Kategorie

Wolontariat- podejmij współpracę ze społecznikiem

Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy. Wolontariusz wykonuje świadczenia, które odpowiadają świadczeniom pracy, lecz nie są pracą w rozumieniu Kodeksu pracy.

Młodzi ludzie zdobywają dzięki wolontariatowi wiedzę i doświadczenie przydatne w pracy zawodowej, osoby aktywne zawodowo realizują swoje ambicje społeczne, włączają się w życie społeczności lokalnych, osoby na emeryturze dzięki wolontariatowi odzyskują często poczucie własnej wartości, mogąc być aktywnymi w wybranej dziedzinie.

Zyskują też instytucje angażujące wolontariuszy - zdobywają oddanych współpracowników, pełnych pasji i pomysłów.

Aby jednoznacznie określić zakres współpracy z wolontariuszami, ich prawa i obowiązki w 2003 r. zostały uchwalone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU nr 96, poz. 873 ze zm.).

Wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniom pracy. Wolontariuszem może być osoba niepełnoletnia za zgodą swoich opiekunów prawnych, najczęściej rodziców.

Choć przepisy tego nie określają, wolontariusz nie powinien zastępować w pracy pracownika etatowego, może natomiast pomagać mu i uzupełniać jego pracę.

Gdzie wolontariusze mogą wykonywać swoje świadczenia

Powszechne jest przekonanie, że wolontariusz to osoba, która bezinteresownie pomaga innym: chorym, samotnym, niepełnosprawnym, dzieciom w domach dziecka. Jest to tylko część prawdy o rodzaju świadczeń, jakie wykonują wolontariusze.

Reklama

Współczesny wolontariusz to osoba, która równie chętnie angażuje się w działalność instytucji publicznych i organizacji pozarządowych świadczących swoje usługi w bardzo szerokim zakresie. Są to instytucje kultury, sportu, wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji oświaty.

Definiując podmioty uprawnione do korzystania ze świadczeń wolontariuszy, ustawodawca jednoznacznie wskazał, że z ich świadczeń nie mogą korzystać przedsiębiorcy. Jest to bardzo ważne w kontekście pojawiających się praktyk „zatrudniania” wolontariuszy w miejsce pracowników płatnych i szukania w ten sposób oszczędności finansowych w przedsiębiorstwach.

Obowiązki względem wolontariusza

Przystępując do współpracy z wolontariuszami, musimy mieć świadomość obowiązków, które względem wolontariuszy mają korzystający.

Reklama

Zaliczamy do nich: obowiązek zawarcia z wolontariuszem porozumienia (umowa wolontariacka), zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywania kosztów diet i podróży służbowych, poinformowania o bezpiecznych i higienicznych warunkach wykonywania świadczeń i zapewnienia tych warunków. Na życzenie wolontariusza korzystający musi wystawić stosowne zaświadczenie i/lub opinie o wolontariuszu i sposobie wykonywania przez niego świadczeń.

Poza ww. obligatoryjnymi elementami w ustawie znalazły się zapisy wskazujące na fakultatywne działania względem ochotników. Ich sprecyzowanie jest jednak istotne, gdyż niejednokrotnie ułatwia organizację współpracy z wolontariuszami. Zaliczamy do nich m.in. możliwość pokrywania kosztów ponoszonych przez wolontariuszy w związku z wykonywaniem świadczeń, np. zwrot kosztów przejazdu wolontariusza do i z miejsca wykonywania swojej pracy, możliwość pokrywania zakupu środków ochrony osobistej niezbędnych do wykonywania świadczeń, a także szkoleń, których tematyka związana jest z zakresem wykonywanych świadczeń.

Porozumienie o współpracy

Zwane potocznie „umową wolontariacką” jest dokumentem, który określa przedmiot oraz warunki współpracy między wolontariuszem a korzystającym z jego pomocy.

W zależności od czasu współpracy, możliwe jest zawarcie porozumienia ustnego lub na piśmie. Obydwa rodzaje porozumienia mają charakter umowy cywilnoprawnej.

Zawarcie porozumienia ustnego możliwe jest w sytuacji, kiedy współpraca trwa nie dłużej niż 30 dni. Jednak na życzenie wolontariusza, korzystający ma obowiązek sporządzenia umowy na piśmie. Natomiast porozumienie pisemne zawierane jest w sytuacji, kiedy współpraca z wolontariuszem będzie trwać dłużej niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest sporządzić porozumienie na piśmie i podpisać je z wolontariuszem.

W obydwu przypadkach porozumienie powinno określać m.in.: czas, na jaki zostało zawarte, zakres świadczeń wykonywanych przez wolontariusza, zobowiązania korzystającego względem wolontariusza, możliwość rozwiązania porozumienia. Czas trwania współpracy z wolontariuszem i wynikający z niego charakter zawartego porozumienia (ustny lub pisemny) skutkują sposobem zapewnienia wolontariuszowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie wolontariusza w zakresie NNW

Jak wspomnieliśmy wcześniej, jednym z obowiązków korzystającego wobec wolontariusza jest zapewnienie mu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku kiedy współpraca z ochotnikiem trwa nie dłużej niż 30 dni, konieczne jest wykupienie ww. ubezpieczenia w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej.

Kiedy będziemy korzystać z pomocy wolontariusza dłużej niż 30 dni, wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku na mocy znowelizowanej tzw. małej ustawy wypadkowej. De facto to państwo, działając przez swoje uprawnione organy (ZUS), ponosi koszty zaopatrzenia wolontariusza w sytuacji wypadku, wypłacając stosowne odszkodowanie, pokrywając koszty ewentualnej rehabilitacji, rentę.

Fakultatywnie w ustawie wskazuje się na możliwość opłacania wolontariuszowi składki ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nie jest to obowiązek, lecz możliwość. Należy pamiętać, że chcąc taką składkę opłacać wolontariuszowi, upewnijmy się, że nie ma on jej gwarantowanej z innego tytułu. Nie ma bowiem możliwości wielokrotnego opłacania ww. składki.

Okres świadczenia pomocy przez wolontariusza nie wlicza się d stażu pracy.

Choć ustawa tego nie definiuje, przystępując do współpracy z wolontariuszem, warto zadbać również o wykupienie polisy OC, która będzie chronić korzystającego od roszczeń osób trzecich, którym ewentualne szkody może wyrządzić działalność wolontariusza, np. zniszczenie mienia, krzywda osób, które znajdowały się pod opieką wolontariusza.

Koszty pracy wolontariusza - ich księgowanie

Działalność wolontariusza pociąga za sobą określone koszty. Jak wspomnieliśmy wcześniej, mogą to być np. koszty ubezpieczenia, zapewnienia środków ochrony osobistej, zwrotu kosztów, które poniósł wolontariusz w związku z wykonywaną pracą, szkolenia itp. Koszty te stanowią koszty działalności statutowej w przypadku organizacji pozarządowych lub koszty prowadzenia działalności w przypadku organów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych podległych tym organom.

Centrum Wolontariatu w Warszawie

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?