| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Czas pracy pracowników młodocianych

Czas pracy pracowników młodocianych

Młodociani stanowią grupę pracowników podlegających szczególnej ochronie. W rozumieniu Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła jeszcze 18. roku życia.

Pracodawca może zatrudnić tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum oraz którzy przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu (art. 191 § 1 k.p.).

Zgodnie z postanowieniem art. 202 k.p. czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Natomiast czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Ponadto, ponieważ pracownik młodociany ma obowiązek dokształcać się do ukończenia 18 lat, do jego czasu pracy wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Do czasu pracy wliczana jest także 30-minutowa przerwa w pracy, którą pracodawca jest zobowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny.

Pracodawca, ustalając wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego, zatrudnionego przy lekkiej pracy, ma obowiązek uwzględnić tygodniową liczbę godzin nauki wynikającą z programu nauczania oraz z rozkładu zajęć szkolnych młodocianego. Tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekroczyć 12 godzin. W dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych młodociany nie może pracować dłużej niż przez 2 godziny.

Inaczej kształtuje się wymiar czasu pracy w okresie odbywania ferii szkolnych przez młodocianego. Nie może on przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Jednak dobowy wymiar czasu pracy osoby w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin (art. 2002 § 3 k.p.).

Przed nawiązaniem stosunku pracy z młodocianym pracodawca ma obowiązek uzyskać od niego oświadczenie o zatrudnieniu u innego pracodawcy. Wskazany wyżej wymiar czasu pracy obowiązuje także w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż u jednego pracodawcy.

Młodocianych nie można też zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej (art. 203 § 1 k.p.). Pora nocna dla młodocianego przypada między godzinami 22.00 a 6.00.

Jednak w przypadku:

• zatrudniania młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum,

• zatrudniania osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum,

• zatrudniania osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum,

pora nocna rozpoczyna się już o godzinie 20.00.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »