (zwolnienia lekarskiego) wystawionego przez lekarza. Ustalenie, czy pracownik rzeczywiście jest niezdolny do pracy, należy do wyłącznych kompetencji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj także

Autorzy:

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »