Kategorie

Wynagrodzenie pracowników tymczasowych (cz. 1)

Markuszewska-Domańska Żaneta
Pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony na mniej korzystnych warunkach pracy i płacy niż pracownicy zatrudniani przez pracodawcę użytkownika na tych samych lub podobnych stanowiskach.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych może być doskonałym rozwiązaniem dla pracodawców, u których występują okresowe braki zatrudnienia lub istnieje potrzeba wykonania określonych zadań w krótkim czasie. Zatrudnianie pracowników tymczasowych jest regulowane przez ustawę z 9 sierpnia 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU z 2003 r. nr 166, poz. 1608 ze zm. - zwana dalej ustawą). Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a w przypadku gdy nie ma warunków charakterystycznych dla umowy o pracę, mogą również zawierać umowy cywilnoprawne. Oznacza to, że pracownik tymczasowy jest pracownikiem agencji, a nie pracodawcy, który w tym układzie nazywany jest pracodawcą użytkownikiem. Nie ponosi on obciążeń związanych z zatrudnieniem, takich jak prowadzenie akt, zgłaszanie do ZUS, naliczanie wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych, odprowadzanie podatku itd.

WaŻne!

Okres zatrudnienia pracownika tymczasowego nie może właściwie przekroczyć 12 miesięcy w okresie 36 miesięcy. Jedynym wyjątkiem jest wykonywanie obowiązków przez pracownika tymczasowego należących do nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika, wtedy okres zatrudnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Ustalanie wysokości wynagrodzenia

Reklama

Przed skierowaniem pracownika tymczasowego do pracy u pracodawcy użytkownika agencja zatrudnienia i przyszły pracodawca użytkownik dokonują uzgodnień warunków umowy o pracę na piśmie. Informacja musi dotyczyć m.in. przebiegu pracy tymczasowej, który ma wpływ na wysokość wynagrodzenia, oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji agencji w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika.

Zasada równego traktowania jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy i odnosi się również do pracowników tymczasowych. Dotyczy to w szczególności wynagrodzenia za pracę, warunków pracy, czasu pracy itd. Pracownik tymczasowy ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości określonej w przepisach Kodeksu pracy.

Określenie sposobu wynagradzania

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego może być określone w stawce godzinowej, akordowej lub za okres trwania umowy. Należy pamiętać, że wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe niż pracownika zatrudnionego na takim samym lub podobnym stanowisku u pracodawcy użytkownika oraz niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku gdy umowa o pracę tymczasową zostanie rozwiązana wcześniej niż przed upływem czasu, na jaki została zawarta, wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do okresu przepracowania, według następującej zasady:

• dzielimy stawkę miesięczną wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

• wynik mnożymy przez liczbę godzin nieświadczenia pracy przez pracownika,

• od stawki miesięcznej odejmujemy wynik.

Przykład

Pracownik tymczasowy miał pracować u pracodawcy użytkownika od czerwca do końca września 2008 r. Pracodawca ustalił z agencją, że pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 3500 zł brutto. Z przyczyn niezależnych od niego pracownik 19 września musiał zrezygnować z pracy. We wrześniu do przepracowania jest 176 godzin. W związku z tym za jedną godzinę pracy we wrześniu pracownik otrzymuje 19,88 zł (3500 zł : 176 godzin). Ponieważ pracownik pracował tylko do 19 września, do końca miesiąca zostało jeszcze 7 dni, co stanowi 56 godzin pracy. Aby obliczyć, ile rzeczywiście pracownik zarobił, należy liczbę nieprzepracowanych godzin pomnożyć przez stawkę godzinową pracownika i tę kwotę odjąć od wynagrodzenia za dany miesiąc:

56 godzin x 19,88 zł = 1113, 28 zł;

3500 zł - 1113, 28 zł = 2386,72 zł.

W związku z tym za wrzesień pracownik powinien otrzymać 2386,72 zł brutto.

Pracownik tymczasowy idzie na urlop

Reklama

Tylko w zakresie niektórych aspektów zatrudniania pracownika tymczasowego ustawa zawiera szczegółowe unormowania. Dotyczy to m.in. prawa do nabywania urlopu wypoczynkowego i sposobu naliczania wynagrodzenia za urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego za ten urlop. Pracownik tymczasowy jest uprawniony do urlopu w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Pracownikowi udziela się urlopu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień urlopu ustala się, dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Wysokość wynagrodzenia za urlop pracownika tymczasowego jest uzależniona od wszelkich wypłat dodatkowych, np. premii. W związku z tym należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia otrzymane przez pracownika tymczasowego z okresu, za jaki przysługuje urlop lub ekwiwalent, w tym także składniki ruchome.

Przykład

Pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy tymczasowej określono miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. Pracownica świadczyła pracę od 1 kwietnia 2008 r. do 15 maja 2008 r. Otrzymała wynagrodzenie za kwiecień 2008 r. (2000 zł brutto) i proporcjonalnie za maj 2008 r. w wysokości 1052,63 brutto. W tym czasie przepracowała 32 dni. Ekwiwalent za jeden dzień urlopu wyniesie 95,39 zł brutto:

2000 zł + 1052,63 zł = 3052,63 zł,

3052,63 zł : 32 dni = 95,39 zł

Tak ustaloną kwotę mnożymy przez liczbę dni, za które należy się ekwiwalent. Ponieważ pracownica nie przepracowała pełnych dwóch miesięcy, ma prawo do dwóch dni urlopu (za jeden miesiąc), a co za tym idzie, otrzyma 190,78 zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podstawa prawna

• art. 16, art. 17 pkt 4, art. 20 ustawy z 9 sierpnia 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608 ze zm.),

• art. 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).

Żaneta Markuszewska-Domańska

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?