| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).  

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

 

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera,

Sędziowie SN: Józef Iwulski, Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 lipca 2006 r. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w S. przeciwko Wiktorowi Marcinowi R. o zapłatę 86.881,26 zł, na skutek skargi kasacyj­nej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 czerwca 2005 r. [...]

1) oddalił skargę kasacyjną,

2) zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanego kwotę 1.350 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Powód, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w S. domagał się zasądzenia od Wiktora Marcina R. kwoty 86.881, 26 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Powód wskazał, że pozwany był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku prezesa od 1 lipca 1997 r. do 31 grudnia 2003 r. Ostatnie wynagrodzenie ustalone przez radę nadzorczą od 1 lutego 2001 r. wynosiło: 8.611 zł oraz premia 30% miesięcznie liczona od wynagrodzenia podsta­wowego. W dniu 24 kwietnia 2001 r. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwałą [...] ustaliło wynagrodzenie pozwanego na 8.611 zł miesięcznie w oparciu o ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi pod­miotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). Pozwany na podstawie tej uchwały zaprzestał pobierania premii do października 2002 r. Od listopada 2002 r. wypłata premii została wznowiona, wypłacono też świadczenie za okres od maja 2001 r. do października 2002 r. Zdaniem powoda wypłacona premia jest świadczeniem nienależnym i stosownie do art. 409 k.c. w związku z art. 300 k.p. podlega zwrotowi. Pozwany wnosił o oddalenia powództwa.

Wyrokiem z dnia 15 marca 2005 r. Sąd Okręgowy w Suwałkach oddalił po­wództwo. Sąd pierwszej instancji ustalił, że pozwanego z powodem łączyły dwa sto­sunki prawne: 1) z powołania, na podstawie aktu notarialnego z 17 czerwca 1997 r., którym przekształcono Przedsiębiorstwo Komunalne „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej” w S. w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem było Miasto S.; 2) z umowy o pracę zawartej 12 lipca 1997 r. między radą nadzorczą Spółki a pozwanym, w której określono, że od 1 lipca 1997 r. zostaje on zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku prezesa zarządu. Zarząd Spółki był jednoosobowy do 1 października 2003 r. Wynagrodzenie pozwanego modyfikowano aneksami do umów o pracę (poprzedzonymi uchwałami rady nadzorczej). Ostatnią uchwałę rady i aneks sporządzono dnia 23 lutego 2001 r. - wynagrodzenie ustalono w stosunku miesięcznym na 8.611 zł jako zasadnicze i 30% premii. Aneks obowiązywał od dnia 1 stycznia 2001 r.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »