reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Urlopi dla poratowania zdrowia

Urlopi dla poratowania zdrowia

Niejednolite orzecznictwo Sądu Najwyższego w zakresie możliwości wypowiedzenia nauczycielom mianowanym stosunku pracy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia wzbudza wątpliwości dotyczące zwalniania tych nauczycieli w czasie takiego urlopu. Brak możliwości wypowiedzenia nauczycielom mianowanym przebywającym na urlopie zdrowotnym stosunku pracy może, szczególnie w przypadku likwidacji części szkoły, stwarzać duże problemy dyrektorom szkół, którzy muszą w takim przypadku dokonać zwolnień pracowników.

W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym do nawiązywania i rozwiązania stosunku pracy, zastosowanie ma Karta Nauczyciela. Na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela w razie takich zmian organizacyjnych, które powodują zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły musi albo rozwiązać z nauczycielem stosunek pracy z końcem roku szkolnego za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, albo na wniosek nauczyciela może przenieść go w stan nieczynny.

Przepisy Karty Nauczyciela nie regulują sytuacji nauczycieli, którzy przebywają na urlopach zdrowotnych, w przypadku gdy istnieje konieczność złożenia im wypowiedzenia i rozwiązania z nimi stosunku pracy w związku z brakiem możliwości ich dalszego zatrudniania. W sprawach nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela stosujemy jednak przepisy Kodeksu pracy. Regulacje dotyczące nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy zawarte w Karcie Nauczyciela nie zawierają przepisów wyłączających stosowanie Kodeksu pracy. Nie są one również, w zakresie rozwiązania stosunku pracy, wyczerpujące. W omawianym przypadku należy zatem zgodnie z poglądem praktyków zajmujących się prawem oświatowym zastosować art. 41 Kodeksu pracy.

Zgodnie z do niedawna utrwalonym poglądem pracodawca nie mógł wypowiedzieć stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu przebywającemu na urlopie zdrowotnym ze względu na ochronę stosunku pracy wynikającą z art. 41 Kodeksu pracy.

Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Dotyczy to także ochrony nauczycieli mianowanych przebywających na urlopach zdrowotnych. Taki pogląd prezentował również Sąd Najwyższy. W wyroku z 21 października 2003 r. (I PK 519/02, OSNP 2004/19/337) stwierdził, że „do wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 (wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących nauczycieli) w związku z art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela stosuje się tryb konsultacji wypowiedzenia z organizacją związkową określony w art. 38 Kodeksu pracy, jak również ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy w okresie niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 41 Kodeksu pracy)”.

Inaczej jednak Sąd Najwyższy ocenił możliwość wypowiedzenia nauczycielowi mianowanemu stosunku pracy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia w uchwale z 7 grudnia 2006 r. (I PZP 4/06, OSNP 2007/7-8/89), w której stwierdził, że: „w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu pracy.”


Jak zauważył sąd w uzasadnieniu do uchwały, przewidziane w tym przepisie zakazy dotyczą wypowiadania umów o pracę, a zatem nie dotyczą wypowiadania stosunków pracy opartych na innych podstawach nawiązania pracy niż umowa o pracę. Oznacza to, że zakazy wypowiadania umów o pracę zawarte w art. 41 Kodeksu pracy nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Artykuł 41 Kodeksu pracy reguluje wyłącznie zakazy wypowiadania umów o pracę, a zatem niedopuszczalne jest jego zastosowanie posiłkowo do nauczycieli mianowanych.

Ponadto, zdaniem Sądu Najwyższego, możliwość rozwiązania z nauczycielem mianowanym umowy raz w roku (z końcem roku szkolnego) powoduje, że pracodawca nie mogąc zwolnić nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych mógłby naruszyć zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

PRZYKŁAD

W gimnazjum z powodu zmniejszenia liczby klas dyrektor szkoły zwolnił kilku nauczycieli. Wśród nich znalazły się osoby o wyższych kwalifikacjach i większym doświadczeniu zawodowym niż 2 nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, którzy nie zostali zwolnieni tylko dlatego, że przebywali na tych urlopach. W takim przypadku, zdaniem Sądu Najwyższego, dochodzi do naruszenia zasady równego traktowania pracowników w stosunku do zwolnionych nauczycieli o wyższych kwalifikacjach i większym doświadczeniu zawodowym niż pracownicy przebywający na urlopach zdrowotnych.

Z przedstawionych powodów, dopuszczalne jest zdaniem Sądu Najwyższego wypowiedzenie umowy mianowanemu nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym.

Podobne stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z 17 grudnia 2001 r. (I PKN 752/00, OSNP 2003/24/592) stwierdzając, że „przepis art. 41 Kodeksu pracy nie ma zastosowania do nauczycieli mianowanych”.

Odmienna od prezentowanego do niedawna poglądu uchwała Sądu Najwyższego dopuszczająca wypowiedzenie nauczycielowi mianowanemu stosunku pracy w czasie urlopu dla poratowania zdrowia powinna wpłynąć na zmianę stanowiska w omawianej sprawie. Sądy pracy będą się zapewne kierowały w swoim orzecznictwie przedstawioną uchwałą. Daje ona zatem pracodawcom możliwość wypowiadania stosunków pracy nauczycielom mianowanym, którzy przebywają na urlopach zdrowotnych.

art. 5, art. 41, art. 73 Kodeksu pracy,

art. 20 ust. 1, art. 91c Karty Nauczyciela.

Joanna Skrobisz

radca prawny

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama