Kategorie

Umowa zlecenia

Paulina Rzepka
Umowa zlecenia /Fot. ShutterStock
Umowa zlecenia /Fot. ShutterStock
ShutterStock
Umowa zlecenia, czyli umowa cywilnoprawna uregulowana w art. 734-751 kodeksu cywilnego, to w dzisiejszych czasach coraz bardziej popularna forma zatrudnienia. Jakie obowiązki ciążą na stronach umowy zlecenia? Jakim ubezpieczeniom podlega zleceniobiorca?

Strony i charakter umowy zlecenia

Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie, czyli zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy.

Umowa zlecenia - w odróżnieniu od umowy o dzieło, która jest nazywana umową rezultatu, jest określana jako umowa starannego działania, gdyż przy tym rodzaju umowy ważna jest wykonywana czynność, która przecież niekoniecznie będzie prowadzić do określonego rezultatu. Istotą jest podejmowanie działań w celu dokonania określonej czynności. Teza ta została potwierdzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 marca 2012 roku (sygn. akt V U 35/12).

Zobacz również: Umowa o dzieło czy umowa zlecenia - kontrowersje

Forma i treść umowy zlecenia

Zawarcie umowy zlecenia następuje z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę i nie wymaga szczególnej formy. W celu uniknięcia wątpliwości często wynikających z ustnych porozumień, mimo wszystko warto dopilnować zawarcia pisemnej formy umowy zlecenia.

Treść umowy zlecenia powinna określać m. in.:

 • jej rodzaj i datę zawarcia;
 • strony stosunku cywilnoprawnego;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia czynności objętych umową;
 • miejsce wykonania pracy i jej charakterystykę;
 • wynagrodzenie;
 • w celu lepszego zabezpieczenia interesów zleceniodawca może zawrzeć także zapisy o karach umownych, czy tajemnicach związanych z treścią podpisanej umowy lub jej wykonywaniem.

Wynagrodzenie

Zgodnie z kodeksem cywilnym, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zleceniobiorca zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia, za jego wykonanie przysługuje normalne wynagrodzenie. W przypadku braku obowiązującej taryfy oraz postanowień dotyczących wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Obowiązki stron umowy zlecenia

1) Do podstawowych obowiązków zleceniodawcy należy:

 • zapłata wynagrodzenia za wykonaną przez zleceniobiorcę pracę;
 • zwrócenie wydatków zleceniobiorcy, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia;
 • skierowanie na szkolenie bhp oraz na badania wstępne, jeżeli przemawia za tym charakter wykonywanej pracy;
 • zgłoszenie (a także wyrejestrowanie) przyjmującego zlecenie w terminie 7 dni do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, jeśli umowa zlecenia stanowi tytuł do objęcia nimi zleceniobiorcy.

Zadaj pytanie: Forum Kadry - Zatrudnianie i zwalnianie

WAŻNE - UBEZPIECZENIA

Obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom podlega umowa zlecenia zawarta przez zleceniodawcę z własnym pracownikiem. Jeżeli umowa nie została podpisana z własnym pracownikiem, a zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym, podlega on jednocześnie obowiązkowemu ubezpieczeniom wypadkowemu i zdrowotnemu oraz obowiązkowo opłacane są za niego składki na FP i FGŚP (w tym wypadku ubezpieczenie chorobowe ma charakter dobrowolny). W sytuacji gdy zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniu rentowemu, czy emerytalnemu, wówczas obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. W sytuacji gdy, zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom ani społecznym ani zdrowotnemu obowiązkowo, nie może ubezpieczyć się również dobrowolnie do żadnego z ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie. Uczniowie lub studenci do ukończenia 26 roku życia nie są objęci składkami ZUS przy podpisaniu umowy zlecenie.

2) Obowiązki przyjmującego zlecenie:

 • wykonanie umówionych czynności z należytą starannością;
 • udzielanie zleceniodawcy potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy;
 • złożenie sprawozdania po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy;
 • wydanie wszystkiego, co przy wykonaniu zlecenia uzyskał dla zleceniodawcy;
 • niezwłoczne poinformowanie zleceniodawcy o powierzeniu wykonania zlecenia osobie trzeciej (tylko wtedy gdy taką możliwość przewiduje umowa, wynika to ze zwyczaju lub gdy okoliczności do tego zmuszają).

Wygaśnięcie umowy zlecenia

Umowa zlecenia wygasa poprzez wykonanie zleconej usługi. Umowa zlecenia może być także rozwiązana przez jej wypowiedzenie w każdym czasie, zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę (wyrok SN z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640/03). Wypowiedzenie może nastąpić w dowolny sposób, a po rozwiązaniu umowy strony powinny rozliczyć zaliczki i inne koszty. Kodeks cywilny wskazuje, że jeżeli wypowiedzenie zlecenia przez dającego zlecenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien on także naprawić powstałą po stronie zleceniobiorcy szkodę.

Zobacz także: Wypowiedzenie zlecenia przez zleceniobiorcę - wzór

Przykład

Reklama

Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 9 czerwca 1972 r. w sprawie o sygn. IPR 8/72, uznał, iż za szkodę zleceniobiorcy powstałą w wyniku wypowiedzenie mu przez zleceniodawcę umowy zlecenia bez ważnego powodu, można uznać utracone przez niego zarobki.

Jeżeli umowa zlecenia nie stanowi inaczej, to ulega ona wygaśnięciu wskutek śmierci albo utraty pełnej zdolności do czynności prawnych zleceniobiorcy. Odwrotnie jest, jeżeli wspomniane przyczyny wystąpią po stronie zleceniodawcy, bowiem jeśli nie ma odmiennej umowy, zlecenie nie wygasa ani wskutek śmierci zleceniodawcy, ani wskutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.