Kategorie

Pracownik może otrzymać należne świadczenia mimo niewypłacalności pracodawcy

Łukasz Guza
Łukasz Guza
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa od kilkunastu lat, ale wciąż wielu pracowników nie wie, w jaki sposób można skorzystać z jego pomocy. Jakie są podstawowe zadania FGŚP?

Zbigniew Gomułka

dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, specjalizuje się w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa od kilkunastu lat, ale wciąż wielu pracowników nie wie, w jaki sposób można skorzystać z jego pomocy. Jakie są podstawowe zadania FGŚP?

Podstawowym celem FGŚP jest wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy po spełnieniu warunków określonych w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Drugim z najistotniejszych zadań jest dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń od pracodawcy. Składki płacone przez pracodawców wraz z odzyskanymi świadczeniami są głównymi dochodami pozwalającymi na realizację obowiązkowych wypłat z Funduszu.

Powołanie FGŚP było i jest dla pracowników upadłych przedsiębiorstw gwarancją otrzymania wynagrodzeń oraz innych dodatkowych świadczeń na warunkach określonych w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Pracownik po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika złożył wniosek o wypłatę zaległych wynagrodzeń do FGŚP. Czy jeśli jego były pracodawca nadal figuruje w ewidencji działalności gospodarczej, mimo że faktycznie już jej nie prowadzi, będzie mu przysługiwało prawo do wypłaty świadczenia z Funduszu?

Nie. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Pracownikowi zlikwidowanego przedsiębiorstwa nie wypłacono wynagrodzenia za okres sześciu miesięcy. Syndyk złożył wykaz zbiorczy należności pracowniczych do FGŚP, a ten wypłacił pracownikom świadczenia za okres trzech miesięcy. Czy pracownik może złożyć wniosek indywidualny o wypłatę pozostałej części należności?

Nie. Ze środków FGŚP wypłacane są świadczenia z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli przypada ono w czasie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Jeżeli Fundusz wypłacił już wcześniej pracownikom świadczenia czy to na podstawie wykazu zbiorczego złożonego przez syndyka, likwidatora lub byłego pracodawcę, czy na podstawie wniosku indywidualnego złożonego przez pracownika, ponowna wypłata nie jest możliwa.

Decyzję w sprawie wypłaty świadczeń z FGŚP podejmuje kierownik Biura Terenowego Funduszu. W jakim terminie od wydania takiej decyzji fundusz musi przelać środki finansowe na rachunek bankowy pracownika? Gdzie pracownik może otrzymać informację o tym, w jaki sposób został rozstrzygnięty jego wniosek? Czy może się od takiej decyzji odwołać?

Po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu kierownik biura terenowego FGŚP dokonuje niezwłocznie wypłaty na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku pracownik uzyskuje informacje we właściwym Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W razie odmowy wypłaty świadczenia w całości lub w części, kierownik Biura Terenowego FGŚP zawiadamia o tym niezwłocznie na piśmie zainteresowaną osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Od stanowiska Funduszu można się odwołać bezpośrednio do sądu pracy, kierując pozew przeciwko FGŚP.

Fundusz ma prawo żądać od pracodawcy, aby ten zwrócił mu świadczenia wypłacone jego byłym pracownikom. Od którego momentu FGŚP przysługuje takie uprawnienie? Czy może on umorzyć takie należności?

Funduszowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypłaconych świadczeń z chwilą dokonania wypłaty. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości. Podjęcie takiej decyzji jest możliwe, gdy:

• prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty, niż gdyby takiej decyzji nie podjęto lub

• dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty lub

• w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszowi, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Fundusz może umorzyć należność w całości lub w części w przypadku całkowitej jej nieściągalności, m.in. gdy:

• zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,

• osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wynika, ze Fundusz umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w całości z urzędu.

Pracownik, któremu szef nie wypłacił trzech pensji, rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W jaki sposób rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 55 par. 11 kodeksu pracy wpływa na dochodzenie przez pracowników świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 55 par. 11 k.p., czyli bez wypowiedzenia, w żaden sposób nie wpływa na uprawnienie do dochodzenia przez pracowników wypłaty wynagrodzeń z FGŚP. Mogą więc oni starać się o wypłatę świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nie jest natomiast możliwa wypłata ze środków funduszu odszkodowania przysługującego w przypadku takiego rozwiązania stosunku pracy.

Czy prawo do wypłat świadczeń z FGŚP mają osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia? Czy uprawnienie to przysługuje osobom pracującym w fundacjach i stowarzyszeniach?

Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, agencyjnych albo innych niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną mają prawo do wypłat świadczeń z FGŚP, jeżeli z tytułu takiego zatrudnienia podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Uprawnienie to nie przysługuje fundacjom i stowarzyszeniom, gdyż są to osoby prawne, co do których zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nie zachodzi niewypłacalność pracodawcy.

Notował ŁUKASZ GUZA

PODSTAWA PRAWNA

Art. 12, 15, 19, 20, 23, 25 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.