| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Pracownik może otrzymać należne świadczenia mimo niewypłacalności pracodawcy

Pracownik może otrzymać należne świadczenia mimo niewypłacalności pracodawcy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa od kilkunastu lat, ale wciąż wielu pracowników nie wie, w jaki sposób można skorzystać z jego pomocy. Jakie są podstawowe zadania FGŚP?

Decyzję w sprawie wypłaty świadczeń z FGŚP podejmuje kierownik Biura Terenowego Funduszu. W jakim terminie od wydania takiej decyzji fundusz musi przelać środki finansowe na rachunek bankowy pracownika? Gdzie pracownik może otrzymać informację o tym, w jaki sposób został rozstrzygnięty jego wniosek? Czy może się od takiej decyzji odwołać?

Po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu kierownik biura terenowego FGŚP dokonuje niezwłocznie wypłaty na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku pracownik uzyskuje informacje we właściwym Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W razie odmowy wypłaty świadczenia w całości lub w części, kierownik Biura Terenowego FGŚP zawiadamia o tym niezwłocznie na piśmie zainteresowaną osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Od stanowiska Funduszu można się odwołać bezpośrednio do sądu pracy, kierując pozew przeciwko FGŚP.

Fundusz ma prawo żądać od pracodawcy, aby ten zwrócił mu świadczenia wypłacone jego byłym pracownikom. Od którego momentu FGŚP przysługuje takie uprawnienie? Czy może on umorzyć takie należności?

Funduszowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypłaconych świadczeń z chwilą dokonania wypłaty. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości. Podjęcie takiej decyzji jest możliwe, gdy:

• prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty, niż gdyby takiej decyzji nie podjęto lub

• dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty lub

• w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszowi, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Fundusz może umorzyć należność w całości lub w części w przypadku całkowitej jej nieściągalności, m.in. gdy:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »