| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Kto może korzystać z pracy poborowego

Służba zastępcza polega na wykonywaniu zadań związanych z: ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową, ochroną zdrowia, pomocą społeczną, opieką nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz zadań na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości.

Służba zastępcza może się odbywać jedynie na rzecz pracodawców wskazanych w ustawie:

• państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym np. urzędów gmin, sądów),

• publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

• organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Poborowy nie może wykonywać pracy na rzecz:

• partii politycznych,

• związków zawodowych i organizacji pracodawców,

• samorządów zawodowych,

• fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:

- przepisy odrębne stanowią inaczej,

- majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

- fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki,

• fundacji utworzonych przez partie polityczne,

• spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.

Pracodawca, który chciałby zatrudniać poborowych, musi złożyć do ministra właściwego do spraw pracy wniosek o wyrażenie na to zgody.

Wzór wniosku zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie służby zastępczej oraz dokumentów, jakie mają być dołączone do tego wniosku (DzU nr 159, poz. 1123).

Po wpisaniu do odpowiedniego wykazu pracodawca może zwrócić się do marszałka województwa z ofertą przyjęcia określonej liczby poborowych (w praktyce sprawy związane ze służbą zastępczą wykonywane są przez wojewódzkie urzędy pracy). Do sfinalizowania „zatrudnienia” poborowego konieczne jest jeszcze zawarcie umowy między pracodawcą a marszałkiem.

Uprawnienia poborowego

Ważne dla podmiotu korzystającego z pracy poborowego jest to, że między nim a skierowanym poborowym nie powstaje stosunek pracy. Konsekwencje tego są bardzo istotne - w odniesieniu do poborowych stosujemy tylko ograniczony zakres przepisów powszechnego prawa pracy.

Przykład

W urzędzie gminy, w którym pracę wykonuje kilku poborowych, rozpoczęto zwolnienia grupowe. Pracodawca, zwalniając pracowników, wypłaca im stosowne odprawy pieniężne.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »