Kategorie

Czy zleceniobiorcy, który podlegał ubezpieczeniu chorobowemu z przerwami, przysługuje zasiłek chorobowy

Kinga Jurak
Zawieraliśmy umowy zlecenia ze zleceniobiorcą na okresy od 15 sierpnia do 30 września 2010 r., od 20 października do 20 listopada 2010 r. oraz od 15 grudnia 2010 r. do 15 lutego 2011 r. Zleceniobiorca był wcześniej zatrudniony na umowę o pracę do 1 czerwca 2010 r. przez rok u innego pracodawcy, natomiast w okresach, na jakie zostały zawarte umowy zlecenia, podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Obecna umowa zlecenia zawiera zapis o przysługującym zleceniobiorcy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 1600 zł. Zleceniobiorca chorował od 22 stycznia do 7 lutego 2011 r. Czy przysługuje mu zasiłek chorobowy? Jak liczyć jego wysokość?

Zleceniobiorcy przysługuje zasiłek chorobowy za okres od 22 stycznia do 7 lutego 2011 r. Posiada on 90-dniowy okres wyczekiwania, ponieważ przerwa między okresami podlegania ubezpieczeniu chorobowemu nie trwała dłużej niż 30 dni. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przychód z pierwszego niepełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia.

UZASADNIENIE

Reklama

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony (art. 14 ust. 1 ustawy systemowej). Zleceniobiorca, który dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, ma prawo do zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego należy wliczać poprzednie okresy tego ubezpieczenia (obowiązkowe i dobrowolne), jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni (art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca wykonywał na rzecz tego samego zleceniodawcy umowę zlecenia w okresach od 13 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. i od 12 października do 30 grudnia 2010 r. Z tytułu wykonywania tych umów zleceniobiorca podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Chorował od 20 do 30 grudnia 2010 r. Ponieważ w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu wystąpiła przerwa powyżej 30 dni, zleceniobiorca nie miał nieprzerwanego 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego przed zachorowaniem i nie miał prawa do zasiłku chorobowego za okres choroby.

Od powyższej zasady obowiązują wyjątki, gdy zasiłek chorobowy przysługuje zleceniobiorcom bez okresu wyczekiwania, tj. od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo to przysługuje:

 • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych bądź
 • gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
 • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji (art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Zleceniobiorca, o którego Państwo pytają, w dniu zachorowania miał 90-dniowy okres wyczekiwania i uzyskał prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia niezdolności do pracy. W jego przypadku w okresie wyczekiwania można uwzględnić wszystkie umowy zlecenia (w trakcie wykonywania których zleceniobiorca podlegał ubezpieczeniu chorobowemu), ponieważ przerwy między nimi nie przekroczyły 30 dni.


Reklama

Podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia chorobowego dla zleceniobiorcy stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie trwa krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru świadczeń chorobowych z ubezpieczenia chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia (art. 48 ust. 1 i 2 ustawy zasiłkowej). Gdy między umowami zlecenia zawartymi z tą samą osobą wystąpiły przerwy, to podstawę wymiaru zasiłku stanowi przychód tylko z aktualnie istniejącej umowy zlecenia.

Przychodem zleceniobiorcy jest kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 4 ustawy zasiłkowej). W przypadku zleceniobiorcy, który zgodnie z umową zlecenia otrzymuje wynagrodzenie kwotowe, podstawą wymiaru składek jest kwota przychodu faktycznie wypłaconego mu w danym miesiącu.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca od 28 września 2010 r. wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Uzyskał on wynagrodzenie obliczone kwotowo za każdą godzinę pracy: w październiku 2010 r. 2500 zł, w listopadzie 2010 r. 3000 zł oraz w grudniu 2010 r. w kwocie 2450 zł. Zleceniobiorca chorował od 16 stycznia do 31 stycznia 2011 r. Ponieważ ma wymagany 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego, od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego powinna być ustalona z października, listopada i grudnia 2010 r. i wynosi:

2500 zł – (2500 zł x 13,71%) = 2157,25 zł,

3000 zł – (3000 zł x 13,71%) = 2588,70 zł,

2450 zł – (2450 zł x 13,71%) = 2114,10 zł,

2157,25 zł + 2588,70 zł + 2114,10 zł = 6860,05 zł,

6860,05 zł : 3 = 2286,68 zł,

2286,68 zł x 80% = 1829,34 zł,

1829,34 zł : 30 dni = 60,98 zł.


Jeżeli ubezpieczenie chorobowe powstało w trakcie miesiąca, a niezdolność do wykonywania umowy z powodu choroby powstała w następnym miesiącu, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przychód z pierwszego niepełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia. Przychodu tego nie należy uzupełniać.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca od 12 stycznia 2011 r. wykonuje umowę zlecenia, z tytułu której podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Za styczeń 2011 r. uzyskał przychód w wysokości 1200 zł. Zleceniobiorca zachorował 3 lutego 2011 r. Zleceniobiorca posiada wymagany 90-dniowy okres ubezpieczenia chorobowego i od pierwszego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie za styczeń 2011 r.:

1200 zł – (1200 zł x 13,71%) = 1035,48 zł,

1035,48 zł x 80% = 828,38 zł,

828,38 zł : 30 = 27,61 zł.

Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru świadczenia chorobowego, przychód zleceniobiorcy uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania zlecenia w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy:

 • wyłączać przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę przez mniej niż połowę miesiąca,
 • przyjąć przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał pracę przez co najmniej połowę miesiąca – bez uzupełnienia (art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca od 1 września 2010 r. podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Chorował w listopadzie 2010 r. (w tym miesiącu pracę wykonywał przez kilka dni). Ponieważ nie posiadał 90-dniowego nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego, w listopadzie 2010 r. nie przysługiwał mu z tytułu choroby zasiłek chorobowy. Zleceniobiorca ponownie chorował od 20 grudnia 2010 r. do 5 stycznia 2011 r. Z tytułu wykonywania umowy zleceniobiorcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł, ale w listopadzie 2010 r. zleceniobiorca uzyskał przychód w wysokości 550 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku oraz stawka za 1 dzień niezdolności do pracy za okres od 20 grudnia 2010 r. do 5 stycznia 2011 r. wynosi:

wrzesień 2010 r.: 1500 zł – (1500 zł x 13,71%) = 1294,35 zł,

październik 2010 r.: 1500 zł – (1500 zł x 13,71%) = 1294,35 zł,

listopad 2010 r.: 550 zł – (550 zł x 13,71%) = 474,59 zł,

1294,35 zł + 1294,35 zł + 474,59 zł = 3063,29 zł,

3063,29 zł : 3 = 1021,10 zł,

1021,10 zł x 80% = 816,88 zł,

816,88 zł : 30 dni = 27,23 zł – stawka dzienna.

W tym przypadku nie należało pomijać przychodu za listopad 2010 r., mimo że zleceniobiorca przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, ponieważ za ten okres zleceniobiorca nie miał prawa do zasiłku chorobowego.

Podstawa prawna

 • art. 3, art. 4, art. 11 ust. 1 i ust. 5, art. 36 ust. 2–4, art. 48, art. 50, art. 52 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 11 ust. 2, art. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)
Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?