| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Czy zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za dzień, w którym stawił się w sądzie?

Czy zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie za dzień, w którym stawił się w sądzie?

 Jedna z osób, która świadczy dla nas pracę na podstawie umowy zlecenia, przedstawiła nam zaświadczenie z sądu stwierdzające, że 4 stycznia br. nie mogła być w pracy, gdyż została wezwana przez sąd w charakterze świadka. Osobie tej przysługuje wynagrodzenie określone stałą miesięczną stawką, przy założeniu, że praca jest przez nią świadczona we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku (jest proporcjonalnie pomniejszane za każdy dzień nieobecności). Czy w tej sytuacji zleceniobiorcy przysługuje pełne wynagrodzenie?


RADA

 Za dzień, w którym zleceniobiorca nie wykonywał pracy, nie przysługuje mu od Państwa wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie mu należne, jeżeli zapewnił sobie zastępstwo.

UZASADNIENIE

Kwestię usprawiedliwiania nieobecności pracowników w pracy za czas tej nieobecności reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.). Przepis ten rozstrzyga także, kiedy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieobecności, a kiedy pracodawca wydaje mu tylko zaświadczenie o utraconym wynagrodzeniu. Jednak osoba świadcząca pracę na Państwa rzecz na podstawie umowy zlecenia nie jest pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy prawa pracy, w tym przepisy powyższego rozporządzenia. Prawa i obowiązki osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia są regulowane tą umową oraz przepisami Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, strony zawierające umowę mogą kształtować dowolnie swoje prawa i obowiązki, jeśli tylko treść umowy lub jej cel nie sprzeciwiają się właściwości stosunku prawnego, jaki powstanie na podstawie tej umowy, przepisom prawa lub zasadom współżycia społecznego. Zatem o tym, czy osobie świadczącej pracę na podstawie umowy zlecenia będzie przysługiwało wynagrodzenie za dzień, w którym nie wykonywała pracy z powodu wezwania do sądu, będzie decydowała treść umowy, jaką zawarli Państwo z tą osobą. Jeśli z umowy wynika, że praca ma być świadczona we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, a wypłacane zleceniobiorcy wynagrodzenie jest uzależnione od świadczenia pracy w te dni, za dzień, w którym zleceniobiorca nie wykonywał pracy, wynagrodzenie nie przysługuje. Inaczej będzie, jeżeli w umowie przewidziano przypadki nieobecności zleceniobiorcy, które nie odbierają mu prawa do wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że umowa zlecenia może przewidywać zarówno możliwość, jak i zaistniałe okoliczności mogące spowodować konieczność powierzenia wykonania zlecenia (np. w trakcie jednego dnia) osobie trzeciej (art. 738 § 1 Kodeksu cywilnego). W takim przypadku zleceniodawca wypłaca zleceniobiorcy wynagrodzenie, a ten już sam rozlicza się ze swoim zastępcą.

Zapis w umowie zobowiązujący zleceniobiorcę do wykonywania pracy we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku nie oznacza, że zleceniobiorca jest zobowiązany przebywać w siedzibie zakładu pracy w określonych godzinach. Możliwa jest więc sytuacja, że zleceniobiorca będzie nieobecny przez część dnia, ale wykona pracę określoną w umowie i w tej sytuacji powinni mu Państwo wypłacić wynagrodzenie w pełnej wysokości. Jeśli będą Państwo wymagali, aby zleceniobiorca świadczył pracę w ściśle wyznaczonych godzinach i np. podpisywał listę obecności, wówczas Państwowa Inspekcja Pracy może uznać, że umowa, jaką Państwo zawarli, spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę.

• art. 734-751 Kodeksu cywilnego.

Piotr Matwiejczyk

specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Kowalczyk-Borek

Ekspert ds Compliance, PwC Advisory

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »