| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?

Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?

Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym polegającym na zobowiązaniu się do wykonania określonej rzeczy za wynagrodzeniem przez przyjmującego zamówienie na rzecz zamawia­jącego. Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Umowa o dzieło - najważniejsze informacje

Umowa o dzieło jest umową nazwaną, uregulowa­ną w art. 627-646 k.c. Przez umowę o dzieło przyj­mujący zamówienie (zwany dalej także wykonawcą) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działa­nie przyjmującego określone zamówienie doprowa­dziło do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła).

Umowa o dzieło może być zawierana między oso­bami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami orga­nizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Przedmiotem omawianej umowy powinno być kon­kretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące zarówno przedmioty w postaci materialnej (np. zbu­dowanie budynku, wykonanie szafki kuchennej, wyrzeźbienie figurki), jak i w postaci niematerial­nej (np. napisanie piosenki, zorganizowanie kon­certu lub konferencji).

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o dzie­ło wykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia z zakresu prawa pracy, ponieważ umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom prawa pracy. Pracodawca powinien jedynie zapew­nić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jeżeli wykonuje ona pracę na terenie zakła­du pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Redakcja poleca produkt: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF)

Jeżeli zatrudnienie na podstawie umowy o dzie­ło spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę, tzn. praca jest wykonywana w podporządkowaniu, w stałych godzinach, w stałym miejscu, osobiście, za wynagrodzeniem w pieniądzu, to bez względu na nazwę umowy taką pracę uważa się za zatrud­nienie na podstawie stosunku pracy. Wykonawca może wówczas wystąpić do sądu pracy o uznanie zawartej umowy o dzieło za umowę o pracę.

Umowa o dzieło a wynagrodzenie

Umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można okre­ślić ryczałtowo, przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wyso­kości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, uznaje się w razie wątpliwo­ści, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodze­nie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli również w ten sposób nie można ustalić wysokości wynagro­dzenia, wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »