| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

Terminy w prawie pracy i w umowach cywilnoprawnych

W Kodeksie pracy i innych przepisach regulujących stosunek pracy znajduje się wiele obowiązków, które należy wykonać w określonym czasie, i uprawnień, które przysługują zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy przez wyznaczony okres. Aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki lub korzystać z uprawnień, należy wiedzieć, jak liczyć takie terminy i okresy.

Terminy w prawie pracy liczy się w dniach, tygodniach i miesiącach. W przepisach prawa pracy nie podano sposobu obliczania terminów, choć w przepisach Kodeksu pracy znajdują się nieliczne wyjątki, np. obliczanie okresów wypowiedzenia. Gdy mamy do czynienia z takim szczególnym sposobem liczenia terminów, wówczas stosujemy reguły określone wyłącznie w Kodeksie pracy. Natomiast gdy przepisy Kodeksu pracy lub innych ustaw nie regulują sposobu obliczania określonego terminu w związku z nieuregulowaniem tej sprawy w przepisach prawa pracy – należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. Oznacza to, że przy obliczaniu terminów w prawie pracy nie zawsze stosuje się zasady wskazane w Kodeksie cywilnym, na przykład zgodnie z wyrokiem SN z 19 grudnia 1996 r. (I PKN 47/96, OSNAP 1997/17/310) sposób liczenia terminów określonych w art. 112 k.c. nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych.

Zawiadomienie o rozpoczęciu działalności

Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Inspektora Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności (art. 209 § 1 k.p.). Obowiązek ten ciąży na pracodawcy także w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Początek biegu 30-dniowego terminu należy liczyć od momentu zatrudnienia przez pracodawcę pierwszego pracownika (nawiązania stosunku pracy), a nie od momentu rozpoczęcia działalności. W Kodeksie pracy nałożono taki obowiązek na pracodawcę, czyli podmiot zatrudniający chociaż jednego pracownika, a nie na podmiot prowadzący (rozpoczynający) działalność.

Terminy związane z zawieraniem umów o pracę

Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków (art. 29 § 2 k.p.).

Prawo pracy nie ogranicza stron w prawie do określenia okresu trwania umów o pracę na czas określony. Mogą one być zawierane na dowolne okresy z zastrzeżeniem, że umowy na czas określony nie można zawrzeć na bardzo długi czas, np. na 10 lat. W przypadku zawarcia umowy na czas określony na 10 lat lub więcej sąd pracy może uznać, że w istocie jest to umowa o pracę na czas nieokreślony, a umowa o pracę na czas określony została zawarta jedynie w celu uniknięcia skutków związanych z wypowiadaniem umów o pracę na czas nieokreślony. Ponadto należy zauważyć, że nadmierne wydłużanie czasu trwania umowy o pracę na czas określony może być w pewnych okolicznościach uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy na czas określony (art. 8 k.p.). Także w ocenie Sądu Najwyższego zawarcie długoterminowej umowy o pracę na czas określony (np. 9 lat) z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako obejście przepisów prawa pracy, ich społeczno-gospodarczego przeznaczenia lub zasad współżycia społecznego (art. 58 § 1 i 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p. – wyroki SN: z 7 września 2005 r., II PK 294/04, OSNP 2006/13–14/207; z 25 października 2007 r., II PK 49/07, OSNP 2008/21–22/317).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »