reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Kontrowersje wokół zakazu nierównego traktowania - nowe przepisy

Kontrowersje wokół zakazu nierównego traktowania - nowe przepisy

Nowe przepisy regulują kwestie związane z naruszeniem zasady równego traktowania zleceniobiorców i wykonawców dzieła. Ustawy nie stosuje się do pracowników w zakresie uregulowanym w Kodeksie pracy.

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (zwana dalej ustawą). Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do dyrektyw unijnych, dotyczących zakazu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek oraz orientację seksualną.

Zakaz dyskryminacji w rozumieniu ustawy odnosi się do zakazu nierównego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Katalog ten ma charakter zamknięty.

Powyższe kryteria zostały również wymienione jako kryteria dyskryminacyjne w Kodeksie pracy, w związku z tym nasuwa się pytanie o relację między przepisami ustawy a Kodeksu pracy. Mówiąc inaczej, czy w związku z wejściem w życie ustawy na pracodawcy ciążą nowe, dodatkowe w stosunku do Kodeksu pracy, obowiązki.

Przepisy właściwe w ramach stosunku pracy

Przepisów ogólnych oraz regulacji zawartych w rozdziale drugim („Zasada równego traktowania i środki prawne dla jej ochrony”) ustawy nie stosuje się do pracowników w zakresie uregulowanym w Kodeksie pracy (art. 2 ust. 2 ustawy). Ustawę stosuje się w zakresie warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy lub pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 4 pkt 2 ustawy). Zestawienie tych przepisów wskazuje na niekonsekwencję ustawodawcy w określeniu relacji między przepisami ustawy a Kodeksu pracy. Uzasadniona wydaje się wykładnia art. 4 pkt 2 w zw. z art. 2 ust. 2, a w konsekwencji przyjęcie, że w zakresie wykonywania działalności zawodowej w ramach stosunku pracy ustawę stosuje się, jeżeli dana kwestia nie została uregulowana w Kodeksie pracy.

Przykład

Pracownik został zwolniony wyłącznie z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego. W tej sytuacji pierwszeństwo będą miały przepisy Kodeksu pracy, a dyskryminowany pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania na podstawie art. 183d k.p. Nie znajdzie natomiast zastosowania art. 13 ustawy, na podstawie którego każdy, wobec kogo zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo do odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.


Dyskryminacja przy nawiązywaniu stosunku pracy

Sformułowanie użyte w art. 2 ust. 2 ustawy nasuwa także wątpliwości co do tego, które przepisy – ustawy czy Kodeksu pracy – stosuje się w przypadku dyskryminacji przy nawiązywaniu stosunku pracy. Przepis ten wskazuje, że pierwszego i drugiego rozdziału ustawy nie stosuje się do pracowników w zakresie uregulowanym w Kodeksie pracy. Tymczasem wykładnia przepisów Kodeksu pracy – w szczególności art. 183a § 1 oraz art. 183b § 1 pkt 1 – prowadzi do wniosku, że zakres zastosowania kodeksowego zakazu dyskryminacji obejmuje również osoby ubiegające się o zatrudnienie, które pracownikami jeszcze nie są. Wniosek ten potwierdza również art. 183d k.p., w którym jest mowa o prawie osoby (a więc nie tylko pracownika), wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, do odszkodowania. Uwzględniając cel ustawy, pojęcie „pracownik” użyte w art. 2 ust. 2 należy rozumieć szerzej niż tylko „osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy”.

WAŻNE!

Zakaz dyskryminacji i skutki jego naruszenia wobec osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy w pierwszej kolejności reguluje Kodeks pracy, a dopiero w zakresie w nim nieuregulowanym – omawiana ustawa.

Dyskryminacja ze względu na religię, wyznanie, światopogląd

Właściwa wykładnia art. 4 i 5 ustawy ma kluczowe znaczenie w odpowiednim określeniu zakresu zastosowania ustawy. Pierwszy przepis wskazuje obszary, w których stosuje się ustawę, drugi natomiast określa, kiedy nie znajdzie ona zastosowania. Zastrzeżenia budzi przede wszystkim art. 5 ustawy, gdyż zakres i mechanizm wyłączeń zastosowany w tym przepisie nie odpowiada wyłączeniom przewidzianym w dyrektywach unijnych, które ustawa implementuje. Wątpliwości w tym zakresie zostały zgłoszone, jak widać bezskutecznie, na etapie przygotowywania treści projektu ustawy. W opinii do projektu ustawy krytykowano m.in. treść art. 5 pkt 7 wówczas projektu ustawy, który z założenia miał odpowiadać art. 4 ust. 2 dyrektywy 2000/78/WE (zwanej dalej dyrektywą).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Monitor Księgowego - wydanie cyfrowe (eMK)19.90 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria finansowo-rachunkowa Monika Zwolańska

Rachunkowość spółek i organizacji pozarządowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama